Dustin Expo

Information för utställare

Onlinebokningen för Dustin Expo 2019 har stängt. För att boka er monter vänligen kontakta mikaela.nyberg@dustin.se.

Om Dustin Expo

Dustin anordnar årligen Dustin Expo i Stockholm. Mässan är en komplett mötesplats för alla som vill ha ny IT-inspiration och uppleva det senaste inom smarta prylar och hemelektronik. Under tre händelserika dagar samlas alla de främsta bland Dustins tillverkare i Ericsson Globe. De två första dagarna riktar sig till företag och blandar produkter och tjänster med inspirerande föreläsningar, medan dag tre fokuserar på konsumenter. Den uppskattade kombinationen av spännande produkter, aktuella seminarier och expertrådgivning har gjort Dustin Expo till årets IT-händelse i Sverige. Varje år lockas tusentals besökare till Dustin Expo. I mars 2019 hålls mässan för 18:e gången.

För dig som utställare

Deltagandet på Dustin Expo omfattar samtliga tre dagar (torsdag–lördag) och är ett perfekt tillfälle att förstärka relationen med såväl företagskunder som konsumenter. Mässan är en unik chans att visa upp de senaste produktnyheterna och IT-lösningarna för rätt målgrupp. Oavsett storlek får ditt företag här tillfälle att inspirera, utbilda och väcka köpintresse hos kunder från olika segment.

Nyheter 2019

 • För Dustin Expo 2019 erbjuder vi dig som utställare bättre möjlighet att skräddarsy er marknadsföring efter egna behov. Nu kan du välja mellan ett stort och ett litet marknadsföringspaket med en tillhörande plusmeny av aktiviteter (i begränsat antal).
 • Fler ytor öppnas upp i Globen. Bland annat får både ni som utställare och besökarna nya lunchmöjligheter i den nyöppnade restaurangen Taquerian.
 • Beata Wickblom får återigen förtroendet som moderator. Den första talaren som är inbokad till 2019 års seminarieprogram är Michael Dahlén, världskänd professor på Handels, författare och föreläsare.

Vi som arbetar med mässan ser fram emot att arrangera Dustin Expo 2019 tillsammans med dig och siktar på att återigen överträffa förväntningarna.

För att kunna garantera en plats på Dustin Expo behöver vi få din önskan om deltagande senast den 7 december 2018.

Vi ses i Ericsson Globe, 21–23 mars 2019!

Monterinformation

I monterpriset ingår matta, vitmålade monterväggar, 1 spotlight (200w) per 4 m²m, 1st 10A eluttag, logotyp + företagsinfo på hemsidan (max 200 tecken) och deltagande på Expo-minglet.

Monteryta

Det du som utställare vill visa på mässan måste få plats inom ytan för din monter. Med hänsyn till framkomlighet och utrymningsvägar är det inte tillåtet att ställa varor och produkter utanför anvisad monteryta. Det är inte heller tillåtet att exponera skrymmande varor på utsidan eller ovansidan av monterväggarna.

Monterinredning

Eventuell beställning av inredning till montern görs av Workman Event, direkt i webbshopen på service.workman.se. För frågor angående monterbygge och/eller eventuella kompletteringar och specifika önskemål, kontakta Magnus Torén på Workman Event. Sista dag för beställning av monterutrustning till katalogpris är 2019-02-28. Beställningar som kommer in efter detta datum görs mot ett pristillägg på 30 %.

Monterväggar

Monterväggarna är vitmålade, 2,5 m höga, 35 mm tjocka och har avkapade övre hörn ut mot gångarna för att ge en luftigare känsla i mässhallen. Monterväggarna är uppbyggda med träreglar och en sandwich-kärna. Ytbeläggningen är en 3 mm tjock masonitskiva och kan inte belastas med alltför tunga saker.

Om du har behov av att kunna hänga upp tyngre produkter på en montervägg så bör dessa hängas från överkanten av väggen, där det finns en träregel. Vi rekommenderar dock att använda ställ för bildskärmar och dylikt. Workman Event kan vid beställning montera fast en vit skiva på mässväggen för upphängning av konsol för vägg-tv, kostnaden för detta är 500 kr exkl. moms. Det är tillåtet att spika upp affischer och dylikt på monterväggen, använd dekorspik, små nubb eller häftapparat.
Obs! Detta får givetvis inte påverka kringliggande montrars väggar.

