Kunskapsbanken

Här hittar du kundcase, guider, filmer, artiklar om de senaste IT-trenderna och mycket annat.

Tre tips på hur du blir mer hållbar

Att bli mer hållbar är idag något som krävs av både privatpersoner och företag, både vad gäller miljötänk och socialt ansvar. Så hur blir du då mer hållbar som företag? Se Dustins hållbarhetschef Stephanie Forsblom svara på dessa frågor.

15 februari 2019

Så blir din IT-miljö mer hållbar – experternas bästa råd

Inköpare av IT har ett ansvar för att skapa hållbara IT-miljöer som varken belastar jordens resurser mer än nödvändigt eller bryter mot mänskliga rättigheter. Miljö- och hållbarhetsmärkningar gör det enklare att göra hållbara val, där produkter granskas oberoende genom hela livscykeln – från tillverkning och användning till återvinning.

26 januari 2019

Sofia Appelgren vänder inte ryggen till

Med företaget Mitt Liv har Sofia Appelgren skapat en mötesplats där både arbetsgivare och arbetskraft med utländsk bakgrund lär av varandra för ökad integration.

9 januari 2019

Se till helheten när du ska välja hållbart

Många strävar efter att göra hållbara val vid IT-upphandlingar. Vi frågade HP:s och Dustins hållbarhetschefer vad som är viktigt att tänka på för att välja rätt.

12 december 2018

Fantastisk inifrån och ut

Varje år släpps åtta miljoner ton plast ut i våra hav. Som ett led i Dells miljöarbete fångas en del av den plasten nu upp för att användas i förpackningen till nya Dell XPS 13.

5 december 2018

Så återanvänds tekniken

I Sverige skrotas dagligen datorer som skulle överstiga världens högsta byggnad, Burj Khalifa, om de ställdes på varandra. Företaget Inrego vill ändra på detta genom att rekonditionera och sälja vidare uttjänt IT-utrustning.

10 april 2018

5 IT-trender för ett mer hållbart 2018

Samhället digitaliseras samtidigt som befolkningsmängden växer med följden att både individer och företag använder allt fler IT-produkter. Vi tittar på hållbarhetstrenderna som skapar förutsättningar för företag att ta större socialt och miljömässigt ansvar.

15 februari 2018

Så kan IT-branschen bli bättre på inkludering

I datorernas barndom var de flesta som skrev programkod kvinnor. Och de första rymdresorna möjliggjordes av kvinnliga programmerare. Trots det är IT-branschen i Sverige som helhet mansdominerad. Att ändra på det och bli mer inkluderande har många vinster. Så här kan du tänka.

11 januari 2018