Strategi och ledarskap

Bli en bättre chef – 5 trender inom ledarskap

Kunskapen om hur vi bäst kan leda och utveckla människor utvecklas ständigt. Här är några av de senaste trenderna att inspireras av för att stärka ditt ledarskap.

1. Utveckla både talang och hälsa

I kunskapsekonomin blir medarbetarna företagens viktigaste tillgång. Det är de anställda och dess specifika kompetenser som verkligen skapar affärsvärdet. Att framgångsrikt leda och utveckla människor blir därför helt avgörande. Enligt Dominic Barton, global managing partner på konsultjätten Mckinsey, är ett företags tre viktigaste positioner idag vd, finanschef och HR-chef. “Du kan inte ha en affärsplan utan en talangplan”, argumenterar han i en intervju i The Mckinsey Podcast.

Som företag gäller det därför att verkligen satsa på att utveckla talanger så att de blir bättre på sitt jobb. Men det är också extremt viktigt att ta ett stort ansvar för medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa. En viktig trend 2018, enligt rapporten Deloitte Global Human Capital Trends 2018 - The rise of the social enterprise, är att allt fler företag satsar stort på initiativ som ska få medarbetarna att må bra. Det kan vara allt från fysisk träning till meditation eller hjälp med vardagslivet. Det är en strategi för att locka och behålla talanger, men också ett sätt att ta ansvar för hur företagets verksamhet påverkar samhället.

2. Empatiskt ledarskap

Att ta hand om talangerna på företag kräver en hög empatisk förmåga. Många organisationer går också allt mer bort från de traditionella hierarkiska strukturerna och satsar mer på jämlikt samarbete. Det gör att det empatiska ledarskapet blir allt mer centralt under 2018. Ett empatiskt ledarskap kan till exempel handla om att ge positiv feedback på ett sätt som gör att medarbetaren känner sig sedd och uppskattad. Som att uppmärksamma hur någon gjort framsteg över tid.

En annan viktig del är att hjälpa till att skapa väl fungerande grupper och team, bland annat genom att uppmärksamma medarbetare för hur de jobbar tillsammans och inte bara för individuella prestationer.

3. Ledarskap utanför företaget

I många branscher börjar gränsen mellan företagets anställda och deras leverantörer luckras upp. Andelen konsulter och frilansare ökar och blir en allt viktigare del av företagens leverans. Det gör att chefer måste lägga mer fokus på att strategiskt underhålla relationer utanför företaget. Att leda och utveckla frilansare för att få dem att fungera på bästa sätt med företaget är en viktig utmaning 2018, enligt Deloitte Global Human Capital Trends 2018 - The rise of the social enterprise.

4. Upplevelse istället för karriär

Den traditionella karriären där du hela tiden strävar efter att nå högre positioner i en organisation är inte längre målet för många människor. Nu handlar det istället om att samla erfarenheter. Att lära sig och uppleva nya saker på jobbet. Chefer måste förstå dessa nya drivkrafter på djupet för att kunna locka och behålla talanger.

5. Ambassadörer för företaget

Varje medarbetare är en viktig möjlighet för företaget att marknadsföra sig och sina värderingar. För chefen gäller det att peppa sina anställda att agera som varumärkesambassadörer i sina egna nätverk, både fysiskt och online.

Övriga källor:
Forbes – 14 leadership trends that will shape organisations in 2018
PwC's 21st Annual Global CEO Survey

Fler smarta tips hittar du här

6 augusti 2018

Taggar