Fem tips för att lyckas med molnet

Köpa molntjänster låter superenkelt, men vägen dit är inte alltid smärtfri. Tipsen för att lyckas: noggrann nulägesanalys, en projektplan för hur du når dina mål och en optimerad molnmiljö.

Suget efter IT på kran och andra molntjänster ökar men för en del verksamheter har inte molnsatsningarna uppnått önskade resultat.

– En fallgrop är att molnsatsningen drivs av IT-avdelningen men inte baseras på verksamhetens behov. Ibland är det tvärtom. Verksamheten driver projektet utan IT. Då får företaget en lösning som inte går att införa, säger Andreas Wigholm, specialist på IT-infrastruktur hos Dustin.

Ibland saknas rutiner och processer för en molnsatsning. IT-utvecklarna kan köpa testmiljöer i molnet men glömmer att stänga ner miljöerna när applikationerna är färdigutvecklade, menar han. Resultatet blir dubbeldebitering. Ett annat exempel är att inte optimera och skala molnmiljöerna. Då kan företaget betala mycket mer än vad de egentligen behöver.

Här kan du läsa mer om Dustins erbjudande av molntjänster.

Funktionstjänster i molnet

Dustins molnerbjudande består av att erbjuda kapacitetstjänster från sitt privata eller via publika moln – eller en kombination. Som funktionstjänster i molnet erbjuder Dustin bland annat mejl, managering och nätverksanalyser.

– Om en verksamhet saknar egen molnexpertis får de ofta en lösning baserat på det kunnande som finns i huset. Det blir i regel en lösning som inte matchar verksamhetens behov, säger Andreas Wigholm.

Dustins roll är även att vara partner och rådgivare åt sina molnkunder.

– Fördelen är att vi tar fram en molnsatsning som passar optimalt. Det sker mot bakgrund av vilka lösningar som är framgångsrika, baserat på erfarenheter från hundratals molnprojekt som vi genomfört, säger Andreas Wigholm.

För att lyckas med en molnsatsning är det A och O att göra hemläxan, menar Andreas Wigholm.

Välja molnleveratör

Dustins första steg hos en kund är en noggrann nulägesanalys utifrån kundens kunskap, personal, ekonomiska förutsättningar och system. I vissa projekt handlar det om att syna hur molntjänsterna ska kunna integreras med till exempel egenutvecklade system. Därefter sjösätts en projektplan för att uppnå önskat läge.

Molnrelaterade processer, larm och rutiner är det viktigaste att ta fram:

– Många anlitar olika molnleverantörer. Då är det viktigt att ha en process för hur till exempel en IT-störning stegvis åtgärdas och vem som är ansvarig för helheten. I annat fall kan vi ansvara för hela övervakningen och incidenthanteringen, oavsett om kundens molntjänster finns i privata eller publika moln, säger han.

Läs mer om molntjänster

Läs också:
10 fördelar med tjänster i molnet
Molnets möjligheter – fem bra skäl att byta till molntjänster

4 januari 2019

Molntjänster öppnar upp för nya affärsmöjligheter

Molntjänsterna är här för att stanna vilket är positivt. För när innovativa molnbaserade applikationer dyker upp, öppnar nya affärsmöjligheter upp sig.

Säkerhetsutmaningar i tider av digitalisering + verktyg för säkerhetsutvärdering

I takt med att digitaliseringen rotar sig djupare i samhällets alla delar blir säkerhet något som fler inte bara förväntas förstå och reflektera över utan också bidra till. Ladda ner rapporten och utvärdera din verksamhets säkerhetsarbete med hjälp av verktyget.

Hitta rätt mix av moln

Molnet kan rymma allt från lagring till att hantera tunga applikationer och analysverktyg. Det finns ingen standardlösning som passar alla. Så här hittar du den lösning som är bäst för era behov.

Moln möjliggör nya affärsmodeller

Molntjänster har gått från att vara en angelägenhet för IT-avdelningen till att bli en viktig del av företagets affärsutveckling. Så här gör du för att skapa mervärde med digitala verktyg.

Viktiga frågor på väg till molnet

Marknaden rymmer många molnleverantörer. Med det här frågebatteriet i handen blir du en smartare köpare.

Guide: Alla fördelar med SAM

Software Asset Management, eller SAM, ger dig full överblick över företagets licenser, men även en mängd andra fördelar. I den här guiden berättar vi hur ditt företag kommer igång med SAM.