Ramavtal med SKL Kommentus


Arbetsplatser och elevdatorer 2015

Med arbetsplatser och elevdatorer 2015 kan du beställa datorer och surfplattor till kontoret eller skolan. I det breda sortimentet hittar du modeller för just dina krav plus att det finns en mängd produktrelaterade tjänster som tillval.

Ramavtalet för Arbetsplatser och elevdatorer 2015 omfattar:

Hårdvaruprodukter uppdelat på två olika delområden beroende på om produkterna ska användas i arbets- eller utbildningssyfte

Delområde 1 - arbetsplatser

 • All-in-One datorer
 • Stationära datorer
 • Bärbara datorer
 • Lätta bärbara datorer
 • Surfplattor
 • Miljömärkta datorer
 • Tillbehör

Delområde 2 - elevdatorer

 • All-in-One datorer
 • Stationära datorer
 • Bärbara datorer
 • Lätta bärbara datorer
 • Tunna klienter
 • Surfplattor
 • Bildskärmar
 • Miljömärkta datorer
 • Tillbehör

Löpande uppdatering av hårdvarorna sker under avtalets gång för att garantera de senaste modellerna.

Till respektive delområde går det också att addera tjänster som

 • Stöldskyddsmärkning
 • Preparationstjänster
 • Installationstjänster
 • Återtagandetjänster
 • Övriga produktrelaterade tjänster
 • Pedagogiska tjänster som utbildning av pedagoger och elever

För mer information: SKL Kommentus, Arbetsplatser och elevdatorer 2015

Kontakt

Avrop samt frågor om avtalet:
Arbetsplatser och elevdatorer 2015
public@dustin.se
08 - 553 44 000
Avtalsperiod: 2017-07-05 till 2019-07-04


Programvaror och programvaror som molntjänst 2016

Ramavtalet Programvaror och programvaror som molntjänst 2016 fyller ditt behov av programvara inom ett flertal områden. Tillhörande tjänster som anpassning och konfiguration samt support ingår i utbudet.

Ramavtalet för Programvaror och programvaror som molntjänst 2016 omfattar:

Ett brett utbud av programvaror inom åtta områden från flera tillverkare.

Programvaruområden:

 • Kontorsstöd
 • Informationsförsörjning
 • Operativsystem
 • Säkerhetsprogramvara
 • Driftstödprogramvara
 • Tillgångshantering (Asset Management)
 • Mellanprogramvara (Middleware)
 • Databas

Molntjänster:

Molntjänster, en leveransform där programvaran inte är installerad hos dig utan nås via internet, blir allt vanligare. Så länge molntjänsten omfattas av ovanstående programvaruområden går den att beställa på ramavtalet.

Tjänster inom:

 • Licenshantering (Software Asset Management)
 • Installation
 • Anpassning- och konfiguration
 • Underhåll
 • Support
Läs mer

Kontakt

Avrop samt frågor om avtalet:
Programvaror och programvaror som molntjänst 2016
public@dustin.se
08 - 553 44 000
Avtalsperiod: 2017-12-12 till 2020-12-11