395:-
1 kvar
395:-
3 kvar
595:-
1 kvar
189:-
2 kvar
1 295:-
295:-
595:-
Microconnect Nollmodemkabel D-Sub (DB-9) Hona 9 pin D-Sub (DB-9) Hona 1.8m
Kontakttyp vänster D-Sub (DB-9)
Typ för vänsterkontakt Hona
Kontakttyp höger 9 pin D-Sub (DB-9)
Typ för högerkontakt Hona
45:-
495:-
495:-
1 095:-