Höjdexponering

Alla belysningstrossar fästs på en höjd av 7 m. Om det finns önskemål att bygga eller profilera monterytan på en höjd över anvisade 2,5 m, så krävs ett särskilt godkännande från Dustin. Eventuell profilering får dock aldrig vara högre än 1 m.

För att ansöka om utökad monterhöjd eller profilering, skicka fullständig monterskiss inklusive måttangivelser och designskiss till Mikaela Nyberg på Dustin, senast 8 februari. Byggnationer/profilering som inte har godkänts i förväg av Dustin kan komma att monteras ner på plats.

Observera att det på grund av brandrisken inte är tillåtet att ha tak på sin monter.

Belysning och el

Vänligen observera att hallbelysningen kommer att vara släckt. Förutom er monterbelysning kommer enbart svag allmänbelysning att finnas. El ingår och det finns uttag i montern. Som utställare ansvarar du själv för att ta med eventuella skarvsladdar som behövs.

All ström dras i förväg fram till respektive monteryta. Framdragning av 1 st 10 A eluttag ingår i monterhyran. Beställning av fler eluttag görs hos Workman Event. All 230 V‐ström slås av under natten, så kom ihåg att vid behov beställa nattström för kylskåp etc.

Nätverk (LAN)

I Ericsson Globe finns trådlöst samt trådbundet datanätverk. Belastningen på wifi brukar vara hög och vi rekommenderar att ni beställer fast internetlina via Workman Event.

All fast internetuppkoppling dras fram i förväg till respektive monteryta. Beställningar görs till Workman Event senast 28 februari 2019.

Försäkring

Stockholm Globe Arenas/Dustin har inget ansvar för utställningsmaterial. Som utställare kan du själv teckna utställarförsäkring för ditt material och din personal via ditt försäkringsbolag alternativt kontakta Workman Event för ytterligare information.

Personalkläder och budskap

Vi vill att alla utställare bär vårdad klädsel som inte kan uppfattas som stötande. Tänk även på att eventuella budskap som rullar på skärmar och i presentationer inte får uppfattas som stötande.

Produkter och försäljning i monter

Alla produkter som presenteras i montern ska finnas i Dustins försäljningssortiment. Kontakta era produktchefer på Dustin för att i samråd med dem välja ut vilka produkter som ska presenteras i montern. Skulle ej godkända produkter, som inte finns i Dustins försäljningssortiment, förekomma i montern så kommer dessa att plockas bort på plats.

Observera att försäljning av produkter i montern inte är tillåten. All försäljning på mässan görs uteslutande via Dustins orderstationer som finns utplacerade på olika platser i mässlokalen. Observera även att Dustin, Globen eller Workman Event inte påtar sig något ansvar för utställarnas produkter eller utställningsmaterial före, under eller efter mässan.

Mässpriser/erbjudanden

Vi på Dustin ser gärna att ditt företag har mässpriser och specialerbjudanden under mässperioden.

Kontakta era respektive produktchefer på Dustin för att i samråd med dem välja ut vilka erbjudanden som ska lyftas fram under mässan. Generellt behövs information om artikelnummer, pris samt produktinformation.

Tävlingar

Tävlingar är ett mycket uppskattat inslag för besökarna. Därför uppmuntrar vi till att man anordnar sådana. Det krävs dock att du som utställare själv kan hantera tävlingarna och distribuera vinsterna. Dustin kan efter mässan publicera vinnarna på Dustin Expos hemsida, men utställaren måste själv se till att vinnarna personligen blir informerade och får sina vinster skickade till sig.

Mat och dryck i montern

Stockholm Globe Arenas ansvarar genom avtal med SPG Arena för all servering av mat, dryck, konfektyr och dylikt inom anläggningen. Detta innebär att sponsring med utdelning av medtagen mat, dryck, godis eller dylikt inte är tillåten.

För att det ska vara tillåtet att dela ut dryck eller godis i er monter behöver detta vara märkt med ert företags logotyp och anmälas i förhand till Patrik Eriksson på Occasion.

