Dustin Trygghetsavtal
Skydda din IT-utrustning med vår försäkring

Köp eller förlängAnmäl en skada

Vad är fördelarna med Dustin Trygghetsavtal?

Fullt skydd

Inget åldersavdrag

Säg upp när ni vill

Att köpa IT-produkter från Dustin ska vara enkelt, det innefattar även att få hjälp så snabbt som möjligt om skadan eller olyckan är framme. Med Dustin’s Trygghetsavtal säkerställer ni att er IT-utrustning är skyddad mot oförutsedda händelser såsom tappskador, fuktskador, stöld etc. Läs mer om vad som täcks i försäkringsvillkoren.

people in the office

Komplement till företagsförsäkringen

Förutom dina lagstadgade rättigheter är det era företagsförsäkringar som täcker oförutsedda händelser på kontoret och på tjänsteresor. Vad dessa försäkringstyper täcker varierar mellan olika försäkringsbolag och vilket försäkringsskydd du har avtalat, men ofta har vanliga försäkringar ett flertal begränsningar vid produktskador.

man sitting with his laptop, phone and headphones

Inget åldersavdrag

Många försäkringar gör avdrag på ersättningen baserat på produktens ålder. Dustin Trygghetsavtal gör inget åldersavdrag under försäkringsperioden vilket innebär att du alltid har rätt till full ersättning motsvarande produktens värde. Försäkringens premie höjs heller inte vid en skadeanmälan så det tillkommer inga oväntade kostnader.

man making a call while on his laptop

Säg upp när ni vill

Om ni väljer att säga upp försäkringen inom de första 60 dagarna så får ni hela premien tillbaka. Om ni vid ett senare tillfälle väljer att säga upp en försäkring som ni har betalat för i förskott, avslutas avtalet omedelbart och ni får en proportionerlig återbetalning för återstående försäkringsperiod.

Vad ingår i Dustin Trygghetsavtal?

Tabellen nedan visar skillnaderna mellan Dustin’s Trygghetsavtal och övriga skydd.

Dustin Trygghetsavtal

FöretagsförsäkringGaranti
Stöld
Inbrott
Förlust
Blixtnedslag
Tappskada
Vattenskada
Brand
Övriga utifrån kommande händelser
Funktionsfel inom garantiperioden
Funktionsfel utanför garantiperioden

ingåringår kanskeingår ej

Som kund hos Dustin så är produkterna du köper omfattade av tillverkarens garanti. Garantiperioden varierar beroende på produkt och tillverkare men är vanligtvis mellan ett och två år. Du är även skyddad av Köplagen som ger dig ett flertal rättigheter i händelse av fabrikationsfel på den köpta produkten. Dessa skydd har dock en del begräsningar vad gäller produktskador.

Så här fungerar Trygghetsavtalet

1. Om olyckan är framme så gör ni en skadeanmälan enkelt här.

2. Ni får beslut på er skadeanmälan inom 24h.

3. Ni skickar in er skadade produkt.

4. Vi kontrollerar att skadeanmälan slutgiltigt kan godkännas enligt försäkringsvillkoren.

5. Ni betalar självrisken.

6. Om skadan är ersättningsbar så lämnas ersättning med antingen reparation eller utbyte.

Priset på försäkringen beror på vilken produkt som försäkras.
Processen kan variera beroende på tillverkare av den försäkrade produkten.

Försäkringsvillkor

Fullständiga villkor