Bli en digital vinnare

Hur växlar man över till Industri 4.0 på riktigt? Experten identifierar de digitala vinnarna och ger råd om hur nordiska företag kan vässa sin verksamhet för att nå toppskiktet.

Det är länge sedan startskottet för digitaliseringen ljöd, ändå har merparten av världens industriföretag knappt lämnat startblocken. Det visar rapporten ”Global Digital Operations Study – Digital Champions” från PwC:s konsultgren Strategy&, med hjälp av data från 1 155 ledare i stora och medelstora företag i 26 länder över hela världen.

Var i världen finns de digitala vinnarna?

Det är i Asien-Stillahavsregionen som dagens digitala vinnarföretag finns.

– Att de digitala vinnarna främst finns bland asiatiska bolag, beror bland annat på att det ofta är yngre bolag. Jämfört med konkurrenter i till exempel i Europa och USA, har de haft lättare att snabbt ta till sig ny teknik som hjälper till att få alla delar i verksamheten att kommunicera smidigt, medan många äldre bolag fortfarande brottats med en tungrodd process för att ta sig vidare från gamla system, säger Tobias Kihlén, Head of Operations Practice på PwC Sverige. Det gör att även duktiga och välbyggda nordiska företag har halkat efter i digitaliseringsprocessen, konstaterar han.

De branscher som sticker ut som vinnare är fordons- och teknikindustrin. Även om det i dag är få nordiska bolag som kan rankas i det digitala toppskiktet, menar Tobias Kihlén att det finns många som ändå är på god väg och gör satsningar för framtiden.

Vad kännetecknar en digital vinnare?

PwC-rapporten visar att de som lyckats ta sig längst i sin digitaliseringsprocess är de företag som nått en hög mognadsnivå inom framför allt fyra områden:
Teknologi, organisation och kultur, produktion och logistik, samt kundlösningar.

– De digitala vinnarna lyckas hantera de här ekosystemen på ett framgångsrikt sätt, säger Tobias Kihlén och sätter fingret på en nyckelfaktor för att lyckas med sin digitalisering: att hitta rätt samarbetspartners för att kunna utveckla den egna affären.

– Visst finns det exempel på företag, som Amazon, som själva dikterar villkoren för ekosystemet, men för de flesta företag handlar det snarare om att välja rätt tekniska ekosystem att verka inom och rätt samarbetspartners. De som lyckats har haft en tydlig strategi för att utvärdera ny teknik och förmågan att ständigt utvärdera användningen.

Beräkningar visar att de företag som i dag investerar i nya teknologier och digitala ekosystem har potential att öka sin vinst med 15 procent de närmaste åren.

Framgångsfaktor: Ny teknologi

Tobias Kihlén tar AI som exempel på ny teknik som kan användas för att skaffa marknadsfördelar för den som vågar satsa på unika anpassningar, för att optimera exempelvis transport eller lagerhållning.

– UPS är ett exempel på ett företag som använder sig av AI på ett intressant sätt för att hantera allt oförutsett som kan uppstå när ett paket ska levereras. De har ett optimeringssystem som hjälper till att hantera det oförutsedda, som väder och trafikolyckor, och gör att rutten kan planeras om under färden. Systemet har till stor del utvecklats specifikt för deras verksamhet.

Vad AI kan komma att få för betydelse för industriföretag i framtiden är svårt att förutspå, men experter räknar med att det finns en enorm potential när det gäller att stötta operativt beslutsfattande.

Framgångsfaktor: Organisation och kultur

Det som hämmar utvecklingen är inte tekniken i sig, utan att det saknas mänsklig arbetskraft med rätt kompetens att hantera den. Samtidigt som ny teknik alltså visar vägen framåt, växer människans roll för att nå framgång.

– En rapport från World Economic Forum slog fast att en genomsnittlig anställd behöver 101 dagars vidareutbildning fram till 2022 för att kunna fortsätta utföra sitt arbete. Att säkerställa rätt kompetens är oerhört viktigt för företagen, säger Tobias Kihlén.

