Fokus på verksamheten

Vi letade efter en snabbfotad IT-partner som är lyhörd, begriper sig på våra behov och kan agera snabbt på dessa.

GDL är ett transport- och logistikföretag under snabb tillväxt. När GDL:s moderbolag beslutade att decentralisera IT till dotterbolagen i Sverige och Danmark rekryterades IT-chefen Carl Terneus. Han hittade sin IT-partner i Saldab, en del av Dustin Group.

– Vi behövde ge IT en helt annan uppmärksamhet. Dels handlade det om att se över våra arbetssätt och processer, och dels om att effektivisera och flytta fokus till verksamheten, säger Carl Terneus.

I dag är de flesta leverantörer och system utbytta, och server- och applikationsdriften ligger numera i Saldabs egna datahall. Dessutom levererar Saldab klienthantering, produktförsörjning och 1stLine Support till GDL:s användare.

– Vår IT är indelat i områdena Tech och Verksamhet. Med Saldabs leverans har vi kunnat minska bemanningen på Tech och kan i dag nästan helt och hållet fokusera på att stödja och utveckla vår verksamhetsnära IT. För det tar vi också hjälp av Saldabs arkitekter, projektledare och tekniker för att hitta de bästa lösningarna, säger Carl Terneus.

Carl Terneus Saldab

Carl Terneus.

Entreprenörskap i alla led

När GDL såg sig om efter en leverantör hade de en ganska tydlig bild i huvudet. Framför allt förstod de från tidigare affärer att företagskulturen spelar mer roll än vad man kan tro. GDL såg sig därför om efter en leverantör som passade bra in i den verklighet som GDL verkar i.

– Vi letade efter en snabbfotad IT-partner som är lyhörd, begriper sig på våra behov och kan agera snabbt på dessa. Saldab är detta ut i fingerspetsarna. Det är en leverantör som verkligen förstår sig på och bejakar begreppet time to market.

Målet är en toppmodern plattform

Carl Terneus har siktet inställt på att förverkliga en toppmodern IT-plattform för GDL. Han beskriver målet genom tre bestämda kriterier: skalbarhet, effektiva verksamhetsprocesser, och förutsättningar för ett gott entreprenörskap hos transportledarna.

– Annars är såklart automatisering något hela branschen tittar på, lägger Carl till.

– Det handlar om att få allt från IT-system till lastbilar att bli självkörande. Just nu har vi faktiskt ett sådant projekt tillsammans med Volvo med bilar som ska gå mellan Borås och Göteborg.

Så blev det möjligt

UTMANING

Hitta en IT-leverantör som kunde vara lika snabbfotad som GDL. Det vill säga någon som hade möjlighet att leverera stabila och säkra IT-tjänster till en snabbväxande verksamhet.

LÖSNING

Migrering av befintliga serverplattformar till Saldabs datacenter och införande av tjänsteleverans gällande drift av servrar, nätverk, WiFi, applikationer, klienthantering och servicedesk. Rådgivande roll i dialogen med GDL:s applikationsleverantörer.

EFFEKT

Med Saldabs leverans har kunden kunnat fokusera på att stödja verksamheten och helt fokusera på verksam-hetsnära IT, något som är väldigt viktigt då kunden har en stark tillväxt såväl organiskt som via förvärv.

Vill du veta mer?

Gå in på dustin.se/solutions eller kontakta oss här.

Läs fler artiklar om hur vi gjort olika infrastrukturlösningar för andra kunder

28 juni 2018

Cyberbrott kostar mer än naturkatastrofer

Den kraftigt ökande cyberbrottsligheten kostar individer, organisationer och samhället enorma belopp varje år. Undersökningar visar att nordiska företag ofta saknar grundläggande försvar mot dessa attacker.

14 april 2019

Enkla, säkra och prisvärda IT-lösningar för små och medelstora företag

Med färdigpaketerade lösningar som fungerar direkt ur lådan vill HPE, Dustin och Aruba göra det lättare att skapa en smart och säker IT-miljö.

5 april 2019

Dustin designar IT-infrastruktur för vården

PatientSky är en öppen plattform som underlättar livet för vårdgivare och deras kunder, tack vare en robust infrastruktur som garanterar drift- och datasäkerhet.

13 mars 2019

Utmaningar i den digitala skolan – och lösningen

Många företag har redan börjat se fördelarna med att flytta sin klienthantering till molnet – och nu följer skolorna efter.

1 mars 2019

GUIDE: Molntjänster – så funkar de

Att använda molntjänster är inget nytt, utan något som på sätt och vis kan sägas ha funnits med sedan internet slog igenom. Men det är på senare år som det har vuxit sig starkt och blivit en lösning som både privatpersoner och företag har stor nytta av.

21 februari 2019

Digitaliseringsstrategi: 5 tips för att lyckas

Oavsett om du vill utveckla applikationer för att skapa högre engagemang med kunder eller modernisera IT-infrastrukturen för högre flexibilitet, finns det vissa saker du bör ha i åtanke för att lyckas med din digitaliseringsstrategi.

28 januari 2019