Finansiering.

Hyra eller ramavtal. Ett lönsamt alternativ till kontantköp.

För de flesta företag är det användandet, inte ägandet, av IT-utrustning som skapar ett värde i verksamheten. Samtidigt skall företagets pengar vara tillgängliga för investeringar som kan ge avkastning på såväl kort som lång sikt.

Av bland annat dessa anledningar väljer många företag att hyra sin IT-utrustning hos oss istället för att köpa den kontant. Att hyra är lönsamt då det sparar både tid och pengar.

Hos Dustin kan du finansiera alla dina inköp, från hårdvara och mjukvara till tjänster och lösningar. Beroende på dina inköp under ett år erbjuder vi två finansieringsmöjligheter:

Hyresavtal


Vem?

För alla som inte vill äga sin IT-utrustning.

Hur?

Du ansöker om hyresavtal vid kassan på dustin.se. Du väljer om du vill hyra i 24 eller 36 månader. Efter godkänd kreditbedömning får du ett hyresavtal via mail för signering. Allt är klart inom en minut.

Varför?

Ingen kontantinsats och ditt hyresavtal inkräktar inte på företagets övriga krediter, du kan utnyttja bankens kreditutrymme till andra investeringar. Enklare administration då alla inköp samlas under ett avtal. Överblick över kostnaderna med en faktura per betalningsperiod. Bibehållen likviditet och soliditet.

Efteråt?

Efter avtalstiden kan du välja att återlämna utrustningen eller byta ut den mot ny. Den gamla utrustningen avidentifieras, raderas och återvinns/återanvänds på ett miljövänligt och certifierat sätt. Du kan också välja att fortsätta hyra utrustningen eller köpa den till då gällande marknadsvärde.

Ramavtal


Vem?

För alla våra kunder som finansierar minst 300 000 SEK per år.

Hur?

Ditt företag tecknar ett avtal med en överenskommen limit som sätts över 6 månader, finansiering på 24 alternativt 36 månader. Samtliga beställningar samlas upp och startas kvartalsvis.

Varför?

Utöver fördelarna som ett hyresavtal erbjuder ger ett ramavtal även enklare administration tack vare färre fakturor att hantera (fakturering sker en gång per kvartal). Bättre cashflow och kredittid.

Efteråt?

Efter avtalstiden kan du välja att återlämna utrustningen eller byta ut den mot ny. Den gamla utrustningen avidentifieras, raderas och återvinns/återanvänds på ett miljövänligt och certifierat sätt. Du kan också välja att fortsätta hyra utrustningen eller köpa den till då gällande marknadsvärde.

Vill du veta mer?

Låt någon av våra specialister kontakta dig.