Säkerhet på alla områden
Skydda det som är viktigt genom att trygga din IT-miljö och säkra dina enheter från potentiella hot

Säkerhet på alla områden
Skydda det som är viktigt genom att trygga din IT-miljö och säkra dina enheter från potentiella hot

Främjar din säkerhetslösning mobilt arbete?

Säkerhetsutmaningarna har aldrig varit fler, cyberhoten ökar hela tiden och många verksamheter är utsatta för intrång och bedrägerier utan att veta om det. Integrerade och uppkopplade system som hela tiden förändras är svåra att överblicka. Samtidigt innebär en alltför strikt säkerhet att användarvänligheten sätts på spel.

Hur skapar du ett grundläggande skydd som säkrar företagets IT-miljö och tar hänsyn till GDPR? Och hur slipper du välja mellan säkerhet och användarvänlighet så att dina medarbetare smidigt och säkert kan jobba var de vill?

68 procent av företagen har utsatts för en cyberattack så som utpressning, men även stölder, ekonomiskt spionage och infiltrering av kritisk infrastruktur och tjänster.

Källa: EY Global Information Security Survey

68%

Klienthantering viktig del av IT-säkerheten

Allt fler uppkopplade enheter som används både privat och i jobbet tvingar företagen att modernisera klienthanteringen. Nya verktyg gör det möjligt att hantera nya utmaningar.

Läs mer

Tjänster som skyddar din IT

Network

En stabil och säker nätverkslösning med brandvägg, LAN och WiFi

Modern Workplace

En effektiv och säker digital arbetsplats i molnet

Konsulttjänster & rådgivning

Vi gör det komplexa enkelt

Vill du lägga mer tid på att utveckla verksamheten?