Kunskapsbanken

Här hittar du kundcase, guider, filmer, artiklar om de senaste IT-trenderna och mycket annat.

Effektivare samarbete med Microsoft Teams

Dustin,

Idag samarbetar vi mer på våra arbetsplatser än någonsin tidigare. På arbetsplatser finns idag en större mix av olika roller och det finns dessutom ett ökat krav på mobilitet hos medarbetarna. De vill kunna jobba på olika platser, vara mer dynamiska och kunna jobba när de är som mest kreativa.

18 oktober 2018

5 bärbara datorer för alla ändamål

Dustin,

Vare sig du prioriterar högsta prestanda, lägsta vikt eller en stryktålig laptop för alla väder så finns en dator för dig. Vi har valt ut fem olika bärbara datorer som täcker in de flesta tänkbara behov.

16 oktober 2018

Bättre säkerhet med Microsoft Teams som samarbetsverktyg

Dustin,

I takt med att medarbetare blir alltmer mobila och samarbetar med fler grupper inom och utanför företaget, så ökar också säkerhetsrisken. Microsoft Teams är ett samarbetsverktyg inom Office-familjen som är tänkt att främja produktivitet och samarbete utan att kompromissa med säkerheten.

15 oktober 2018

Motivera dina medarbetare att komma igång med Microsoft Teams

Dustin,

För de flesta företag finns det stora fördelar med att börja använda moderna samarbetsverktyg. Ett bra och flexibelt verktyg för samarbete är viktigt inte minst då vi jobbar allt mer i projekt- och arbetsgrupper. Här berättar vi om Microsoft Teams och vad du kan göra för att du och din grupp ska komma igång och börja använda er av Teams.

12 oktober 2018

Så blir staden smartare

Dustin,

Andelen människor i världen som bor i städer kommer att öka från fyra till fem miljarder fram till år 2030. Det ställer höga krav på allt från infrastruktur till hållbarhet och social omsorg. Städerna måste helt enkelt bli smartare.

11 oktober 2018

Enklare lagring och hantering av information med Microsoft Teams

Dustin,

När företag har migrerat mailen till molnet och gått över till Office 365 blir nästa steg att besluta hur man ska göra med informationshanteringen. En ny möjlighet som utnyttjar molnets alla fördelar är att använda sig av Microsoft Teams.

11 oktober 2018

Så kommer 5G att revolutionera din vardag

Dustin,

Nästa generations mobilteknik, 5G, väntar alldeles runt hörnet. Den här gången blir det inte bara snabbare, mer och bättre, utan 5G har även potential att revolutionera ett antal teknikområden. Här ger vi fem exempel på hur 5G kommer att påverka vår teknikvardag.

1 oktober 2018

Styr datorn med tankekraft – och andra trender inom gränssnitt

Dustin,

Musarm och mobilnacke är kanske snart minnen blott när vi börjar interagera med vår teknik på nya sätt. Här är fem trender som kommer att förändra hur vi kontrollerar våra datorer och mobiler i en nära framtid.

26 september 2018