img

Fujitsu Service Pack On-Site Service

 • Lagerstatus: Kan skickas omgående
 • Frakt från: 0 kr
Notera att denna produkt är en beställningsvara och kan därför inte returneras. Beställningen av produkten kan inte annulleras efter det att du har bekräftat din beställning. Du kan läsa mer i våra handelsvillkor, avsnitt 7.
 • Artikelnr.
 • 5010751651
 • Tillv. art. nr.
 • FSP:GB3S10Z00NDW01

Produktinformation

OBS. Du måste ha angett en e-postadress i dina kunduppgifter för att kunna få denna produkt levererad till dig.
Kolla dina kunduppgifter »

Ett Service Pack kan man köpa till och registrera för sin produkt upp till 90 dagar efter att produkten köpts.

Tack för att du bestämt dig för en kvalitetsprodukt från Fujitsu.
Våra produkter har utvecklats för att uppfylla höga tekniska och kvalitativa krav. För att även säkerställa kvaliteten utöver detta, ger vi dig som slutkund en garanti på våra produkter enligt efterföljande villkor. Du är berättigad att utnyttja garantin vid material- eller tillverkningsfel på den produkt som du har förvärvat.

Den exakta garantitypen, samt längden på garantin för din Fujitsu produkt framgår av den garantiöversikt som finns bifogad till produkten. Om du har köpt din apparat i något av de länder som garantiöversikten inte innehåller någon reglering för, framgår garantins typ och längd av fakturan resp. följesedeln som utarbetats när produkten såldes första gången till en slutkund. Se till att spara detta dokument.

Garantin som ges, grundas på en egen frivillig förpliktelse från Fujitsu som tillverkare gentemot första förvärvare av nya apparater. Garantin gäller ej för apparater, som släpps av Fujitsu som begagnade apparater. Du som slutkund kan även ha lagstadgade anspråk, vilka inte begränsas av dessa garantivillkor. Andra anspråk eller anspråk som sträcker sig utöver de anspråk som beskrivs här kan ej göras gällande utifrån garantin. Oberoende av detta finns eventuellt, förutom denna tillverkargaranti, egna garantier från Fujitsus försäljningspartner eller annan tredje person, dessa garantier kan uteslutande göras gällande gentemot dessa. Det finns möjlighet att mot pristillägg förvärva Fujitsu Service Pack- tjänster av Fujitsus försäljningspartner, för att utöka garantins omfattning och längd. Mer om detta finns i slutet av dessa garantivillkor.

Garantivillkor
Garantin börjar gälla den dag då en slutkund förvärvar produkten första gången av handlaren (originalköpekvittots köpedatum resp. originalpacksedelns datum). Observera att garantianspråk endast kan göras gällande mot uppvisande av originalköpekvittot respektive originalpacksedeln. Förvara därför ditt köpekvitto respektive din packsedel alltid tillsammansmed garantidokumenten.

På köpekvittot/packsedeln måste enhetsbeteckningen och identitetsnumret för enheten finnas angivet.

Garantianspråk måste framföras omedelbart efter det att felet har upptäckts till Fujitsu Help Desk eller till återförsäljaren eller servicepartnern.

Telefonnummer till Fujitsus Hel Desk i Sverige finner du under http://www.fujitsu.com/se/contact/support/index.html ». På denna sida finner du också annan nyttig information kring din dator som tips & råd, länkar till manualer, drivrutiner mm.

Garantins omfattning och utförande
Såvida inte reglerat på annat sätt, omfattar garantin alla material- och tillverkningsfel som uppträder under respektive garantitid. Garantitypen och -längden för din produkt som anges i garantiöversikten beskrivs närmare nedan. Om du har förvärvat din apparat i ett land som inte anges i garantiöversikten, finns hithörande garantityp och garantilängd på originalfakturan resp. originalpacksedeln.

