Kundcase

Björknässkolan flyttade sin klienthantering till molnet

Med över 1000 elever och lika många elevdatorer är verksamheten på Björknässkolan i Saltsjö-Boo helt och hållet beroende av att tekniken fungerar. Och när den inte gör det måste det gå fort att hitta en lösning. För drygt ett år sedan tog skolan hjälp av Dustin för att flytta sin klienthantering till molnet.

Fredag morgon på Björknässkolan i Saltsjö-Boo i Nacka. På IT-samordnaren Ebrahim Pourmokhtaris kontor står ett dussin elevdatorer uppradade längs ett långbord. Nötta klistermärken på laptop-locken och personliga bakgrundsbilder med trendiga logotyper skvallrar om att det här är enheter som används så flitigt att de kommit att spegla sina användare.

När Ebrahim ska demonstrera hur enkelt det är att återställa en elevdator nu när Dustin hjälpt Björknässkolan att gå från en traditionell klienthanteringslösning av SCCM-typ till en molnmanagerad klienthantering blir vi avbrutna av två elever som behöver snabb datorhjälp på väg till en lektion. Den här gången var det ett problem som kunde åtgärdas med några snabba manövrar på tangentbordet, men ibland krävs större ingrepp.

– Eleverna använder datorerna på ett helt annat sätt än vad vi gör. De har datorerna i ryggsäcken, de spelar spel och är intresserade av mjukvaran. Ibland går datorerna fysiskt sönder och då lämnar vi in dem. Ibland hänger de sig och då måste vi återställa dem och göra en ominstallation, berättar Ebrahim.

Just ominstallationer var en av många flaskhalsar som Ebrahim kunde identifiera när han kom till Björknässkolan i januari 2018. Att installera en enskild dator kunde ta upp till sex timmar och med SCCM-lösningen som användes var det svårt att hantera de olika uppsättningar av program som olika årskurser behövde.

Ligger långt fram i digitaliseringsarbetet

Björknässkolan, som är en F-9-skola, utmärker sig genom att vara den enskilt största satsningen på 1:1 i Nacka Stad. Det innebär att varje elev tilldelas en dator redan i årskurs ett. Eftersom datorn används under hela dagen är det kritiskt att allting fungerar och att hanteringen är effektiv. Om bara en elev saknar sin dator eller har tekniska problem kan en hel klass förlora värdefull lektionstid.

– Skolan har inte de ekonomiska resurserna att via egen IT-avdelning hantera all teknik i skolan. För att vara en attraktiv skola och arbetsgivare måste vi försöka hitta de smarta lösningarna som erbjuds genom att ny teknik tas fram och finns tillgänglig på marknaden för att lösa önskemålen från den pedagogiska sidan säger Lars Ekelöw, digitaliseringsansvarig på Nacka Stad och en av initiativtagarna till Björknässkolans IT-satsning.

På Björknässkolan går över 1000 elever och sammanlagt hanterar Ebrahim runt 1500 enheter. Majoriteten är pc-datorer men det finns även surfplattor i omlopp.

– Det säger sig självt att alla elever inte kan springa till Ebrahim med sina datorer och därför behövde vi hitta ett sätt att effektivisera hela manageringsdelen. Visst har vi lånedatorer att dela ut, men hanteringen behövde gå snabbare och vara mer tidseffektiv, säger Lars.

Modern Workplace för skolan

Lösningen var en molnmanagerad tjänst som sattes upp av Dustin tillsammans med Nacka Kommun och Microsoft. I grund och botten handlade det om Dustins tjänst Modern Workplace, anpassad för skolan med anpassade licenser. Resultatet var att man gick från en traditionell klienthanteringslösning till en molnbaserad sådan.

– Att valet föll på Dustins tjänst Modern Workplace berodde på att tjänsten verkade enkel, snabb och förhållandevis billig. Dustin stod för hela uppsättningen och processen var väldigt smidig, säger Lars Ekelöw.

