Ramavtal med SKL Kommentus

Arbetsplatser och elevdatorer 2015

Med arbetsplatser och elevdatorer 2015 kan du beställa datorer och surfplattor till kontoret eller skolan. I det breda sortimentet hittar du modeller för just dina krav plus att det finns en mängd produktrelaterade tjänster som tillval.

Ramavtalet för Arbetsplatser och elevdatorer 2015 omfattar:

Hårdvaruprodukter uppdelat på två olika delområden beroende på om produkterna ska användas i arbets- eller utbildningssyfte.

Delområde 1 - arbetsplatser

 • All-in-One datorer
 • Stationära datorer
 • Bärbara datorer
 • Lätta bärbara datorer
 • Surfplattor
 • Miljömärkta datorer
 • Tillbehör

Delområde 2 - elevdatorer

 • All-in-One datorer
 • Stationära datorer
 • Bärbara datorer
 • Lätta bärbara datorer
 • Tunna klienter
 • Surfplattor
 • Bildskärmar
 • Miljömärkta datorer
 • Tillbehör

Löpande uppdatering av hårdvarorna sker under avtalets gång för att garantera de senaste modellerna.

Till respektive delområde går det också att addera tjänster som

 • Stöldskyddsmärkning
 • Preparationstjänster
 • Installationstjänster
 • Återtagandetjänster
 • Övriga produktrelaterade tjänster
 • Pedagogiska tjänster som utbildning av pedagoger och elever

För mer information: SKL Kommentus, Arbetsplatser och elevdatorer 2015

Kontakt

Avrop samt frågor om avtalet:
Arbetsplatser och elevdatorer 2015
[email protected]
08 - 553 44 000

Avtalsperiod: 2017-07-05 till 2021-07-04

Programvaror och molntjänster 2019

Ramavtalet är utformat för att med sin bredd fånga en stor del av upphandlande myndigheters behov inom programvara och molntjänster. Flexibiliteten i ramavtalet tillåter användning på flera sätt anpassat till era behov. Det omfattar ett brett utbud av programvaror och molntjänster och tillhörande konsulttjänster. Ramavtalet kan därför utgöra en viktig del i er digitala utveckling och förvaltning.

Ramavtalet omfattar fem programvaruområden:

Ett brett utbud av programvaror inom åtta områden från flera tillverkare.

Programvaruområden:

 • Grundläggande användarstöd
 • Verksamhetsstöd
 • Infrastruktur
 • Säkerhetsprogramvara
 • Tillgångshantering

Utöver programvaruområdena ingår även konsulttjänster inom:

 • Installation
 • Konfiguration
 • Migrering
 • Anpassning
 • Livscykelhantering av programvarutillgångar
 • Stöd vid licensrevisioner
 • Projektledning

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning (FKU).

Mer info ges här:

Läs mer

Kontakt

Avrop samt frågor om avtalet:
Programvaror och molntjänster 2019
[email protected]
08 - 553 44 000

Avtalsperiod: 2020-12-15 till 2024-12-14

Programvaror och programvaror som molntjänst 2016

Ramavtalet Programvaror och programvaror som molntjänst 2016 fyller ditt behov av programvara inom ett flertal områden. Tillhörande tjänster som anpassning och konfiguration samt support ingår i utbudet.

Ramavtalet för Programvaror och programvaror som molntjänst 2016 omfattar:

Ett brett utbud av programvaror inom åtta områden från flera tillverkare.

Programvaruområden:

 • Kontorsstöd
 • Informationsförsörjning
 • Operativsystem
 • Säkerhetsprogramvara
 • Driftstödprogramvara
 • Tillgångshantering (Asset Management)
 • Mellanprogramvara (Middleware)
 • Databas

Molntjänster:

Molntjänster, en leveransform där programvaran inte är installerad hos dig utan nås via internet, blir allt vanligare. Så länge molntjänsten omfattas av ovanstående programvaruområden går den att beställa på ramavtalet.

Tjänster inom:

 • Licenshantering (Software Asset Management)
 • Installation
 • Anpassning- och konfiguration
 • Underhåll
 • Support
Läs mer

Kontakt

Avrop samt frågor om avtalet:
Programvaror och programvaror som molntjänst 2016
[email protected]
08 - 553 44 000

Avtalsperiod: 2017-12-12 till 2021-12-11