Efter GDPR: så påverkas dina affärer

Juridikexperten reder ut vad som gäller för svenska företag och hur GDPR påverkar framtidens marknadsföring mot privatpersoner.

Den 25 maj 2018 trädde den nya data­skydds­förordningen (GDPR) i kraft, vilket i stora drag innebär att den mer analogt inriktade personuppgiftslagen (PUL) ersatts av en lag som tar hänsyn till dagens digitaliserade vardag.

– Den nya lagen sätter individen i centrum. Tidigare ägde företagen sin kundstock, nu kan man säga att de kommer att få låna den av sina kunder genom att aktivt och regelbundet inhämta godkännande till insamling och användning av uppgifter, säger Axel Tandberg, specialist på dataskydd och marknadsrätt och senior juridisk rådgivare på den affärsjuridiska byrån Legalworks.

Till skillnad från tidigare lagstiftning – då företag kunde undvika vitesbelopp genom att rätta fel i efterhand – tvingar den nya lagen företag att göra rätt från början för att inte riskera böter.

Hur företag arbetar med marknadsföring regleras av fler lagar än den nya dataskyddsförordningen, men den kommer ändå att påverka reklam och försäljning, säger Axel Tandberg:

– Företagen måste bli mycket tydligare i sin kommunikation med kunderna om varför en uppgift samlas in och hur den är tänkt att användas. Det sker ett skifte från att företagets nytta är i fokus, till att den enskilda individen sätts i centrum. Om man använder sig av samtycke måste konsumenten förstå vad den samtycker till när ett företag vill samla in information och det ska vara minst lika enkelt att dra tillbaka sitt samtycke som att ge det.

GDPR kommer i praktiken att tvinga företag att ha tydliga strategier kring varför de samlar in och använder information om befintliga och potentiella kunder.

Bara för att ett företag kan komma åt en viss information, är det inte säkert att det är lagligt att använda den. Och eftersom i princip alla branscher är informationsberoende i dag, menar Axel Tandberg att det inte går att peka ut branscher som kommer att beröras extra mycket av lagen.

– Företagen måste se till att kunden ger sitt samtycke frivilligt, informerat och specifikt, varför berättigat intresse kan vara mer användbart som rättslig grund. Det innebär också att det läggs ett större ansvar på företaget att fundera på hur en viss reklam kan upplevas av den enskilde individen. De ska till exempel inte gå att lista ut att en person i ett hushåll är gravid och skicka reklam utifrån den informationen. Den gyllene regeln – gör bara mot andra vad du själv vill att de ska göra mot dig – kommer även företag att behöva hålla i åtanke när de marknadsför sig.

3 sätt som GDPR påverkar dina affärer

  1. Företag måste skifta fokus från den egna affärsnyttan till att sätta kundens perspektiv i centrum vid datainsamling och hantering. Kunden måste kunna ge ett samtycke som är frivilligt, informerat och specifikt.
  2. Syftet med varje datainsamling måste bli tydligt så att kunden förstår vad företaget vill göra och använda informationen till.
  3. Försiktighetsprincipen kommer att behöva användas oftare. Bara för att ett företag kan samla in en uppgift om en individ, betyder inte att det är rätt att göra det.

Läs fler artiklar om GDPR

28 januari 2019

Denna artikel taggas

Internet är trasigt: ”Vrede och hat får störst spridning”

Hur påverkar sociala medier egentligen demokratin? Det undersöker författarna Martin Gelin och Karin Pettersson i nya boken Internet är trasigt – Silicon Valley och demokratins kris.

24 april 2019

7 heta prylar som visades på Dustin Expo 2019

Produktnyheterna var många på årets mässa. Här har vi samlat några av dem som fick mest uppmärksamhet.

1 april 2019

Dustin Expo 2019: Insikter från scenprogrammet

Nya produkter är bara en av anledningarna till att 10 000-tals besökare vallfärdar till Dustin Expo varje år. Någonting som lockar minst lika mycket är möjligheten att träffa branschens samlade expertis och lyssna på intressanta seminarier.

1 april 2019

Tre experter – många smarta tips

Under Dustin Expo så satte vi oss ned med flera intressanta personer för att ta del av deras insikter inom olika områden. Här är tre höjdpunkter om hållbarhet, säkerhet och framtidens digitala mötesrum.

1 april 2019

Dustin Expo 2019: De hetaste snackisarna

Dustin Expo har slagit igen portarna för den här gången. För dig som inte kunde vara med den här gången har vi samlat de hetaste snackisarna.

25 mars 2019

Norden i spetsen för global finansiell innovation

Mer fokus på individen, massor av ny teknik och ett Norden som ligger i absolut framkant. Det är några av de viktiga trenderna inom bank- och finansbranschen just nu.

22 mars 2019