Fem tips för att lyckas med molnet

Köpa molntjänster låter superenkelt, men vägen dit är inte alltid smärtfri. Tipsen för att lyckas: noggrann nulägesanalys, en projektplan för hur du når dina mål och en optimerad molnmiljö.

Suget efter IT på kran och andra molntjänster ökar men för en del verksamheter har inte molnsatsningarna uppnått önskade resultat.

– En fallgrop är att molnsatsningen drivs av IT-avdelningen men inte baseras på verksamhetens behov. Ibland är det tvärtom. Verksamheten driver projektet utan IT. Då får företaget en lösning som inte går att införa, säger Andreas Wigholm, specialist på IT-infrastruktur hos Dustin.

Ibland saknas rutiner och processer för en molnsatsning. IT-utvecklarna kan köpa testmiljöer i molnet men glömmer att stänga ner miljöerna när applikationerna är färdigutvecklade, menar han. Resultatet blir dubbeldebitering. Ett annat exempel är att inte optimera och skala molnmiljöerna. Då kan företaget betala mycket mer än vad de egentligen behöver.

Här kan du läsa mer om Dustins erbjudande av molntjänster.

Funktionstjänster i molnet

Dustins molnerbjudande består av att erbjuda kapacitetstjänster från sitt privata eller via publika moln – eller en kombination. Som funktionstjänster i molnet erbjuder Dustin bland annat mejl, managering och nätverksanalyser.

– Om en verksamhet saknar egen molnexpertis får de ofta en lösning baserat på det kunnande som finns i huset. Det blir i regel en lösning som inte matchar verksamhetens behov, säger Andreas Wigholm.

Dustins roll är även att vara partner och rådgivare åt sina molnkunder.

– Fördelen är att vi tar fram en molnsatsning som passar optimalt. Det sker mot bakgrund av vilka lösningar som är framgångsrika, baserat på erfarenheter från hundratals molnprojekt som vi genomfört, säger Andreas Wigholm.

För att lyckas med en molnsatsning är det A och O att göra hemläxan, menar Andreas Wigholm.

Välja molnleveratör

Dustins första steg hos en kund är en noggrann nulägesanalys utifrån kundens kunskap, personal, ekonomiska förutsättningar och system. I vissa projekt handlar det om att syna hur molntjänsterna ska kunna integreras med till exempel egenutvecklade system. Därefter sjösätts en projektplan för att uppnå önskat läge.

Molnrelaterade processer, larm och rutiner är det viktigaste att ta fram:

– Många anlitar olika molnleverantörer. Då är det viktigt att ha en process för hur till exempel en IT-störning stegvis åtgärdas och vem som är ansvarig för helheten. I annat fall kan vi ansvara för hela övervakningen och incidenthanteringen, oavsett om kundens molntjänster finns i privata eller publika moln, säger han.

Läs mer om Dustins erbjudande av IT-tjänster och lösningar.

Läs också:
10 fördelar med tjänster i molnet
Molnets möjligheter – fem bra skäl att byta till molntjänster

4 januari 2019

Orsakerna till ökända IT-misstag

Patientsamtal lades ut på nätet och utländska aktörer fick tillgång till viktiga styrsystem. Det är bara två av de stora säkerhetsmissar som har uppmärksammats nyligen. Bakom många av dem finns – ja just det, den mänskliga faktorn.

10 juni 2019

Vilka är fördelarna med molnmanagerat nätverk?

Molnmanagerat nätverk innebär massor av fördelar jämfört med traditionella lösningar. Har du bytt ut ditt gamla nätverk än?

23 maj 2019

Edge – det här behöver du tänka på för att stå rustad för framtiden

Just nu sker ett skifte för att hitta en bra balans mellan vad som bör läggas i molnet vs lokalt för att på bästa sätt stötta affärsmodeller och företagens behov.

25 april 2019

Cyberbrott kostar mer än naturkatastrofer

Den kraftigt ökande cyberbrottsligheten kostar individer, organisationer och samhället enorma belopp varje år. Undersökningar visar att nordiska företag ofta saknar grundläggande försvar mot dessa attacker.

14 april 2019

Enkla, säkra och prisvärda IT-lösningar för små och medelstora företag

Med färdigpaketerade lösningar som fungerar direkt ur lådan vill HPE, Dustin och Aruba göra det lättare att skapa en smart och säker IT-miljö.

5 april 2019

Dustin designar IT-infrastruktur för vården

PatientSky är en öppen plattform som underlättar livet för vårdgivare och deras kunder, tack vare en robust infrastruktur som garanterar drift- och datasäkerhet.

13 mars 2019