I tjänsten Modern Workplace ingår även managering och support, men i det här fallet hjälpte Dustin framförallt till med strategisk rådgivning för att sätta upp själva systemet och fortsatt leverans av datorer.

– När vi gjorde det här samarbetet tog vi ett beslut att skolan själv ska kunna hantera de enheter som köps för att få lägre kostnader och kortare ledtider, berättar Lars.

Rätt applikationer till rätt elev

På Björknässkolan jobbar de efter en cykel som innebär att 400 datorer byts ut var tredje år. I februari och mars tittar de på nya datormodeller inför hösten samtidigt som lärarna får komma med önskemål om vilka mjukvaror de behöver. I juni tas samtliga enheter in för att installeras om innan de delas ut i augusti.

En av de stora vinsterna med molnbaserad klienthantering är att datorn per automatik kan konfigureras för den elev som ska ha enheten. Eleverna i samma klass får de applikationer, licenser och ikoner de behöver utan att IT-avdelning knappt behöver röra enheten. Allting är kopplat till elevernas e-postadress.

– Vissa klasser använder till exempel Minecraft för att bygga städer eller speciella språkprogram. I och med att vi använder Microsofts tjänst Intune kan jag ha flera olika användarprofiler och se till att rätt applikationer hamnar i rätt dator, berättar Ebrahim.

Vill göra lärarna mer involverade

I teorin skulle eleverna kunna återställa och installera om sina datorer hemifrån, men riktigt så långt har man inte valt att gå på Björknässkolan. Inte minst för att det skulle kräva mycket av eleverna. Om de inte skulle ha sparat sina filer på rätt ställe skulle de till exempel kunna gå förlorade. Däremot är Ebrahim övertygad om att lärarna nu kan bli mer involverade i det tekniska:

– I och med flytten till molnet har processerna förändrats så att det blivit mer användarvänligt. Våra lärare ska inte vara tekniker men det är bra om de kan göra enklare saker som att förnya en trådlös anslutning till en skrivare eller kopplingen till en accesspunkt.

I dag använder Björknässkolan långt ifrån all den funktionalitet som tjänsten Modern Workplace erbjuder, men det finns ingenting som hindrar dem från att koppla på flera delar i framtiden.

– Allt vi gör måste fungera tillsammans med verksamhetens processer och därför är det viktigt att inte stoppa in för mycket på en gång. I det här fallet var det stora behovet rätt enheter i rätt tid och snabba installationer, och det är någonting vi har uppnått idag. Färre elever har lånedatorer och framförallt får de tillbaka sina egna datorer snabbare, säger Lars Ekelöw.

Knappt hinner han avsluta meningen innan vi kan se ikonerna en efter en dyka upp på datorskärmen vi har framför oss. Ominstallationen som vi har väntat på är klar och datorn redo för ännu en skoldag på Björknässkolan i Saltsjö-Boo.

Läs mer om Modern Workplace

Läs mer:
Utmaningar i den digitala skolan – och lösningen

Två elever på Björnknässkolan

Text: Henrik Skapare
Foto: Mattias Hamrén

För att vara en attraktiv skola och arbetsgivare måste vi försöka hitta de smarta lösningarna som erbjuds.

– Ebrahim Pourmokhtari, IT-samordnaren på Björknässkolan.

Så blev det möjligt

UTMANING

Med över 1000 elever och lika många elevdatorer behövde Björknässkolan hitta en smidig lösning för paketering, distribution och hantering av skolans enheter. Skolans IT-samordnare Ebrahim önskade bland annat kortare ledtider och snabbare återställning av elevdatorer.

LÖSNING

Skolan tog hjälp av Dustin för att gå från en traditionell klienthanteringslösning av SCCM-typ till en molnbaserad.

EFFEKT

Tack vare Dustins tjänst Modern Workplace kan Ebrahim hantera skolans datorer och snabbt lösa de problem som kan uppstå under en skoldag. För eleverna innebär det färre avbrott i undervisningen och mer tid till studier.