Fokus på verksamheten

Vi letade efter en snabbfotad IT-partner som är lyhörd, begriper sig på våra behov och kan agera snabbt på dessa.

GDL är ett transport- och logistikföretag under snabb tillväxt. När GDL:s moderbolag beslutade att decentralisera IT till dotterbolagen i Sverige och Danmark rekryterades IT-chefen Carl Terneus. Han hittade sin IT-partner i Saldab, en del av Dustin Group.

– Vi behövde ge IT en helt annan uppmärksamhet. Dels handlade det om att se över våra arbetssätt och processer, och dels om att effektivisera och flytta fokus till verksamheten, säger Carl Terneus.

I dag är de flesta leverantörer och system utbytta, och server- och applikationsdriften ligger numera i Saldabs egna datahall. Dessutom levererar Saldab klienthantering, produktförsörjning och 1stLine Support till GDL:s användare.

– Vår IT är indelat i områdena Tech och Verksamhet. Med Saldabs leverans har vi kunnat minska bemanningen på Tech och kan i dag nästan helt och hållet fokusera på att stödja och utveckla vår verksamhetsnära IT. För det tar vi också hjälp av Saldabs arkitekter, projektledare och tekniker för att hitta de bästa lösningarna, säger Carl Terneus.

Carl Terneus Saldab

Carl Terneus.

Entreprenörskap i alla led

När GDL såg sig om efter en leverantör hade de en ganska tydlig bild i huvudet. Framför allt förstod de från tidigare affärer att företagskulturen spelar mer roll än vad man kan tro. GDL såg sig därför om efter en leverantör som passade bra in i den verklighet som GDL verkar i.

– Vi letade efter en snabbfotad IT-partner som är lyhörd, begriper sig på våra behov och kan agera snabbt på dessa. Saldab är detta ut i fingerspetsarna. Det är en leverantör som verkligen förstår sig på och bejakar begreppet time to market.

Målet är en toppmodern plattform

Carl Terneus har siktet inställt på att förverkliga en toppmodern IT-plattform för GDL. Han beskriver målet genom tre bestämda kriterier: skalbarhet, effektiva verksamhetsprocesser, och förutsättningar för ett gott entreprenörskap hos transportledarna.

– Annars är såklart automatisering något hela branschen tittar på, lägger Carl till.

– Det handlar om att få allt från IT-system till lastbilar att bli självkörande. Just nu har vi faktiskt ett sådant projekt tillsammans med Volvo med bilar som ska gå mellan Borås och Göteborg.

Så blev det möjligt

UTMANING

Hitta en IT-leverantör som kunde vara lika snabbfotad som GDL. Det vill säga någon som hade möjlighet att leverera stabila och säkra IT-tjänster till en snabbväxande verksamhet.

LÖSNING

Migrering av befintliga serverplattformar till Saldabs datacenter och införande av tjänsteleverans gällande drift av servrar, nätverk, WiFi, applikationer, klienthantering och servicedesk. Rådgivande roll i dialogen med GDL:s applikationsleverantörer.

EFFEKT

Med Saldabs leverans har kunden kunnat fokusera på att stödja verksamheten och helt fokusera på verksam-hetsnära IT, något som är väldigt viktigt då kunden har en stark tillväxt såväl organiskt som via förvärv.

Vill du veta mer?

Gå in på dustin.se/solutions eller kontakta oss här.

Läs fler artiklar om hur vi gjort olika infrastrukturlösningar för andra kunder

10 fördelar med tjänster i molnet

Allt fler företag väljer att prenumerera på molnbaserade digitala verktyg istället för att köpa och installera program hemmavid. Molnbaserade tjänster har blivit lättillgängliga och kostnaderna är betydligt lägre än för bara ett par år sedan.

25 oktober 2018

Molnbaserade samarbetsverktyg ökar inom svenska företag

Effektivare samarbeten, bättre och snabbare beslut och minskade e-postmängder är några av fördelarna med digitala samarbetsverktyg.

24 oktober 2018

Därför satsar företagen på hyperkonvergerat

Hyperkonvergerad infrastruktur har gått från hype till förstahandsval för många större företag och myndigheter. Nu är det dags även för mindre företag att testa framtidens datacenter som ger minskat underhåll och ökad skalbarhet.

20 augusti 2018

Shadow Cloud – vad är det och hur går det till?

Vad är Shadow Cloud? Är du tveksam till att lägga ditt företags data i molnet? Hela 90 % av företagen har idag medvetet valt att använda någon form av molntjänst. Web hosting, CRM-system och inte minst backup och Disaster Recovery är bland de populäraste molntjänsterna som företag använder sig av.

29 juni 2018

Hyperkonvergens: Lösningen på alla problem, eller alla äggen i en korg?

Vad menas med hyperkonvergens? Hyperkonvergens är en teknologi där infrastrukturen i datarummet har samlats i ett system.

29 juni 2018

FURUNO tar sjöfartsnavigering till en högre nivå

FURUNO i Danmark är världsledande på utbildningar inom elektronisk sjökortsträning. Sedan två år tillbaka är det Dustin som står för den heltäckande IT-driftslösningen.

19 juni 2018