Fortuna Qstarz Bt-Q818x GPS Reciever
GPS mottagare med 66 kanaler för USB och eller Bluetoothanslutning
995:-