Kunskapsbanken

Här hittar du kundcase, guider, filmer, artiklar om de senaste IT-trenderna och mycket annat.

Så återanvänds tekniken

Dustin,

I Sverige skrotas dagligen datorer som skulle överstiga världens högsta byggnad, Burj Khalifa, om de ställdes på varandra. Företaget Inrego vill ändra på detta genom att rekonditionera och sälja vidare uttjänt IT-utrustning.

10 april 2018

5 IT-trender för ett mer hållbart 2018

Dustin,

Samhället digitaliseras samtidigt som befolkningsmängden växer med följden att både individer och företag använder allt fler IT-produkter. Vi tittar på hållbarhetstrenderna som skapar förutsättningar för företag att ta större socialt och miljömässigt ansvar.

15 februari 2018

Så kan IT-branschen bli bättre på inkludering

Dustin,

I datorernas barndom var de flesta som skrev programkod kvinnor. Och de första rymdresorna möjliggjordes av kvinnliga programmerare. Trots det är IT-branschen i Sverige som helhet mansdominerad. Att ändra på det och bli mer inkluderande har många vinster. Så här kan du tänka.

11 januari 2018

Hållbar mobilitet

Dustin,

När det gäller att köpa datorer till elever och lärare finns många parametrar att väga in. Valet ska vara bra utifrån ett hållbarhetsperspektiv samtidigt som produkten ska ha rätt pris, kvalitet och prestanda i övrigt. Som tur är går det faktiskt att få ihop ekvationen och matcha hållbarhetskriterier med övriga krav.

3 januari 2018

Så blir din IT-miljö mer hållbar – experternas bästa råd

Dustin,

Inköpare av IT har ett ansvar för att skapa hållbara IT-miljöer som varken belastar jordens resurser mer än nödvändigt eller bryter mot mänskliga rättigheter. Miljö- och hållbarhetsmärkningar gör det enklare att göra hållbara val, där produkter granskas oberoende genom hela livscykeln – från tillverkning och användning till återvinning.

28 november 2017

Plast från haven ger ringar på vattnet

Dustin,

En av IT-branschens stora utmaningar är att hitta alternativa material. Med projektet Ocean plastic har Dell skapat förpackningar som är 100 procent förnybara - och fått bort åtta ton plast från världens stränder på köpet.

19 oktober 2017

Samarbeta miljövänligt och minska reskostnaderna med Office 365 i molnet

Dustin,

Att uppmuntra team till samarbete via molnet ger idag större miljövinster än någonsin. Med Office 365 i molnet kan alla teamets medlemmar befinna sig där det passar dem.

19 oktober 2017

Utbildning ger bättre arbetsvillkor hos HP

Dustin,

Med utbildningar och utvecklingsprogram i sina fabriker, skapar HP en mer ansvarsfull tillverkning genom hela värdekedjan. Fabriksinspektionerna är bara första delen av arbetet, menar hållbarhetschefen Hans Wendschlag.

12 oktober 2017