De första stegen till mer cirkulär IT

Ditt val av IT påverkar miljön och samhället mer än du tror. Här är de viktigaste sakerna du bör fokusera på när du snabbt vill bli mer hållbar och cirkulär.

När du som IT-inköpare vill göra så hållbara val som möjligt finns det många aspekter att ta hänsyn till. Från ax till limpa handlar det om följande sex saker:

  1. Var råvarorna kommer ifrån. Hur de har tagits upp ur jorden och bearbetats.
  2. Hur hårdvaran har producerats och under vilka arbetsförhållanden.
  3. Hur den har transporterats till ditt företag.
  4. Hur du använder hårdvaran, dess strömförbrukning och eventuellt farliga ämnen.
  5. Om du kan reparera och uppgradera produkterna.
  6. Hur produkterna kan återanvändas eller återvinnas.

Sätt tydliga mål

Men, för de flesta företag är det inte realistiskt att fokusera på alla dessa områden samtidigt. Istället handlar det om att välja ut ett par områden där det finns mest att vinna och sätta upp en tydlig plan med mätbara mål. Det säger Håkan Nordin, expert på hållbarhet inom IT med en bakgrund på H&M. Idag är han hållbarhetschef på Bolon:

– Det första du måste göra är att bestämma var hållbarhetsarbetet börjar och slutar för ditt företag. Sedan sätter du tydliga mål, mäter och följer upp dem, säger han, och fortsätter:

– Mycket är vunnet genom att visa upp vilken nytta företagets åtgärder gör. Idag har de flesta företag avancerade styrsystem och asset management-system, så att plocka ut den typen av data är inte speciellt svårt, säger han.

Leta efter TCO-märkningen

Det är svårt för en enskild IT-inköpare att få koll på början av hårdvarans livscykel, enligt Håkan Nordin. Saker som råvarubrytningen och arbetsförhållandena kring den. En dator kan innehålla komponenter som har tillverkats i 20 fabriker i fem olika länder. Var ska man lägga fokus? Kretskortstillverkningen eller slutmonteringen?

Då är det bra att leta efter hårdvara med TCO-märkning, en märkning som Håkan var med och tog fram på 90-talet.

– Det är en av få globala märkningar som både tar upp miljömässiga och sociala aspekter i sina krav.

Prylarna kan jobba längre

De två områden där du kan få ut mest nytta är, enligt Håkan Nordin, energiförbrukning och återbruk. Energiförbrukning är lätt att mäta och jämföra: det är bara att kolla hur mycket ström likvärdig hårdvara drar och välja de med lägst förbrukning. Sedan gäller det förstås att hårdvaran bara är på under den tid den används.

Att sälja datorer, skärmar, telefoner och annat till ett företag som rekonditionerar och säljer dem vidare innebär en enorm hållbarhetsvinst jämfört med att återvinna hårdvaran. Du tjänar pengar på försäljningen, mottagaren sparar pengar jämfört med att köpa nytt, inga nya mineraler behöver brytas och transporterna blir färre. Hårdvaran behöver dessutom inte tas om hand för återvinning och riskera att hamna på en e-skrotstipp i tredje världen.

– Idag är det inte lika viktigt att man har den absolut senaste och snabbaste hårdvaran eftersom så mycket av det vi gör ligger i molnet. Det gör att prylarna kan jobba längre.

Ställ krav – du är slutkund

När vår IT flyttar ut i molnet ökar fokus på hur vi ska driva alla servrar.

– Vi får väldigt mycket klimatnytta av digitaliseringen i form av digitala möten och minskade transporter, men det är ett bekymmer att två tredjedelar av internet drivs med ful-el från kolkraftverk. Idag pratar man om att IT har lika stor klimatpåverkan som flygbranschen, men vi pratar inte om någon ”IT-skam”.

Dock är det här ett område där det är relativt enkelt för kunden att fråga och ställa krav:

– Du är ju slutkunden. Det är bara att fråga internetleverantören och molnleverantören ’hej, driver ni era datahallar med förnybar el?’. Många företag, som Apple och Google, gör ju redan det. Det här kommer att växa framöver.

Vi ser till att dina prylar återanvänds. Läs om vår cirkulära tjänst Take Back här.

Till Take back

Det första du måste göra är att bestämma var hållbarhetsarbetet börjar och slutar för ditt företag. Sedan sätter du tydliga mål, mäter och följer upp dem

Håkan Nordin, Hållbarhetschef på Bolon

23 juni 2020

Återanvända istället för att återvinna, dessa är fördelarna

Vi pratar med återtagsexperterna Inrego för att ta reda på varför man bör arbeta med återtag istället för återvinning. Man har nämligen mycket att vinna på detta.

Spara utsläpp och pengar med återanvändning

Fullt fungerande IT-utrustning skrotas när prylarna istället skulle kunna säljas vidare och göra både miljön och företagets ekonomi en tjänst. Så här får gamla IT-prylar nytt liv.

Tre experter – många smarta tips

Under Dustin Expo så satte vi oss ned med flera intressanta personer för att ta del av deras insikter inom olika områden. Här är tre höjdpunkter om hållbarhet, säkerhet och framtidens digitala mötesrum.

Vikten av att stötta användare att bli mer hållbara

När man talar om skrivare och hållbara lösningar är det lätt hänt att fokus hamnar på själva skrivaren. För Xerox handlar det minst lika mycket om att utbilda och stötta användaren att bli mer hållbar.

Tre tips på hur du blir mer hållbar

Att bli mer hållbar är idag något som krävs av både privatpersoner och företag, både vad gäller miljötänk och socialt ansvar. Så hur blir du då mer hållbar som företag? Se Dustins hållbarhetschef Stephanie Forsblom svara på dessa frågor.

Så blir din IT-miljö mer hållbar – experternas bästa råd

Inköpare av IT har ett ansvar för att skapa hållbara IT-miljöer som varken belastar jordens resurser mer än nödvändigt eller bryter mot mänskliga rättigheter. Miljö- och hållbarhetsmärkningar gör det enklare att göra hållbara val.