Framgångsfaktor: Produktion och logistik

I spåren av automatiseringen blir alltså behovet av billig arbetskraft lägre. I kombination med ökade transportkostnader driver det på trenden med att allt fler företag flyttar sin produktion närmare slutkunderna.

Industri 4.0 är ett samlande begrepp för den breda flora av tekniker som just nu omvandlar sättet vi producerar varor på. För de nordiska bolag som vill ta klivet in i en digitaliserad framtid tipsar Tobias Kihlén om vikten av att utvärdera nuläget. Att titta på det egna bolaget för att ta reda på vilken kompetens som finns och vilken teknik som skulle kunna utnyttjas. Det handlar om att våga se potentialen som gör att företaget skulle kunna utvecklas till något unikt. När den hemläxan är gjord är det möjligt att identifiera vägen framåt.

Framgångsfaktor: Kundlösningar

Digitala vinnare skapar värde genom att se kundkontakterna som ett ekosystem värt att utveckla och vårda. De stärker kontinuerligt kundkontakten och utvecklar sitt produkterbjudande genom digitala lösningar, egna eller genom samarbetspartners.

Våga pröva, våga göra om

Var samtidigt beredd att ompröva. Eftersom den tekniska utvecklingen sker så snabbt är det helt avgörande att våga pröva ny teknik och att sedan våga välja om, när omständigheterna ändras.

De som lyckas bäst har viljan och förmågan att nyttja befintliga ekosystem.

– Man ser möjligheterna, men inser samtidigt att man inte kan hantera allt själva, utan måste söka samarbeten med andra. Tobias Kihlén höjer samtidigt ett varningens finger för att inte glömma cybersäkerheten när företaget ska välja samarbeten.

Varningen till trots ser han fler möjligheter än risker med den digitala utvecklingen och som mest spännande ser han den okända potentialen dagens teknikutveckling bär med sig.

– Det finns tillämpningar som vi inte ännu kan föreställa oss. Blockchain-tekniken är ett exempel på en teknik som länge var ganska okänd och som nu har fått en ny roll när det kommer till att skapa konsumenttillit. Det är teknik som kommer att bli avgörande i en tid där transparens och spårbarhet för varor blir allt viktigare, till exempel inom matvaruindustrin och modeindustrin.

Läs också: Digital novis eller vinnare?

26 februari 2020

91 procent får mer gjort på distans

Forskarna är överens: vi är mer produktiva när vi inte måste sitta på kontoret och arbeta hela tiden. Det finns flera förklaringar till detta.

Ont om tid, gott om skärmar? Pröva mikrolärande

På en arbetsmarknad i snabb förändring är det förmågan att gång på gång lära nytt som gör dig framgångsrik. Vi tipsar om hur mikrolärande kan hjälpa dig och dina kollegor på vägen.

Harvardforskare: Det här får oss att lyckas på jobbet

Som chef påverkar du hur människor mår på jobbet och därmed hur de presterar. Men hur får du dem att må – och därmed prestera – så bra som möjligt?

Tjänsterna som förenklar digitaliseringen av skolan

Sedan 2015 har tillgången på datorer i skolan ökat markant, men samtidigt upplever fyra av tio lärare att krånglande teknik begränsar deras arbete. Det visar en ny rapport från Skolverket om digitaliseringen i skolan.

CIO-rapport: IT på väg tappa strategisk position

IT-organisationen riskerar att förlora sin relevans när en allt större del av IT-investeringarna blir verksamhetsfinansierade, enligt en ny rapport.

Expertens tips: 7 sätt att skapa bättre presentationer

Jesper Ahlström, utbildningsansvarig för presentationsteknik & kommunikation på utbildningsföretaget Framfot ger oss sina bästa tips för bättre presentationer.