Kunskapsbanken

Här hittar du kundcase, guider, filmer, artiklar om de senaste IT-trenderna och mycket annat.

Norska Socius vill skaka om den digitala annonsmarknaden

Startupbolag börjar av naturen smått och utmanas snabbt när de växer och tvingas skala. För norska adtech-företaget Socius, som nyligen fick 1,2 miljoner från Google, var skalbarheten med i tänket redan från start.

11 januari 2019

Sofia Appelgren vänder inte ryggen till

Med företaget Mitt Liv har Sofia Appelgren skapat en mötesplats där både arbetsgivare och arbetskraft med utländsk bakgrund lär av varandra för ökad integration.

9 januari 2019

Han vill få oss att ställa bilen för gott

Sampo Hietanen har ägnat större delen av sin karriär åt att ta fram tjänster som gör det lättare för människor att ta sig fram. Nu har hans app Whim fått finländare att ifrågasätta om de behöver en egen bil över huvud taget.

8 januari 2019

Så återanvänds tekniken

I Sverige skrotas dagligen datorer som skulle överstiga världens högsta byggnad, Burj Khalifa, om de ställdes på varandra. Företaget Inrego vill ändra på detta genom att rekonditionera och sälja vidare uttjänt IT-utrustning.

10 april 2018

IT-chefens främsta utmaningar 2018 – och hur du bemöter dem

I takt med att IT- och digitaliseringsfrågor blir en allt viktigare del i företaget ökar också trycket på IT-chefen. Vi tog hjälp av Alexandra Heymowska, chefredaktör på CIO Sweden, för att hjälpa oss lista några av IT-chefernas främsta utmaningar 2018 – och hur de kan bemötas.

13 mars 2018

AI-experten: ”Etik lika viktigt som teknik”

När artificiell intelligens tillämpas inom allt fler områden – från bilar till sjukvård – så har det blivit tydligt att AI, för att fungera i samhället, inte bara behöver vara logiskt smart utan även måste ta hänsyn till vår etik och moral.

13 februari 2018

En digital verktygslåda för skolan

Rätt digitala hjälpmedel är en förutsättning för att kunna nå Skolverkets ambitiösa digitaliseringsmål. Nya Microsoft 365 samlar kraftfulla verktyg för produktivitet, samarbete och säkerhet.

2 januari 2018

Språkundervisning 2.0

Digitaliseringen av skolan har tagit stora kliv framåt på sistone. Det blir allt vanligare med digitala läromedel ute i skolorna, men vilka fördelar kan de ge i till exempel språkundervisningen? Den frågan ställde vi till Anna Nyman som arbetar på NE med utveckling av digitala läromedel i språk.

2 januari 2018