Därför väljer fler o fler att köpa Nätverk som tjänst

Nätverket är företagets livsnerv – fungerar det inte går det ofta inte att utföra något arbete överhuvudtaget. Därför väljer allt fler att köpa Nätverk som tjänst.

Marknaden för Network as a Service (NaaS) förutspås en stark utveckling framöver. Tack vare kostnadseffektiviteten i att köpa nätverksfunktion som tjänst räknar analysföretaget Global Market Insights med en rent explosiv tillväxt. I en färsk rapport uppskattas att den globala NaaS-marknaden kommer att växa från 5 miljarder dollar 2018 till över 50 miljarder dollar år 2025.

Utvecklingen drivs på av att allt fler företag vill dra nytta av tekniken för nätverksvirtualisering för att minska både investeringar och driftskostnader. Genom NaaS-lösningar som bygger på mjukvarudefinierad nätverksteknik kan företag möta dagens krav på mobilitet och tillgänglighet på ett billigare och mer effektivt sätt.

Välfungerande, säkra och tillförlitliga nätverk och internetuppkopplingar är nödvändiga förutsättningar för att ett företag ska kunna sköta sin verksamhet idag. När allt fler verktyg och resurser finns i molnet har det blivit ännu viktigare. Fungerar inte nätverkslösningen går det ofta inte att utföra något arbete överhuvudtaget.

Garanterat stabilt och säkert

– Otillgängliga molntjänster stoppar upp hela verksamheten. Det ställer höga krav på nätverkets utrustning och driftsäkerhet. Miljön måste byggas upp på ett sätt som garanterar stabilitet, samtidigt som det är viktigt med flexibilitet när behov och antalet uppkopplade enheter varierar, förklarar Torgrim Sunde, tjänsteproduktchef för nätverk och säkerhet på Dustin.

Istället för att på traditionellt vis köpa in, sätta upp och drifta sin nätverksutrustning på egen hand finns ett enkelt alternativ – att köpa nätverksfunktionen som en heltäckande tjänst. Då går det att möta högt ställda krav utan att själv lägga ned dyrbar tid. Leverantören tar ett helhetsansvar och garanterar att nätverket fungerar stabilt och säkert.

– Nätverket levereras som funktion till ett fast månatligt pris per hårdvaruenhet som används i nätverksmiljön. Ändras förutsättningarna för verksamheten går det lätt att anpassa lösningen efter verkliga behov, förklarar Torgrim Sunde.

Läs också:

Våra vanligaste nätverks-missar
5 anledningar att köpa nätverk som tjänst

2 april 2020

Snabbare affärsutveckling med molntjänster

Moderna molntjänster öppnar upp för snabbare affärsutveckling. Rent tekniskt går det att förkorta tiden mellan utveckling och lansering eller testkörning drastiskt.

Molntjänster öppnar upp för nya affärsmöjligheter

Molntjänsterna är här för att stanna vilket är positivt. För när innovativa molnbaserade applikationer dyker upp, öppnar nya affärsmöjligheter upp sig.

Säkerhetsutmaningar i tider av digitalisering + verktyg för säkerhetsutvärdering

I takt med att digitaliseringen rotar sig djupare i samhällets alla delar blir säkerhet något som fler inte bara förväntas förstå och reflektera över utan också bidra till. Ladda ner rapporten och utvärdera din verksamhets säkerhetsarbete med hjälp av verktyget.

Hitta rätt mix av moln

Molnet kan rymma allt från lagring till att hantera tunga applikationer och analysverktyg. Det finns ingen standardlösning som passar alla. Så här hittar du den lösning som är bäst för era behov.

Moln möjliggör nya affärsmodeller

Molntjänster har gått från att vara en angelägenhet för IT-avdelningen till att bli en viktig del av företagets affärsutveckling. Så här gör du för att skapa mervärde med digitala verktyg.

Viktiga frågor på väg till molnet

Marknaden rymmer många molnleverantörer. Med det här frågebatteriet i handen blir du en smartare köpare.