Betala bara för kapacitet du använder

Genom att köpa nätverk som tjänst får du ett stabilt och säkert nätverk till en fast kostnad. Så här går det till.

Network som tjänst innebär att leverantören tillhandahåller ett skalbart nätverk som en tjänst som uppfyller kundens prestanda-, tillgänglighets- och tillväxtbehov, samt ansvarar för övervakning och hantering av den tilldelade kapaciteten.

Du betalar bara för den kapacitet företaget faktiskt använder, och slipper tidskrävande upphandlingar och dyra investeringar. Leverantören tar ansvar för tillhandahållande och utveckling av tjänsten, så att du i stället kan fokusera på din verksamhet. När företagets behov förändras kan kapaciteten enkelt minskas eller ökas, och nya tjänster läggas till.

Så här köper du

Tjänsten Network är en av Dustins managerade tjänster. Den ger kunden en behovsanpassad, heltäckande lösning. Tjänsten täcker såväl trådlöst som trådat nätverk och Dustin förbinder sig att leverera nätverksfunktionen enligt avtalade krav. Konfiguration, proaktiv fjärrövervakning, underhåll, uppdatering, support och felavhjälpning ingår. Säkerheten håller högsta standard. Så här funkar det:

– Vi låter en teknisk resursperson göra en utredning på plats i syfte att identifiera rätt hårdvara för en optimal lösning. Detta blir sedan basen för vår offert, där den nödvändiga utrustningen och konfigurationen specificeras. Priset anpassas efter längden på avtalet och inkluderar vårt helhetsansvar för drift, övervakning, underhåll, support och så vidare, säger Torgrim Sunde, tjänsteproduktchef för nätverk och säkerhet på Dustin.

I och med att priset sätts per enhet kan lösningen enkelt och snabbt skalas såväl upp som ned om behoven förändras. När det så småningom blir dags att modernisera lösningen går det att upprätta ett nytt avtal baserad på ny hårdvara. Det gör det enkelt för företaget att dra nytta av den snabba tekniska utvecklingen.

Tekniken ska vara en möjliggörare och inte en bromskloss, konstaterar Torgrim Sunde.

Vill du veta mer om tjänsten Network?

Läs mer

Läs också:

Därför väljer fler o fler att köpa Nätverk som tjänst
Våra vanligaste nätverks-missar

13 december 2019

Säkerhet i offentlig sektor

Arbetet med säkerhetsfrågor i offentlig sektor har under senaste år genomgått en positiv utveckling. Säkerhetsperspektivet ges ett större utrymme i samband med strategiska IT-projekt och vid implementeringar av ny teknik, samtidigt som kommunikation och stöd till samhälle och näringsliv både förtydligats och vidgats.

Säkerhet och molntjänster

Säkerhet målas ofta upp som ett av de största hindren för tillväxten av molntjänster och även generellt vad gäller extern IT-drift. Radars data visar dock att det inte är säkerheten som är problemet, det är IT-organisationens mognad är avgörande.

Säkerhet i en våg av digitalisering

IT behöver definiera, förankra och säkerställa säkerhetsnivåer, både vad gäller infrastruktur och applikationer. Insatser som stärker lämpliga och nödvändiga beteendeförändringar hos alla IT-användare i verksamheten är viktigt.

Moln möjliggör nya affärsmodeller

Molntjänster har gått från att vara en angelägenhet för IT-avdelningen till att bli en viktig del av företagets affärsutveckling. Så här gör du för att skapa mervärde med digitala verktyg.

Viktiga frågor på väg till molnet

Marknaden rymmer många molnleverantörer. Med det här frågebatteriet i handen blir du en smartare köpare.

GUIDE: Alla fördelar med SAM

Software Asset Management, eller SAM, ger dig full överblick över företagets licenser, men även en mängd andra fördelar. I den här guiden berättar vi hur ditt företag kommer igång med SAM.