AMD Ryzen 7 2700X 4.35GHz Wraith Prism Socket AM4
Nya generationen av Ryzen!
Processortyp Ryzen 7
Antal kärnor Med 8 kärnor
Kompatibel processorsocket Socket AM4
Processorgeneration 2
3 256:-
4 kvar
AMD Ryzen 7 1700X 3.4 GHz No Fan Socket AM4
Kraftfull i syftet. Effektiv design.
Processortyp Ryzen 7
Antal kärnor Med 8 kärnor
Kompatibel processorsocket Socket AM4
Termisk avlednigseffekt (TDP) 95 W
3 699:-
41 kvar
AMD Ryzen 7 1800X 3.6 GHz No Fan Socket AM4
Kraftfull i syftet. Effektiv design.
Processortyp Ryzen 7
Antal kärnor Med 8 kärnor
Kompatibel processorsocket Socket AM4
Termisk avlednigseffekt (TDP) 95 W
2 299:-
1 kvar
AMD Ryzen 5 2600 3.9GHz Wraith Stealth Socket AM4
Nya generationen av Ryzen!
Processortyp Ryzen 5
Antal kärnor Med 6 kärnor
Kompatibel processorsocket Socket AM4
Processorgeneration 2
1 365:-
57 kvar
AMD Ryzen 7 2700 4.1GHz Wraith Spire Socket AM4
Nya generationen av Ryzen!
Processortyp Ryzen 7
Antal kärnor Med 8 kärnor
Kompatibel processorsocket Socket AM4
Processorgeneration 2
2 559:-
67 kvar
AMD Ryzen 5 1600 3.2GHz with Wraith Spire Socket AM4
Kraftfull i syftet. Effektiv design.
Processortyp Ryzen 5
Antal kärnor Med 6 kärnor
Kompatibel processorsocket Socket AM4
Termisk avlednigseffekt (TDP) 65 W
1 352:-
77 kvar
AMD Ryzen 5 2600X 4.25GHz Wraith Spire Socket AM4
Nya generationen av Ryzen!
Processortyp Ryzen 5
Antal kärnor Med 6 kärnor
Kompatibel processorsocket Socket AM4
Processorgeneration 2
1 921:-
16 kvar
AMD Ryzen 5 1600X 3.6GHz No Fan Socket AM4
Kraftfull i syftet. Effektiv design.
Processortyp Ryzen 5
Antal kärnor Med 6 kärnor
Kompatibel processorsocket Socket AM4
Termisk avlednigseffekt (TDP) 95 W
1 839:-
30 kvar
AMD Ryzen 5 1500X 3.6 with Wraith Spire Socket AM4
Kraftfull i syftet. Effektiv design.
Processortyp Ryzen 5
Antal kärnor Fyrkärnig
Kompatibel processorsocket Socket AM4
Termisk avlednigseffekt (TDP) 65 W
1 347:-
46 kvar
AMD Ryzen 3 1200 3.4 GHz with Wraith Stealth Cooler Socket AM4
Kraftfull i syftet. Effektiv design.
Processortyp Ryzen 3
Antal kärnor Fyrkärnig
Kompatibel processorsocket Socket AM4
Termisk avlednigseffekt (TDP) 65 W
799:-
14 kvar
AMD Ryzen 7 1700 3.0 GHz with Wraith Spire Socket AM4
Kraftfull i syftet. Effektiv design.
Processortyp Ryzen 7
Antal kärnor Med 8 kärnor
Kompatibel processorsocket Socket AM4
Termisk avlednigseffekt (TDP) 65 W
3 599:-
46 kvar
AMD Ryzen 5 1400 3.2 GHz with Wraith Stealth Socket AM4
Kraftfull i syftet. Effektiv design.
Processortyp Ryzen 5
Antal kärnor Fyrkärnig
Kompatibel processorsocket Socket AM4
Termisk avlednigseffekt (TDP) 65 W
1 185:-
4 kvar
AMD Ryzen 3 2200G Socket AM4
Processortyp Ryzen 3
Antal kärnor Fyrkärnig
Kompatibel processorsocket Socket AM4
Termisk avlednigseffekt (TDP) 65 W
949:-
1 kvar
AMD Ryzen 3 1300X 3.7 GHz with Wraith Stealth Cooler Socket AM4
Kraftfull i syftet. Effektiv design.
Processortyp Ryzen 3
Antal kärnor Fyrkärnig
Kompatibel processorsocket Socket AM4
Termisk avlednigseffekt (TDP) 65 W
1 119:-
3 kvar
AMD Ryzen 5 2400G Socket AM4
Processortyp Ryzen 5
Antal kärnor Fyrkärnig
Kompatibel processorsocket Socket AM4
Termisk avlednigseffekt (TDP) 65 W
1 359:-
1 kvar