Edge – det här behöver du tänka på för att stå rustad för framtiden

Just nu sker ett skifte för att hitta en bra balans mellan vad som bör läggas i molnet vs lokalt för att på bästa sätt stötta affärsmodeller och företagens behov.

I samband med det kommer många komma till insikten att man behöver modernisera sina datacenter och IT-infrastruktur för att möta verksamhetens nya och framtida behov. Edge-miljöer står inför unika utmaningar jämfört traditionella datacenter, vilket kräver särskilda lösningar.

43% av all data från IoT kommer hanteras I Edge-miljön

För att stötta de nya kraven på IT-miljön i dag och i framtiden kommer mer datorkraft decentraliseras till Edge-nätverk. Investeringarna i IoT kommer att uppgå till 1,3 miljarder dollar till 2020 och där 43 procent av IoT-data kommer behandlas i Edge, enligt IDC-prognoser.

Tre miljöer som kräver infrastrukturlösningar för Edge Computing

Edge-miljöer skiljer sig från datacenter eftersom de ofta är avlägsna och saknar lokal IT-personal. Det innebär att de kräver en annan strategi. De måste vara lätta att hantera, distribuera och koppla upp, samtidigt som de behöver vara säkra och flexibla. Tre av de identifierade områdena som kräver Edge Computing är distribuerad IT, detaljhandel och kontor samt industrier.

Distribuerad IT

Många äldre nätverksskåp och mindre serverrum blir allt viktigare i takt med att antalet IoT-applikationer ökar och blir mer affärskritiska. Dessa äldre nätverksskåp har ofta inte rätt strömfördelning och batteribackup för att undvika eller reducera avbrott i verksamheten.

Detaljhhandel/Kontor

I detaljhandeln och kontorsmiljöer har säkerhet blivit ett av de största behoven för att skydda företagets kunddata. Det ställer krav på Edge-lösningar som kan hantera både fysiska hot och cyberhot.

Industri

Inom tillverknings- och industrimiljöer måste man ibland ha sin IT på fabriksgolvet eller i en hårt utsatt miljö, vilket kräver en mer robust och säker lösning. Damm, vatten, brandskydd, vibrationer och okontrollerade förhållanden i den omgivande miljön blir alla viktiga faktorer att ta hänsyn till.

Lösning

För att möta utmaningarna och kraven inom dessa områden ökar efterfrågan allt mer på lösningar som microdatacenter och UPS:er för en säker och tillförlitlig Edge-miljö. Utöver det finns det även lösningar för fjärrövervakning samt servicetjänster för att underlätta service, åtkomst och för att optimera ITresurser eller om man vill låta en partner utföra servicen.

Upptäck APC SmartConnect

25 april 2019

Säkra känslig data i molnet

Den ökade tjänstefieringen i IT-branschen innebär att alltmer av informationen hanteras i molntjänster, något som kräver en hög medvetenhet av beställare inom verksamheter där man hanterar sekretessreglerad eller annan känslig information.

12 juli 2019

Orsakerna till ökända IT-misstag

Patientsamtal lades ut på nätet och utländska aktörer fick tillgång till viktiga styrsystem. Det är bara två av de stora säkerhetsmissar som har uppmärksammats nyligen. Bakom många av dem finns – ja just det, den mänskliga faktorn.

10 juni 2019

Vilka är fördelarna med molnmanagerat nätverk?

Molnmanagerat nätverk innebär massor av fördelar jämfört med traditionella lösningar. Har du bytt ut ditt gamla nätverk än?

23 maj 2019

Cyberbrott kostar mer än naturkatastrofer

Den kraftigt ökande cyberbrottsligheten kostar individer, organisationer och samhället enorma belopp varje år. Undersökningar visar att nordiska företag ofta saknar grundläggande försvar mot dessa attacker.

14 april 2019

Enkla, säkra och prisvärda IT-lösningar för små och medelstora företag

Med färdigpaketerade lösningar som fungerar direkt ur lådan vill HPE, Dustin och Aruba göra det lättare att skapa en smart och säker IT-miljö.

5 april 2019

Dustin designar IT-infrastruktur för vården

PatientSky är en öppen plattform som underlättar livet för vårdgivare och deras kunder, tack vare en robust infrastruktur som garanterar drift- och datasäkerhet.

13 mars 2019