De vill sprida nätkärlek i skolorna

Med projektet Nätkärlek vill pedagogerna Carin Thörnqvist och Pelle Wijkström på Milstensskolan i Täby sprida kunskap om nätets möjligheter och förebygga kränkningar och hot. Sedan starten har de märkt en ökad medvetenhet bland såväl elever och föräldrar som pedagoger. Nu vill de inspirera andra skolor att också sprida kärlek på nätet.

Idag utspelar sig stor del av skolbarnens vardag på nätet. Det är inte alltid vuxenvärlden har koll på vilka appar och spel som är aktuella. Mycket av debatten kretsar kring så kallat näthat, och som en reaktion på detta startade Carin och Pelle 2017 projektet Nätkärlek. Idén föddes ur en anonym enkät till skolans elever där de ställde frågan: Har du blivit utsatt för kräkningar och hat på nätet, och i så fall vad? I samband med undersökningen var de även ute i klasserna och diskuterade kring vad man kan möta på nätet.

– Svaren gjorde att vi förstod vidden av problemet. Vi presenterade resultaten för skolråd, föräldrar och ledningsgrupp. Det blev ett uppvaknande. Men i stället för att fokusera på det negativa ville vi lyfta och stärka möjligheterna med nätet, säger Carin.

– Vi märkte hur vindarna blåste i samhället och hade redan ett pågående arbete med netikett, det vill säga regler kring hur man använder och interagerar på nätet, samt ett aktivt värdegrundsarbete att jobba vidare på. Nätkärlek växte fram när vi satt och spånade en helg kring hur vi kunde arbeta förebyggande och göra en djupdykning i värdegrundsarbetet, fortsätter Pelle.

Gett bättre vuxenkontakt

Vad händer om man inte får likes eller hjärtan när andra i klassen får massvis? Vad ska man göra om man får en elak eller hotfull kommentar eller utsätts för kränkningar på nätet? När Carin och Pelle började sitt värdegrundsarbete svarade de flesta elever att de skulle vända sig till en kompis, alternativt blocka personen.

– Nu har det vänt. Idag kommer vuxna i första hand. De har börjat inse att det kanske inte är så dumt att ha oss där. En elev utryckte oro för att om man vänder sig till en vuxen blir reaktionen att stänga av spelet eller appen. Det är viktigt att barnen kan berätta utan att bli straffade, säger Carin.

Vi märker mer och mer hur klimatet hårdnar på nätet där eleverna till exempel kan vara politiskt insatta men inte vågar uttrycka det.

– I slutändan är det en demokratisk fråga, fastslår Pelle.

Både Carin och Pelle tycker att de ständigt får bekräftelse på att deras arbete med Nätkärlek ger resultat. Senast i de nationella proven där värderingsarbetet tydligt lyste genom i svaren.

– Eleverna hänvisar till litteratur och lyfter in normer och värderingar i diskussionerna redan från ung ålder, menar Carin.

Praktiskt arbete i klassrummet viktigt

Carin betonar att det inte räcker med en dag om året när man pratar värdegrund och netikett. Det är ett ständigt pågående arbete och bör vara en del av den dagliga undervisningen. Milstensskolans IKT-grupp har bland annat löst det genom att kontinuerligt vara på plats ute i klasserna för att informera och diskutera. De har även två IT-supportelever från varje klass som fungerar som en länk mellan elever och skolråd.

– Vi jobbar med netikett hela året genom att ge uppgifter i klasserna med hjälp av våra IT-supportelever. Det är lättare att ta till sig information från en äldre elev som man ser upp till och som talar samma språk. Dessutom jobbar klasslärarna med netikett och källkritik kontinuerligt under läsåret och vi inkluderar värdegrundsarbetet när eleverna arbetar i Minecraft, säger Pelle.

Nätkärlek i skolorna

Gränsen mellan skola och hem suddas ut

Majoriteten av eleverna i Täby får egna mobiler redan i ettan och tvåan. Utvecklingen inom sociala medier och appar går rasande fort.

– Det är viktigt är att fånga upp de unga förmågorna tidigt. De spelar onlinespel och umgås på sociala medier. Samtidigt har de har inte byggt upp några verktyg för att hantera olika situationer de möter på nätet, förklarar Carin.

Även om de yngre eleverna inte får använda mobilen i skolan anser Pelle att det är skolans ansvar att hantera mobbning på nätet. Det som tidigare skedde på skolgården har flyttats till mobilen.

– Nätmobbning är med dig hela tiden, det kan plinga klockan två på natten. Vi har också sett exempel på elever som spelat onlinespel på helgen, blivit osams, och sedan tagit med sig konflikten till skolan, säger han.

Till skillnad från de yngre eleverna får högstadieeleverna ha med sina mobiler under skoldagen. Och på Milstensskolan är de en tillgång i klassrummet. Där används mobilerna till att ta en bild på tavlan, skapa film och poddar eller tillsammans med VR-glasögon.

– Vi tror inte på ett totalt förbud, det är bättre att informera och lära eleverna att hantera mobilen på rätt sätt. De vet också vilka regler som gäller och vilka konsekvenser det blir om de inte följer dem, menar Carin.

Vill inspirera fler skolor

Nätkärlek-teamet med Carin och Pelle i spetsen har många idéer och de hoppas att projektet ger ringar på vattnet. Framöver kommer de att fortsätta arbetet med att besöka klassrummen med IT-supportelever, och de ska även föreläsa på 2019 års SETT-mässa.

