Ramavtal med Kammarkollegiet

Programvaror och tjänster – Programvarulösningar

Ramavtalet Programvaror och tjänster – Programvarulösningar omfattar:

Programvara, publik molntjänst och privat molntjänst som används när kunds behov täcker mer än ett av ramavtalen Licensförsörjning, Systemutveckling, Informationsförsörjning samt Vård Skola Omsorg. Ramavtalet omfattar även behov som helt eller delvis är utanför något av de andra uppräknade ramavtalen men omfattas av upphandlingsområdet Programvaror och tjänster. Exempel på sådana behov är programvara och tjänster för ekonomiadministration, personaladministration och upphandlingsverktyg.

De konsulttjänster som omfattas av ramavtalet är sådana kompetenser som bemannar it och it-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling. Upphandlingen omfattar också licenstjänster.

Kontakt

Avrop samt frågor om avtalet:
Ramavtal Programvaror och tjänster – Programvarulösningar 23.3-5562-17:004
[email protected]
08 - 553 44 000
Avtalsperiod: 2019-02-18 - 2021-02-28 Förlängningsoption max t.o.m: 2023-02-28

Läs mer

En ledande e-handelsportal för IT

Vi erbjuder dig Sveriges ledande e-handelsportal för IT. Vår bredd är enorm, med totalt över 255 000 produkter från cirka 2 800 tillverkare.

Tack vare vår storlek har vi ytterst goda samarbeten med alla ledande tillverkare. På dustin.se hjälper smarta sökfunktioner dig att hitta vad du behöver. Du kan jämföra olika produkter och ser aktuella priser och lagerstatus i realtid för dem alla. Du beställer direkt på webben, via vår mobilapp eller – om du vill ha mer personlig kontakt och hjälp – via telefon.

För Dustin är mycket mer än bara en e-handelsportal. Sedan starten 1984 har vi alltid fungerat som rådgivare åt våra kunder. I dag kan våra specialister vägleda dig i dina utmaningar och ditt kundteam hjälpa dig att implementera, förvalta och vidareutveckla din lösning. Dustin har certifierade specialister inom print och de hjälper dig gärna hitta och designa lösningar för dina specifika behov.

Snabba och säkra leveranser

Dustins logistiklösning bygger på vårt eget logistikcenter på 20 000 kvadratmeter i Rosersberg. Därifrån levererar vi 1,2 miljoner order varje år. Ungefär 95 procent av de order som fanns tillgängliga för direkt leverans plockades, packades och utlevererades redan samma dag som ordern lades.

Avropsberättigade statliga myndigheter ges möjlighet att avropa enkelt via Dustins webbshop. Dustins webbshop uppfyller samtliga kriterier enligt Kammarkollegiets ramavtal och du ansöker enkelt om konto här:

Skapa konto

Kvalité och miljö

Med Dustin kan du känna dig trygg med en stark etisk kod och djupt rotade hållbarhetsinitiativ.

Ansvarsfull tillverkning

Mål: 100 procent av våra leverantörer, där den totala inköpsvolymen överstiger 200 000 kronor eller motsvarande per år, ska anta de åtaganden som finns i Dustins uppförandekod för leverantörer.

Minskad klimatpåverkan

Mål: Vi ska minska vår klimatpåverkan med 40 procent till år 2020 jämfört med 2014/15.

Ansvarsfull resursanvändning

Mål: Vi ska ha återtagit 140 000 sålda produkter till år 2020.

Affärsetik och korruption

Mål: 100 procent av våra verksamhetsområden ska genomgå en riskbedömning avseende affärsetik och anti-korruption. 100 procent av de rapporterade incidenterna ska följas upp.

Mångfald och jämställdhet

Mål: Vardera kön ska senast år 2020 vara representerat till minst 40 procent i hela organisationen.

Etik

Vår vision är att vara kundens förstahandsval och att sätta standarden för effektiv IT. För att vara ett pålitligt företag arbetar vi kontinuerligt på ett etiskt och ansvarsfullt sätt, med en öppen och transparent dialog med våra intressenter.

Dustins uppförandekod innefattar våra värderingar och affärsprinciper och beskriver vårt åtagande att göra affärer på ett ansvarsfullt, effektivt och transparent sätt. Läs vår uppförandekod här.

Läs vår uppförandekod här »

Miljö och hållbarhet

Som en av de ledande IT-leverantörerna i Norden, har vi en möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling; ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Steg för steg strävar vi efter att minska vår egen, våra kunder och leverantörers påverkan på klimat och människor.

En viktig satsning hos oss är de fabriksinspektioner vi gör, både bland de fabriker som tillverkar Dustins egna produkter, men även för att säkerställa att våra leverantörer efterlever våra krav.
Läs vår hållbarhetsredovising »

Relaterade artiklar

Inspektion skapar bättre arbetsförhållanden

Med inspektioner vill Dustin säkerställa att alla produkter som lanseras under eget varumärke är etiskt och ansvarsfullt tillverkade. Satsningen har redan lett till att fem fabriker i Kina förbättrar sina arbetsförhållanden.

Cirkulär ekonomi - Slut på slit och släng.

Elektroniskt avfall är den snabbast växande avfallstypen i världen, och återvinns ofta på sätt som är skadliga både för människor och miljö. Så hur kan vi göra elektroniken mer hållbar? Svaret är att tänka cirkulärt.

Ställ tuffare kemikaliekrav vid upphandling

Lagstiftning, marknadskrav och svarta listor. Att hålla koll på oönskade kemikalier i en elektronikprodukt är inte det lättaste. Därför arrangerade Dustin tidigare i år ett event med fokus på hur företag, skolor och myndigheter kan bli mer uppmärksamma på kemikaliefrågan, samt vilka krav du bör ställa vid upphandling av IT-produkter.