Utställarkort

Som utställare måste du senast 1 mars 2019 meddela det antal utställarkort ni behöver för mässan till Patrik Eriksson på Occasion.
Obs! I år kommer ert företagsnamn att stå på utställarkorten så det är otroligt viktigt att önskat antal kommer in i tid till oss för tryck. Dustin förbehåller sig rätten att neka personer utan passerkort.

Med utställarkortet får du tillträde till utställarloungen (befintliga omklädningsrum i Ericsson Globe på golvnivå), där Dustin bjuder på kaffe/te och frukt under samtliga mässdagar.

Deadlines

9 februari – Deadline godkännande höghöjdsexponering (Dustin)
15 februari – Sista beställning för takrigg (Edge)
28 februari – Sista beställning av montermaterial (Workman)
1 mars – Deadline antal utställarkort (Occasion)
1 mars – Deadline betalning- och faktureringsuppgifter (Dustin)

Bygginformation

Hallskiss

Hallskiss presenteras senast 17 januari, 2019.

Höjdexponering

Se under fliken "Monterinformation".

Brandföreskrifter

På grund av brandsäkerheten är det ej tillåtet att ha tak på sin monter.

Inga levande ljus tillåts på mässan och rökförbud råder i hela arenan. Allt material, som exempelvis tyger och liknande, ska vara brandimpregnerat. Förvaring eller hantering av brandfarlig vätska, gas eller andra tryckkärl måste anmälas och godkännas av evenemangsdriftsansvarig i god tid före mässan.

Förbrukade rengöringstrasor som är indränkta med olja, fett eller lösningsmedel ska förvaras i särskilda täta, obrännbara behållare med självstängande lock.

Brandsyn kommer att göras strax före mässans öppnande. Din monter måste då vara bemannad med ansvarig utställare.

Utrymningsvägar, utrymningsdörrar (även utsidan), brandredskap, larmknappar och skyltar får inte blockeras eller skymmas. Det är förbjudet att ha omfattande dekorationer, skyltning eller tak ovan utrymningsgångar.

Bevakning

Stockholm Globe Arenas och mässan bevakas av väktare efter städning och nattetid. De patrullerar regelbundet.

Städning

Utställaren ansvarar själv för städningen i sin monter. Antingen sköter ni städning på egen hand eller så kan monterstädning beställas via Workman Event. Städning av montergångar och övriga allmänna ytor görs av personalen på Stockholm Globe Arenas.

Sophantering

Vid in- och utflyttning finns sorteringsstationer utplacerade. Stationerna består av gröna kärl avsedda för avfall.

Tomemballage

Brännbart emballage som ska slängas läggs i de stora plastkärl som placeras ut i lokalen. Emballage som däremot ska återanvändas läggs på anvisad plats i burar eller på pallar.

Utställarloge

Alla utställarna delar på ett gemensamt utrymme i anslutning till mässgolvet i Globen, där det serveras kaffe och frukt.

Entré vid inflyttning

Under inflyttningen används Entré 8 för alla småleveranser/personbil, mindre bud och skåpbilsleveranser. Större godsleveranser sker via Globen Gate, Arenavägen 35/Valhall och måste bokas i förväg.

Obs! Lossnings- och lastningstider, beställning av punkter och motorer för takrigg samt eventuell truckhjälp bokas via Magnus Torén på Workman Event.

Efter avslutad inflyttning ska entré 2 användas. Denna entré öppnas en timme före mässan. Under mässans öppettider är lastporten låst. Observera att inga vagnar eller palliftar får vara kvar i mässhallen under dess öppettider.

In- och utflyttning

Parkering under in- och utflyttning

Utrymmet för parkering av lastbilar och trailers är begränsat. Under inflyttning respektive utflyttning erhålls separata parkeringskort på plats och de gäller för en begränsad tid.

Av säkerhetsskäl får inte personer under 16 år vistas i lokalen under byggnationen. Utställare har följande tider för in- och utflyttning:
Tisdag 19 mars 12:00 – 22:00
Onsdag 20 mars 07:00 – 22:00
Torsdag 21 mars 08:00 – 09:00. Finjustering (ingen godshantering).

Montrarna ska vara färdigställda och bemannade till pressvisningen torsdag 21 mars kl. 09:00.

Ombyggnation till lördagen (konsumentdag)

Fredag 22 mars 16:30 – 20:00 (kom 18:30) – 23:00.

