Hur Dustin arbetar med hållbar IT?

Dustins vision är att sätta standarden för effektiv och hållbart IT. Eftersom vi i egenskap av IT-partner är positionerade mellan leverantörer och kunder, har vi en unik möjlighet att påverkar åt båda hållen. Förutom att vi hela tiden för en dialog med våra leverantörer om vilka produkter och tjänster vi vill sälja, ser vi hela tiden till att guida våra kunder mot mer hållbara val.

5 fokusområden

Vi har definierat fem stycken fokusområden för vårt hållbarhetsarbete. Områdena har tagits fram tillsammans med våra kunder, anställda och övriga intressenter.

1. Ansvarsfull tillverkning

Vårt första fokusområde är ansvarsfull tillverkning. Det handlar om hur vi arbetar med våra leverantörer för att försäkra oss om att de anställda har anständiga arbetsvillkor. Vårt mål är att ha genomfört 80 fabriksinspektioner innan 2020.

2. Reducerad klimatpåverkan

Vårt andra fokusområde är reducerad klimatpåverkan. Målet är att reducera vår klimatpåverkan med 40 %. I dagsläget är det framförallt transporter, fabriker och datorhallar som står för merparten av vår klimatpåverkan.

3. Ansvarsfull användning av resurser

Vårt tredje fokusområde är ansvarfull användning av resurser. Det handlar om cirkulär ekonomi och att se till att produkter som inte längre används återanvänds och återvinns. Vårt mål är att ta tillbaka 140 000 produkter innan 2020.

4. Affärsetik och anti-korruption

Vårt fjärde fokusområde är affärsetik och anti-korruption. Att se till att vi som företag agerar etiskt korrekt. Varje år håller vi i utbildningar och gör riskbedömningar för att se till att vi lever upp till de mål vi satt upp.

5. Mångfald och jämlikhet

Vårt femte fokusområde är mångfald och jämlikhet. Det handlar om att skapa en inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna. På det här området vill vi uppnå en jämnare könsbalans, idag är 36 % av våra chefer kvinnor men vi arbetar på att öka andelen kvinnliga chefer.

Intervju med Stephanie Forsblom – Acting VP Corporate Responsibility, Communication & Brand

Längd: 3:07

Läs mer om hur du gör ett hållbart val på vår Hållbarhetssida

3 saker att tänka på vid nästa IT-upphandling

När du upphandlar IT finns det mycket att tänka på. Här har du några tips:

1. Först och främst är det viktigt att tänka cirkulärt. Gå på jakt efter en IT-partner som kan erbjuda såväl återanvändning som återvinning. Gamla produkter förtjänar bättre än att ligga och skräpa i ett hörn någonstans.

2. Fokusera inte bara på miljökriterier såsom energikonsumtion. Sociala kriterier såsom anständiga arbetsvillkor är minst lika viktiga när det kommer till hållbar IT.

3. Våga ta nästa steg. Oavsett hur långt du har kommit på din hållbarhetsresa finns vi här för att hjälpa och stödja dig. Vi kan se till att din IT-strategi blir ännu mer hållbar.

29 augusti 2019

De första stegen till mer cirkulär IT

Ditt val av IT påverkar miljön och samhället mer än du tror. Här är de viktigaste sakerna du bör fokusera på när du snabbt vill bli mer hållbar och cirkulär.

Dra nytta av en cirkulär affärsmodell

Vill du rädda miljön och springa ifrån dina konkurrenter på samma gång? Börja se ditt avfall som en resurs. Följ med till Karma, den nya sortens cirkulära företag.

Vad innebär TCO Certified?

En del IT-prylar har en mörk resa bakom sig, med inslag som konfliktmineraler, socialt ohållbar tillverkning och negativ miljöpåverkan. Så gör du för att navigera rätt.

Vad händer nu? Så bidrar industrin

Den cirkulära ekonomin förutsätter att tillverkare och användare delar information om hur produkter kan återvinnas och data kring själva användningen. Snart är det möjligt, med hjälp av ett nytt system.

Vad gör en produkt hållbar?

Att köpa nya produkter behöver inte vara dåligt. Däremot behöver vi fundera över vilka produkter vi köper. Så väljer du rätt.

Mer hållbar IT med ny märkning

Forskare vid Chalmers har utvecklat ett spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska produkter där det via en infotagg går att spåra var komponenter kommer ifrån och vilka material de innehåller.