Fem tips för att lyckas med molnet

Köpa molntjänster låter superenkelt, men vägen dit är inte alltid smärtfri. Tipsen för att lyckas: noggrann nulägesanalys, en projektplan för hur du når dina mål och en optimerad molnmiljö.

Suget efter IT på kran och andra molntjänster ökar men för en del verksamheter har inte molnsatsningarna uppnått önskade resultat.

– En fallgrop är att molnsatsningen drivs av IT-avdelningen men inte baseras på verksamhetens behov. Ibland är det tvärtom. Verksamheten driver projektet utan IT. Då får företaget en lösning som inte går att införa, säger Andreas Wigholm, specialist på IT-infrastruktur hos Dustin.

Ibland saknas rutiner och processer för en molnsatsning. IT-utvecklarna kan köpa testmiljöer i molnet men glömmer att stänga ner miljöerna när applikationerna är färdigutvecklade, menar han. Resultatet blir dubbeldebitering. Ett annat exempel är att inte optimera och skala molnmiljöerna. Då kan företaget betala mycket mer än vad de egentligen behöver.

Här kan du läsa mer om Dustins erbjudande av molntjänster.

Funktionstjänster i molnet

Dustins molnerbjudande består av att erbjuda kapacitetstjänster från sitt privata eller via publika moln – eller en kombination. Som funktionstjänster i molnet erbjuder Dustin bland annat mejl, managering och nätverksanalyser.

– Om en verksamhet saknar egen molnexpertis får de ofta en lösning baserat på det kunnande som finns i huset. Det blir i regel en lösning som inte matchar verksamhetens behov, säger Andreas Wigholm.

Dustins roll är även att vara partner och rådgivare åt sina molnkunder.

– Fördelen är att vi tar fram en molnsatsning som passar optimalt. Det sker mot bakgrund av vilka lösningar som är framgångsrika, baserat på erfarenheter från hundratals molnprojekt som vi genomfört, säger Andreas Wigholm.

För att lyckas med en molnsatsning är det A och O att göra hemläxan, menar Andreas Wigholm.

Välja molnleveratör

Dustins första steg hos en kund är en noggrann nulägesanalys utifrån kundens kunskap, personal, ekonomiska förutsättningar och system. I vissa projekt handlar det om att syna hur molntjänsterna ska kunna integreras med till exempel egenutvecklade system. Därefter sjösätts en projektplan för att uppnå önskat läge.

Molnrelaterade processer, larm och rutiner är det viktigaste att ta fram:

– Många anlitar olika molnleverantörer. Då är det viktigt att ha en process för hur till exempel en IT-störning stegvis åtgärdas och vem som är ansvarig för helheten. I annat fall kan vi ansvara för hela övervakningen och incidenthanteringen, oavsett om kundens molntjänster finns i privata eller publika moln, säger han.

Läs mer om Dustins erbjudande av IT-tjänster och lösningar.

Läs också:
10 fördelar med tjänster i molnet
Molnets möjligheter – fem bra skäl att byta till molntjänster

4 januari 2019

Denna artikel taggas

Outsourcing av IT-drift: 5 steg för att lyckas

När du ska outsourca IT-drift finns ingen plats för misstag - men mycket kan gå fel. Det gäller att planera långsiktigt, fokusera på rätt saker och inte missa viktiga detaljer.

17 januari 2019

Att lyssna är nyckeln till att lyckas

Nyckeln till att lyckas med en IT-lösning är att anpassa den efter kundens behov. För detta krävs lyhördhet, menar Jesper Folkmann, teknisk lead på Dustin Managed Hosting Services i Danmark.

3 januari 2019

10 fördelar med tjänster i molnet

Allt fler företag väljer att prenumerera på molnbaserade digitala verktyg istället för att köpa och installera program hemmavid. Molnbaserade tjänster har blivit lättillgängliga och kostnaderna är betydligt lägre än för bara ett par år sedan.

25 oktober 2018

Molnbaserade samarbetsverktyg ökar inom svenska företag

Effektivare samarbeten, bättre och snabbare beslut och minskade e-postmängder är några av fördelarna med digitala samarbetsverktyg.

24 oktober 2018

Därför satsar företagen på hyperkonvergerat

Hyperkonvergerad infrastruktur har gått från hype till förstahandsval för många större företag och myndigheter. Nu är det dags även för mindre företag att testa framtidens datacenter som ger minskat underhåll och ökad skalbarhet.

20 augusti 2018

Shadow Cloud – vad är det och hur går det till?

Vad är Shadow Cloud? Är du tveksam till att lägga ditt företags data i molnet? Hela 90 % av företagen har idag medvetet valt att använda någon form av molntjänst. Web hosting, CRM-system och inte minst backup och Disaster Recovery är bland de populäraste molntjänsterna som företag använder sig av.

29 juni 2018