Utflyttning

Fredag 22 mars 16:30 – 20:00. Endast de utställare som fått godkännande från Dustin.
Lördag 23 mars 16:30 – 23:00.

Obs! Inga fordon får köras upp till lastporten förrän utflyttningen börjar. Om möjligt, vänligen medtag pallyft då antalet liftar är begränsat. Under utflyttningen används Ericsson Globes lastport. Observera att lastporten är låst under mässans öppettider. Inga vagnar eller pallyftar får vara kvar i mässhallen då mässan är öppen för besökare.

Deadlines

9 februari – Deadline godkännande höghöjdsexponering (Dustin)
15 februari – Sista beställning för takrigg (Edge)
28 februari – Sista beställning av montermaterial (Workman)
1 mars – Deadline antal utställarkort (Occasion)
1 mars – Deadline betalning- och faktureringsuppgifter (Dustin)

Godshantering

Godsadressering

Gods till mässan skall adresseras enligt följande:
Utställare och monternummer
Dustin Expo 2019
Stockholm Globe Arenas – Entré 8
Stockholm

Gods tar tidigast emot tisdagen 19 mars, kl. 08:00. Gods som ankommer tidigare avvisas.

Workman Event och Globen tar emot men ansvarar ej för gods. Utställare kan teckna en heltäckande utställarförsäkring. För mer information kontakta Magnus Torén på Workman Event.

Servicecenter

En servicedisk är belägen vid lastporten till Annexet.

Öppettider för servicedisken är:
Tisdag 19 mars kl. 08:00 – 18:00 (inflyttning)
Onsdag 20 mars kl. 08:00 – 18:00 (inflyttning)
Fredag 22 mars kl. 16:00 – 18:00 (ombyggnation)

Godshämtning

Stockholm Globe Arenas har inte möjlighet att för- eller efterlagra varor/gods/tomemballage.

Alla varor, allt gods och allt tomemballage ska avhämtas senast söndag 24 mars, kl. 12:00. Utställaren bokar själv hämtningen av godset och ansvarar för att godset är tydligt uppmärkt eller försett med transportdokument.

Obs! Lossnings- och lastningstider samt eventuell truckhjälp bokas av Magnus Torén på Workman Event.

Kvarglömt gods

Allt gods som finns kvar på Globen kl. 12:00 på söndagen den 24 mars, kommer att transporteras bort av Workman Event på utställarens bekostnad.

Kontakta Workman Event för avhämtning av kvarglömt gods.

Marknadsföringspaket

Lyft mässdeltagandet med våra marknadsföringspaket

I myllret på mässgolvet gäller det att fånga besökarnas uppmärksamhet. Vi erbjuder en lång rad spännande möjligheter för dig som utställare att verkligen nå ut med ditt budskap, både inför mässan och på plats i Ericsson Globe. Bokar du ett av våra populära marknadsföringspaket får ditt företag chansen att göra sig extra synligt, så att besökarna lockas till just er monter.

Välkommen att kontakta Mikaela Nyberg om ni har frågor eller önskar mer information om de olika aktiviteterna som ingår i paketen. Vi kommer gärna med tips och råd kring vilken marknadsföringsaktivitet som lyfter fram ditt företag på bästa sätt.

Antalet paket är begränsat, så det är först till kvarn som gäller. Att avstå från någon viss aktivitet som ingår i ett paket medför inte avdrag på paketpriset.

Boka marknadsföringspaket

Lilla paketet

Valbart för samtliga monterstorlekar, pris 10 000 SEK.

