IT-säkerhet

Rapport: Från IT-säkerhet till digital affärsrisk

Vad anser svenska IT-beslutsfattare om cybersäkerhetsinvesteringar 2021? Och hur kan man ersätta bristfälliga förklaringsmodeller för digital risk med en uppdaterad modell för affärsrisk?

Digitalisering den viktigaste IT- strategiska prioriteringen i svenska verksamheter idag. Samtidigt utmanar den snabba digitaliseringen säkerheten. Kortsiktiga intäkter och affärsnytta prioriteras före säkerhet och riskhantering.

9% av alla IT-beslutsfattare säger sig ha systemstöd för att kunna hantera IT-mässiga risker.

Rapporten är en kartläggning av cybersäkerhetsäkerheten i svenska verksamheter belyser allt från styrning till IT-perspektivet. Som IT-beslutsfattare får du viktig kunskap inom digital affärsrisk. Du får även nya verktyg för att mäta digital risk samt rekommendationer för hur du skapar en integrerad riskhantering.

44% av IT-beslutsfattarna anser att de är underinvesterade inom cybersäkerhet.

Ladda ner rapporten: Från IT-säkerhet till digital affärsrisk

whitepaper thumbnail

18 november 2021

Taggar