Garantin omfattar ej defekter som beror på annan än korrekt drift. Med korrekt drift avses den drift av produkten som beskrivs i användarmanualen resp. produkt-dokumentationen. Garantin begränsas till tillverkningen av hårdvaruegenskaperna och statusen som originalprodukten hade före defekten. Tillräckligt för detta är att den berörda produkten uppfyller testkraven i enlighet med Fujitsus specifikationer för originalprodukten i enlighet med produktdatabladet. Garantin från Fujitsu täcker inte återinställning av kunddata eller programvara.

Inom de ovan nämna och i det följande närmare beskrivna garantierna, utförs garantin enligt Fujitsus val genom reparation eller utbyte. Utbyte av defekta delar sker med nya eller så gott som nya delar vid material- och/eller tillverkningsfel. I förekommande fall byts hela produkten ut mot en likadan eller funktionellt likvärdig produkt. I vilket fall begränsas garantins värde till värdet på den defekta produkten.

De defekta delar som tagits bort från en produkt inom ramen av ett garantifall, övergår till att bli Fujitsus egendom och ska i förekommande fall förvaras av kunden. Om dessa delar ej kan ges till Fujitsu efter förfrågan, är Fujitsu berättigat att fakturera motsvarande belopp.

För originaldelar från Fujitsu, som används i garantifall, gäller i fall av inbyggnad i en Fujitsu-produkt endast den återstående garantitiden för den reparerade enheten.

För datalagringsmedier gäller oberoende av garantins omfattning för systemet endast den begränsade omfattningen som beskrivs separat i dessa garantivillkor.

Garantin fullgörs av Fujitsu eller auktoriserade servicepartner på gängse lokala arbetstider. Arbetstiderna kan variera beroende på nationella eller regionala seder och bruk.

Det står alltid Fujitsu fritt att åtgärda en defekt genom att ni tillskickas en reservdel eller komponent och själv utför byte, montering eller anslutning med hjälp av anvisningar från Fujitsu. Detta förutsatt att berörd del/komponent är lämplig för en sådan bytesåtgärd. Om inte något annat uttryckligen bestämts kan Fujitsu när som helst kräva defekta resp. utbytta delar eller ersatta komponenter i retur.

 • Garanti med service på plats
 • Kunden anmäler sin defekta enhet per telefon till Help Desken. Går det att inte att åtgärda problemet per telefon genom Help Desken, kommer en servicepartner till Fujitsu att åtgärda felet på plats hos kunden.

  Förutsättning för servicen på plats är att kunden befinner sig inom 50 km från platsen där det finns en Fujitsu servicepartner eller Fujitsu reparationscenter. Därutöver förbehåller sig Fujitsu att vid längre framkörningsvägar fakturera färd- och restidskostnader som uppstår enligt överenskommelse med kunden, eller att reparera apparaten i ett centralt Fujitsu reparationscenter efter att kunden skickat dit apparaten. Det senare gäller även för det fall att en reparation på plats ej skulle vara möjlig.

  För frågor gällande serviceområdet står gärna vår Help Desk till förfogande. En lista med Help Desk telefonnumren finns bifogad till din produkt. Aktuella telefonnummer och kontaktvägar finner du på eller http://www.fujitsu.com/se/contact/support/index.html . I garantifall tar Fujitsu över kostnaderna för upplupen arbets- och restid inom fem mils omkrets, för eventuell nödvändig transport och för den nödvändiga material- eller reservdelen. Om garantin med service på plats därutöver anger en viss reaktionstid, kommer servicepartnern som regel till kunden inom denna tid. Reaktionstiden börjar med den arbetsdag, som följer på den arbetsdag då kunden anmälde sin defekta apparat på vederbörligt sätt hos Help Desken.

  För mer information, se Fujitsus hemsida eller tryck här
 • Specifikationer

  Generell information
  Tillverkare Fujitsu
  Garanti
  Garantispecifikation 3 år, På platsen-service, Nästa arbetsdag 8-17
  Typ av garanti Förlängning