Arbetsplats

Fler digitala möten och pop-up kontor för reklambyrån River

När pandemin slog till växlade reklambyrån River upp frekvensen på interaktionen mellan medarbetare och kunder istället för tvärtom och lyckades med konststycket att bli Årets Byrå två år i rad.

Reklambyrån River, grundad 1998, är en reklambyrå med 22 anställda. Under våren 2020 gjorde man, precis som många andra företag, en rejäl omvärdering av sina verksamhetsmässiga förutsättningar och valde en ganska unik väg framåt.

– Vi sade upp vårt existerande kontor och satte som mål att ses och interagera oftare digitalt än vi gjorde när vi satt i samma lokaler, berättar Martin Werner, VD och partner på River.

I mars 2020 skickade man hem alla anställda och för de yrkesroller, främst strateger och kreatörer, där fysiska möten var avgörande för att kunna arbeta hyrdes en mindre, tillfällig popup-lokal. Genom att avlasta personaltrycket på lokalen kunde man fortsätta träffa de kunder som ville det på ett säkert sätt och skötte resterande interaktion och kommunikationen helt digitalt.

Snabba möten flera gånger om dagen

River är, som många reklambyråer, helt Apple-baserad och består av MacBook Pros, MacBook Airs och stationära Mac-datorer. Eftersom man en gång startade som digital byrå fanns redan en hög teknisk mognad inom företaget, men omställningen gjorde att man utnyttjade den teknik som fanns till handa på ett nytt sätt. Istället för vecko- och månadsvisa teammöten, höll man snabba uppdateringsmöten flera gånger om dagen med hjälp av olika mötesplattformar. Det gjorde att man kunde upprätthålla den viktiga sociala kontexten och kontroll över kapacitet och leveransmöjligheter på samma gång. Man använde även chattprogram och olika plattformar för att koordinera arbetet på distans.

– Alla de här hjälpmedlen fanns på plats innan pandemin, det måste det göra för en verksamhet som vår, konstaterar Martin Werner. För oss handlade det snarare om att växla upp och optimera användandet och skapa rutiner och processer för att få de anställda att använda verktygen och göra det rätt.

Rum för kreativitet

Hur Rivers nästa kontor kommer att se ut är inte klart i dagsläget. Man letar definitivt efter en yta med färre antal fasta arbetsplatser och fler mötesytor och kreativa ytor. På lång sikt behöver man ett ställe med plats för att bygga kultur men på kort sikt är ett kontorshotell en tänkbar lösning. Det binder inte upp några kostnader och med rätt teknik är det fullt möjligt att upprätthålla relationer med både medarbetare och kunder digitalt.

Titeln Årets byrå, som River alltså tilldelades för andra året i rad 2021, baseras just på kundernas betygsättning i en mängd olika kriterier. Omdömena från byråns kunder är således, trots omställningarna som gjordes under året – eller kanske på grund av dem – så goda att man vann utmärkelsen för andra året i rad.

– Jag tror att nyckeln till vår framgång är att vi var väldigt snabbfotade utifrån våra förutsättningar. Från hyra av lokaler till anpassning av vår möteskultur. Att vi förstod tidigt att vissa saker måste göras fysiskt för att kunna bibehålla vår kreativitet och bevara våra kundrelationer. Det visar att det finns många olika rum för att kunna jobba med kreativitet – och att förändring oftast tenderar att vara bra, avslutar Martin Werner.

Dustin är en auktoriserad återförsäljare av Apple-produkter
Martin Werner

Vi sade upp vårt existerande kontor och satte som mål att ses och interagera oftare digitalt än vi gjorde när vi satt i samma lokaler.

Martin Werner, Partner och VD på River

Senast uppdaterad: 9 januari 2023

Taggar