Digital novis eller vinnare?

I rapporten ”Global Digital Operations Study – Digital Champions” från PwC delas företag in fyra kategorier utifrån mognadsgrad: från digitala noviser och digitala följare till digitala innovatörer och digitala vinnare. Med hjälp av tre frågor kan du ta tempen på var ditt företag ligger på den skalan och samtidigt få en känsla för vägen framåt:

1. Är digitalisering ett begrepp som känns konkret?

Är svaret nej eller nja för företaget, är ni inte ensamma. Trots att digital transformation har stått på i princip allas agenda under många år, är det få som faktiskt agerar. Undersökningen från PwC visar att nästan två tredjedelar av de globala industriföretagen just har eller ännu inte startat sin digitala transformation. Det kanske är dags att förverkliga företagets potential med hjälp av ny teknik?

2. Har ni rätt kanaler till kunderna?

Det som utmärker de digitala vinnarna är att de skapar värde genom att se kundkontakterna som ett ekosystem värt att utveckla och vårda. Kan ert företag stoltsera med att ni kontinuerligt stärker kundkontakten och utvecklar ert produkterbjudande genom digitala lösningar, egna eller genom samarbetspartners? Är svaret ja, grattis! Om svaret är nej kan det vara värt att fundera på vad ni missar. Beräkningar visar att de företag som i dag investerar i nya teknologier och digitala ekosystem har potential att öka sin vinst med 15 procent de närmaste åren.

3. Tror ni att medarbetarna eller tekniken är viktigast för företagets framgång?

Teknik i all ära, men det som skiljer de företag som rankas som digitala noviser från de digitala vinnarna är förmågan att se att hur olika ekosystem samverkar. Vinnarna investerar minst lika mycket i medarbetarutveckling och företagskultur som i teknik, för att säkerställa att alla delar av företaget kan bidra till att uppnå den digitala vision som ledningen satt upp för framtiden. Rätt svar för framgång innehåller alltså både människa och teknik.

Läs även: Bli en digital vinnare

101 dagars vidareutbildning.

En genomsnittlig anställd behöver 101 dagars vidareutbildning fram till 2022 för att kunna fortsätta utföra sitt arbete, enligt World Economic Forum.

26 februari 2020

Säkerhet i offentlig sektor

Arbetet med säkerhetsfrågor i offentlig sektor har under senaste år genomgått en positiv utveckling. Säkerhetsperspektivet ges ett större utrymme i samband med strategiska IT-projekt och vid implementeringar av ny teknik, samtidigt som kommunikation och stöd till samhälle och näringsliv både förtydligats och vidgats.

Säkerhet och molntjänster

Säkerhet målas ofta upp som ett av de största hindren för tillväxten av molntjänster och även generellt vad gäller extern IT-drift. Radars data visar dock att det inte är säkerheten som är problemet, det är IT-organisationens mognad är avgörande.

Säkerhet i en våg av digitalisering

IT behöver definiera, förankra och säkerställa säkerhetsnivåer, både vad gäller infrastruktur och applikationer. Insatser som stärker lämpliga och nödvändiga beteendeförändringar hos alla IT-användare i verksamheten är viktigt.

Bli en digital vinnare

Hur växlar man över till Industri 4.0 på riktigt? Experten identifierar de digitala vinnarna och ger råd om hur nordiska företag kan vässa sin verksamhet för att nå toppskiktet.

7 tips: Så blir din organisation snabbare och mer anpassningsbar

I en värld där den tekniska utvecklingen går fortare för varje år ser vi traditionella affärsmodeller falla och nya uppstå. Världen blir snabbare och det måste du också bli. Här är sju tips att ha med dig på resan.

Så ska Dustin ta tillvara på sin egen innovationsförmåga

Så hur ser man till att inte tappa bort sig i interna projekt utan istället ha fortsatt kundfokus och innovationsförmåga? Vi frågade Jenny Litborn, ansvarig för Service Product Management på Dustin, som bland annat leder bolagets strukturerade innovationsarbete.