Hur Dustin arbetar med hållbar IT?

Dustins vision är att sätta standarden för effektiv och hållbart IT. Eftersom vi i egenskap av IT-partner är positionerade mellan leverantörer och kunder, har vi en unik möjlighet att påverkar åt båda hållen. Förutom att vi hela tiden för en dialog med våra leverantörer om vilka produkter och tjänster vi vill sälja, ser vi hela tiden till att guida våra kunder mot mer hållbara val.

5 fokusområden

Vi har definierat fem stycken fokusområden för vårt hållbarhetsarbete. Områdena har tagits fram tillsammans med våra kunder, anställda och övriga intressenter.

1. Ansvarsfull tillverkning

Vårt första fokusområde är ansvarsfull tillverkning. Det handlar om hur vi arbetar med våra leverantörer för att försäkra oss om att de anställda har anständiga arbetsvillkor. Vårt mål är att ha genomfört 80 fabriksinspektioner innan 2020.

2. Reducerad klimatpåverkan

Vårt andra fokusområde är reducerad klimatpåverkan. Målet är att reducera vår klimatpåverkan med 40 %. I dagsläget är det framförallt transporter, fabriker och datorhallar som står för merparten av vår klimatpåverkan.

3. Ansvarsfull användning av resurser

Vårt tredje fokusområde är ansvarfull användning av resurser. Det handlar om cirkulär ekonomi och att se till att produkter som inte längre används återanvänds och återvinns. Vårt mål är att ta tillbaka 140 000 produkter innan 2020.

4. Affärsetik och anti-korruption

Vårt fjärde fokusområde är affärsetik och anti-korruption. Att se till att vi som företag agerar etiskt korrekt. Varje år håller vi i utbildningar och gör riskbedömningar för att se till att vi lever upp till de mål vi satt upp.

5. Mångfald och jämlikhet

Vårt femte fokusområde är mångfald och jämlikhet. Det handlar om att skapa en inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna. På det här området vill vi uppnå en jämnare könsbalans, idag är 36 % av våra chefer kvinnor men vi arbetar på att öka andelen kvinnliga chefer.

Intervju med Stephanie Forsblom – Acting VP Corporate Responsibility, Communication & Brand

Längd: 3:07

Läs mer om hur du gör ett hållbart val på vår Hållbarhetssida

3 saker att tänka på vid nästa IT-upphandling

När du upphandlar IT finns det mycket att tänka på. Här har du några tips:

1. Först och främst är det viktigt att tänka cirkulärt. Gå på jakt efter en IT-partner som kan erbjuda såväl återanvändning som återvinning. Gamla produkter förtjänar bättre än att ligga och skräpa i ett hörn någonstans.

2. Fokusera inte bara på miljökriterier såsom energikonsumtion. Sociala kriterier såsom anständiga arbetsvillkor är minst lika viktiga när det kommer till hållbar IT.

3. Våga ta nästa steg. Oavsett hur långt du har kommit på din hållbarhetsresa finns vi här för att hjälpa och stödja dig. Vi kan se till att din IT-strategi blir ännu mer hållbar.

29 augusti 2019

Mer hållbar IT med ny märkning

Forskare vid Chalmers har utvecklat ett spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska produkter där det via en infotagg går att spåra var komponenter kommer ifrån och vilka material de innehåller.

22 augusti 2019

Återanvända istället för att återvinna, dessa är fördelarna

Vi pratar med återtagsexperterna Inrego för att ta reda på varför man bör arbeta med återtag istället för återvinning. Man har nämligen mycket att vinna på detta.

28 maj 2019

Spara utsläpp och pengar med återanvändning

Fullt fungerande IT-utrustning skrotas när prylarna istället skulle kunna säljas vidare och göra både miljön och företagets ekonomi en tjänst. Så här får gamla IT-prylar nytt liv.

17 april 2019

Tre experter – många smarta tips

Under Dustin Expo så satte vi oss ned med flera intressanta personer för att ta del av deras insikter inom olika områden. Här är tre höjdpunkter om hållbarhet, säkerhet och framtidens digitala mötesrum.

1 april 2019

Tre tips på hur du blir mer hållbar

Att bli mer hållbar är idag något som krävs av både privatpersoner och företag, både vad gäller miljötänk och socialt ansvar. Så hur blir du då mer hållbar som företag? Se Dustins hållbarhetschef Stephanie Forsblom svara på dessa frågor.

15 februari 2019

Så blir din IT-miljö mer hållbar – experternas bästa råd

Inköpare av IT har ett ansvar för att skapa hållbara IT-miljöer som varken belastar jordens resurser mer än nödvändigt eller bryter mot mänskliga rättigheter. Miljö- och hållbarhetsmärkningar gör det enklare att göra hållbara val.

26 januari 2019