– Vår önskan är att sprida Nätkärlek till andra skolor. Jag tror att många skolor skulle uppskatta att få praktisk vägledning; var börjar man, hur går man till väga? Vår ambition är att hjälpa till med just detta. Alla ska vara trygga i skolan, livet och världen, säger Carin.

Under hösten 2018 inledde de ett samarbete med Prinsparets Stiftelse. Stiftelsen jobbar bland annat med att förebygga mobbning och hat på nätet.

– Vi tog kontakt med dem och kände att vi hade många beröringspunkter. Stiftelsen har tillsammans med BRIS tagit fram en handbok för vuxna och barn kring frågor om nätet. Vi är glada och stolta över att ha bidragit till innehållet, säger Pelle.

Carin och Pelles tips för att komma igång

Regelbundna enkäter

Genomför regelbundna och anonyma nätenkäter bland eleverna. Där kan de skriva exempel på vad de råkat ut för och vad de möter på nätet i form av kommentarer, tillmälen och så vidare. Det är ett bra sätt att få grepp om nuläget och ger en bra grund att jobba vidare på.

IT-supportelever

Milstensskolan har två IT-supportelever i varje klass, en tjej och en kille. De blir en förlängd arm från klassrummen till skolans IKT-grupp och vice versa. IT-supporteleverna tar pulsen på vad som händer i skolan och rapporterar om det finns några särskilda problem som behöver tas upp. De har även ökat den digitala kompetensen bland pedagogerna.

Grupparbeten

IKT-gruppen på Milstensskolan jobbar med netikett hela året genom att bland annat ge uppgifter i klasserna. Ett år fick eleverna göra egna snälla smileys som hängdes upp i korridorerna samt illustrera netikett genom en affisch. De äldre eleverna har dramatiserat nätkärlek med hjälp av filmer och kalendrar.

Var på plats i klassrummen

Skanna av vad som händer just nu i elevernas nätvardag genom att hälsa på i klassrummen. IT-supporteleverna kan ge olika uppgifter, till exempel att göra en kort film, skriva en dikt eller intervjua andra elever kring olika frågor som vänskap. Ett annat tips är att ta in externa talare. Milstensskolan har bland annat haft föreläsningar kring lagar och regler på nätet.

God föräldrakontakt

I skolrådet sitter föräldrarepresentanter som blir en länk mellan ledningen och föräldrarna i klassen. I och med netikett diskuteras på skolråd och föräldraråd har medvetenheten bland skolans föräldrar ökat. Eleverna har även fått förbereda frågeställningar till föräldrarna kring nätnärvaro.

Ordlista

Netikett är en samling regler och ramverk för hur man beter sig på nätet. Får man lägga upp bilder hur som helst? Vad gäller för olika typer av publiceringar? Vad är lagligt och inte? Vid varje uppstartsår går Milstensskolan igenom netikett-reglerna internt.

Näthat kan vara allt från grova ord, kränkande kommentarer och hot på nätet.

Nätkärlek är ett projekt som handlar om att vara en god förebild på nätet genom att snälla saker och ge schyssta kommentarer. Tänk en extra gång innan du postar något. Hur kan det uppfattas? Har du inget snällt att säga – säg hellre inget alls.

Carin Törnqvist och Pelle Wijkström

Carin Thörnqvist har lång erfarenhet som lärare och arbetar som utvecklingsledare, lärare i svenska, mentor och mycket mer på Milstensskolan. Driver olika typer av IT-projekt, från förskoleklass upp till nian. Tilldelades Academedias DiGi-stipendium 2016.

Pelle Wijkström är IT-utvecklare och fritidspedagog på Milstensskolan och driver bland annat frågor kring netikett och nätkärlek tillsammans med IT-supporteleverna.

6 mars 2019

Digital innovation inom retail: ICA:s perspektiv

Marvin Liljegren, Head of Culture på ICA, var en av talarna på vårt event Digital innovation inom retail och hjälpte till att besvara eventets huvudfråga: hur skapar man relevanta kundupplevelser i butik genom digital innovation?

7 maj 2019

Så får du alla att jobba mot samma mål

Framgångsrikt företagande kräver engagerade medarbetare. Hur lyckas man med det? Här är fem sätt att öka engagemanget på arbetsplatsen.

7 maj 2019

Internet är trasigt: ”Vrede och hat får störst spridning”

Hur påverkar sociala medier egentligen demokratin? Det undersöker författarna Martin Gelin och Karin Pettersson i nya boken Internet är trasigt – Silicon Valley och demokratins kris.

24 april 2019

7 heta prylar som visades på Dustin Expo 2019

Produktnyheterna var många på årets mässa. Här har vi samlat några av dem som fick mest uppmärksamhet.

1 april 2019

Dustin Expo 2019: Insikter från scenprogrammet

Nya produkter är bara en av anledningarna till att 10 000-tals besökare vallfärdar till Dustin Expo varje år. Någonting som lockar minst lika mycket är möjligheten att träffa branschens samlade expertis och lyssna på intressanta seminarier.

1 april 2019

Tre experter – många smarta tips

Under Dustin Expo så satte vi oss ned med flera intressanta personer för att ta del av deras insikter inom olika områden. Här är tre höjdpunkter om hållbarhet, säkerhet och framtidens digitala mötesrum.

1 april 2019