Konsulttjänster & Rådgivning

Vi gör det komplexa enkelt

Consulting icon

På Dustin är vi över 300 konsulter som arbetar i olika typer av projekt. Arbetet leds av ett starkt team med kompetenta och serviceinriktade tekniker med lång erfarenhet av konsultleveranser. Alltid med fokus på din verksamhet och dina behov.

Vi ser till att du har någon att bolla med, någon som hjälper dig att hitta rätt IT-lösning och som lägger upp en plan för framtiden. Oavsett om det handlar om hårdvara eller tjänster.

Lokal närvaro

Vi erbjuder lokal konsultnärvaro i hela landet. Inom konsultorganisationen samverkar vi på nordisk nivå i grupper med specialistkompetens inom modern och säker IT-infrastruktur. Något som ger oss både djup och bredd.

Oberoende av teknik eller leverantör

Vi designar, implementerar och driftar säkra, stabila och skalbara lösningar av högsta kvalitet. Oberoende av teknik eller leverantör.

Vi ser till helheten och behandlar varje behov och varje del för sig. Genom att välja rätt lösningar skapar vi en bättre vardag både för dig och dina kunder.

Vi kan bland annat stötta dig med:

  • Specialistkompetens.
  • Löpande rådgivning.
  • Projektledning.
  • Att ta fram IT-planer och IT-strategier.
  • Analys av din IT-miljö och infrastruktur.
  • Analys av din IT-säkerhet.

Våra medarbetare är certifierade och har djup kunskap inom lösningar från Microsoft, Cisco, Apple, Citrix, Fortigate och HP men även inom lösningar från andra leverantörer.

Vill du lägga mer tid på att utveckla verksamheten?