Hållbarhet

Hon vill göra IT-branschen mer cirkulär

Sandra Klackenborn är ny hållbarhetschef på Dustin. Hon har tidigare arbetat med hållbarhetsfrågor på Ferronordic och Telia.

Vad ser du mest fram emot i ditt nya jobb?

– Att få vara med på resan att nå våra ambitiösa mål till 2030 – koldioxidneutralitet, det vill säga att Dustin inte ger upphov till koldioxidutsläpp genom hela värdekedjan och att bli helt cirkulära.

– Jag ser också fram emot att få arbeta proaktivt med mänskliga rättigheter och social rättvisa i vår leverantörskedja. Om vi ska kunna leva i balans med vår jord och de resurser som finns här, så behöver vi också uppnå större social jämlikhet i olika delar av världen. Vi behöver fortsätta arbeta för bra arbetsförhållanden vid produktion av elektronik.

– Jag ser också fram emot att göra det mer tydligt för våra kunder vilka produkter som har en bättre prestanda ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kan du återvinna din dator?

Vilka trender inom hållbarhet blir viktigast framöver?

– Jag tror att det blir ännu mer fokus på ett antal områden som redan idag är aktuella, men med fler perspektiv, såsom energifrågan. Det har alltid varit en hållbarhetsfråga på grund av koldioxidutsläppen från fossila energikällor, men i dagens läge hänger den också ihop med mänskliga rättigheter kopplade till ursprunget.

– Ett annat stort område som växer är frågan om hur vi blir cirkulära. För ett företag som Dustin handlar det om hur produkterna som vi erbjuder våra kunder ser ut. Hur stor andel återvunnet material som produkten är tillverkad av, om de kan repareras, hur de kan återvinnas eller om behovet kan lösas med hjälp av en tjänst istället.

Dustin arbetar med att säkra att de producenter vi arbetar med uppfyller våra högt uppsatta hållbarhetsmål.

Sandra Klackenborn, hållbarhetschef på Dustin.

25 miljoner mobiltelefoner i byrålådor

Hur hjälper Dustin företag och konsumenter att bli mer hållbara?

– Vi arbetar ständigt med att göra vår egen verksamhet mer hållbar. Störst påverkan återfinns i leverantörskedjan vid produktionen av de hårdvaruprodukter som en konsument eller ett företag köper in. Dustin arbetar med att säkra att de producenter vi arbetar med uppfyller våra högt uppsatta hållbarhetsmål.

– Ett annat sätt vi hjälper våra kunder att bli mer hållbara är genom att erbjuda tjänsten Takeback på alla våra marknader. Dustin samlar ihop de IT-produkter som våra kunder använt klart, reparerar dem och kan sedan ge dem ett andra liv. Det som inte kan återanvändas återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

– Takeback som en del av en IT-investering möjliggör att produkternas livslängd förlängs. Därmed undviks koldioxidutsläpp eller utvinning av nya mineraler för att tillverka nya produkter.

– Det finns så mycket elektronik som inte används och bara blir liggande som skulle kunna repareras och användas av någon annan. Till exempel så beräknar man att 25 miljoner mobiltelefoner ligger i byrålådor i Sverige.

Sandra Klackenborn

Fakta

Namn: Sandra Klackenborn

Jobb: Head of Sustainability, Dustin

Bor: Nacka, Sverige

Gillar du denna artikel?

Artikeln kommer från vår tidning Solutions. Här kan du läsa hela tidningen i webbläsaren.

Läs Solutions Magazine

Text: Jonas Rehnberg

Foto: Cornelia Jönsson

Senast uppdaterad: 13 januari 2023

Taggar