Fokus på verksamheten

Vi letade efter en snabbfotad IT-partner som är lyhörd, begriper sig på våra behov och kan agera snabbt på dessa.

GDL är ett transport- och logistikföretag under snabb tillväxt. När GDL:s moderbolag beslutade att decentralisera IT till dotterbolagen i Sverige och Danmark rekryterades IT-chefen Carl Terneus. Han hittade sin IT-partner i Saldab, en del av Dustin Group.

– Vi behövde ge IT en helt annan uppmärksamhet. Dels handlade det om att se över våra arbetssätt och processer, och dels om att effektivisera och flytta fokus till verksamheten, säger Carl Terneus.

I dag är de flesta leverantörer och system utbytta, och server- och applikationsdriften ligger numera i Saldabs egna datahall. Dessutom levererar Saldab klienthantering, produktförsörjning och 1stLine Support till GDL:s användare.

– Vår IT är indelat i områdena Tech och Verksamhet. Med Saldabs leverans har vi kunnat minska bemanningen på Tech och kan i dag nästan helt och hållet fokusera på att stödja och utveckla vår verksamhetsnära IT. För det tar vi också hjälp av Saldabs arkitekter, projektledare och tekniker för att hitta de bästa lösningarna, säger Carl Terneus.

Carl Terneus Saldab

Carl Terneus.

Entreprenörskap i alla led

När GDL såg sig om efter en leverantör hade de en ganska tydlig bild i huvudet. Framför allt förstod de från tidigare affärer att företagskulturen spelar mer roll än vad man kan tro. GDL såg sig därför om efter en leverantör som passade bra in i den verklighet som GDL verkar i.

– Vi letade efter en snabbfotad IT-partner som är lyhörd, begriper sig på våra behov och kan agera snabbt på dessa. Saldab är detta ut i fingerspetsarna. Det är en leverantör som verkligen förstår sig på och bejakar begreppet time to market.

Målet är en toppmodern plattform

Carl Terneus har siktet inställt på att förverkliga en toppmodern IT-plattform för GDL. Han beskriver målet genom tre bestämda kriterier: skalbarhet, effektiva verksamhetsprocesser, och förutsättningar för ett gott entreprenörskap hos transportledarna.

– Annars är såklart automatisering något hela branschen tittar på, lägger Carl till.

– Det handlar om att få allt från IT-system till lastbilar att bli självkörande. Just nu har vi faktiskt ett sådant projekt tillsammans med Volvo med bilar som ska gå mellan Borås och Göteborg.

Så blev det möjligt

UTMANING

Hitta en IT-leverantör som kunde vara lika snabbfotad som GDL. Det vill säga någon som hade möjlighet att leverera stabila och säkra IT-tjänster till en snabbväxande verksamhet.

LÖSNING

Migrering av befintliga serverplattformar till Saldabs datacenter och införande av tjänsteleverans gällande drift av servrar, nätverk, WiFi, applikationer, klienthantering och servicedesk. Rådgivande roll i dialogen med GDL:s applikationsleverantörer.

EFFEKT

Med Saldabs leverans har kunden kunnat fokusera på att stödja verksamheten och helt fokusera på verksam-hetsnära IT, något som är väldigt viktigt då kunden har en stark tillväxt såväl organiskt som via förvärv.

Vill du veta mer?

Gå in på dustin.se/solutions eller kontakta oss här.

Läs fler artiklar om hur vi gjort olika infrastrukturlösningar för andra kunder

28 juni 2018

Så minskade Oslo-lagret avbrottstiden med 30–40 procent

Sørensen og Balchen kämpade med föråldrad IT-infrastruktur. Avbrottstiden kostar omkring en kvarts miljon norska kronor i timme, men nu har den minskats med 30–40 procent.

Zacco fick bättre säkerhet med datorer från HP

För ett företag som har som uppgift att skydda andra företags immateriella värden är hög datasäkerhet ett måste. Idag har de fått en säkrare IT-miljö som dem kostar mindre och är lättare att underhålla.

We keep things growing - Actic växte sin affär och sin kundnöjdhet med hjälp av Network

Actic behövde en stabil och flexibel nätverkslösning till sina 182 bad- och gymanläggningar. Med Network fick de utöver det även tillgång till data som kunde bidra till affärsnyttan och var enkelt att hantera på bara fem heltidsanställda.

We keep things flexible - bättre säkerhet och samarbete för XL-BYGG med Modern Workplace

Genom att byta ut sin gamla IT-miljö och satsa på Modern Workplace från Dustin kunde XL-BYGG på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt få enklare administration, högre datasäkerhet och effektivare arbetssätt.

Digital analys leder till bättre beslut på AcadeMedia

Som norra Europas största utbildningsföretag är IT-strategin en framgångsfaktor för AcadeMedia. Petter Hallman, CIO, berättar mer om hur de arbetar med digitala läromedel och varför de använder data för att höja kvaliteten och kundnöjdheten.

Consafe Logistics har kombinerat minskade IT-kostnader med ökade servicenivåer

Consafe Logistics är Europas ledande leverantör av mjukvara för lager- och logistiklösningar. Vi levererar idag on-site support till hela verksamheten inom Consafe Logistics.