 • Er logotyp exponerad i 4 e-postutskick till företag och konsumenter
  Ditt företag visas som utvald utställare i alla våra mailutskick om Dustin Expo till kunderna. Inför mässan skickar vi totalt tre omgångar mail riktade till företag respektive konsumenter. Vi följer även upp efter mässan med ett mailutskick till alla de företagskunder och konsumenter som besökt Dustin Expo 2019.
 • Er logotyp på TV-skärmar i Dustins konceptbutik
  Under rubriken ”Träffa våra partners” ingår ditt företags logotyp i en slinga som visas under de tre veckorna innan Dustin Expo då vi marknadsför mässan på TV-skärmar riktade ut mot Sveavägen. Varje dag passerar 50 000 personer konceptbutiken och er logotyp exponeras där under 21 dagar.
 • Direktannonsering till Expo 2018 års besökande kunder
  Ditt företags logotyp visas bland våra utvalda utställare på det direktreklamutskick som går ut till alla kunder som besökte Dustin Expo 2018.
 • Er logotyp visas i kollektivtrafikannonsering
  Ditt företags logotyp visas bland våra utvalda utställare i de annonser som marknadsför Dustin Expo i tunnelbanan, lokalbanor, pendeltåg och bussar under veckan inför mässan. VAC-räckvidden för dessa annonser ligger på över 800 000.

Stora paketet

Endast valbart för monterstorlek från Rubin och uppåt, pris 50 000 SEK.
Obs! Begränsat antal, först till kvarn gäller.

 • Er logotyp exponerad i 4 e-postutskick till företag och konsumenter
  Ditt företag visas som utvald utställare i alla våra mailutskick om Dustin Expo till kunderna. Inför mässan skickar vi totalt tre omgångar mail riktade till företag respektive konsumenter. Vi följer även upp efter mässan med ett mailutskick till alla de företagskunder och konsumenter som besökt Dustin Expo 2019.
 • Er logotyp på TV-skärmar i Dustins konceptbutik
  Under rubriken ”Träffa våra partners” ingår ditt företags logotyp i en slinga som visas under de tre veckorna innan Dustin Expo då vi marknadsför mässan på TV-skärmar riktade ut mot Sveavägen. Varje dag passerar 50 000 personer konceptbutiken och er logotyp exponeras där under 21 dagar.
 • Direktannonsering till små och medelstora företag i Stockholmsområdet
  Ditt företags logotyp visas bland våra utvalda utställare på det direktreklamutskick som under den första veckan i mars går ut till alla kunder från små och medelstora företag som besökte förra mässan.
 • Er logotyp visas i kollektivtrafikannonsering
  Ditt företags logotyp visas bland våra utvalda utställare i de annonser som marknadsför Dustin Expo i tunnelbanan, lokalbanor, pendeltåg och bussar under veckan inför mässan. VAC-räckvidden för dessa annonser ligger på över 800 000.
 • Er logotyp visas i LED-band i Ericsson Globe
  Under hela Dustin Expo ligger ditt företags logotyp med bland de utvalda utställare som visas på de LED-band som löper runt hela mässgolvet i Ericsson Globe.
 • Kvartssidesannons i mässfolder
  Ditt företag får en kvartssidesannons i mässfoldern som delas ut på plats under Dustin Expo. Ni äger annonsen själva, bestämmer innehåll och hur ni vill formge den samt om det ska vara samma annons i foldern som används under företagsdagarna respektive konsumentdagen. Här kan ni till exempel marknadsföra mässerbjudanden, tävlingar, produktnyheter eller om ni har någon spännande person i er monter. Måtten på annonsen är: bredd: 72,5 mm, höjd: 100,4 mm.
 • Exponering på jumbotronen i Ericsson Globe
  Under de pauser som varje mässdag ingår i schemat för scenprogrammet visas en ljudlös reklamslinga på jumbotronen i Ericsson Globe. Ditt företag får fritt disponera en minut av detta innehåll per paus för att få ut ert budskap. Ni kan antingen dela upp denna tid i flera kortare budskap eller välja att hålla samman hela minuten.
  Obs! Det går inte att ha innehåll med ljud.
 • Monterpitch live till scenen
  I samband med en seminariepunkt går vi ut live till ditt företags monter där Dustins reporter genomför en intervju för vilken ni har valt person och ämne. Intervjun visas på jumbotronen och hörs från scenens ljudsystem. Det blir ett gyllene tillfälle att få ut ert budskap om varför besökarna ska komma till just er monter. Intervjun bestäms innan.
 • Välj en extra monteryta
  Ni väljer en extra monteryta i närheten av entrén till mässgolvet. Här kan ni tidigt fånga besökarna med ert budskap och skapa intresse för just er monter. Till exempel kan ni ha en teaser om vad ni visar upp på mässan eller anordna en tävling som lockar dem till montern. Eller så kanske ni bidrar med trevlig musik eller något annat positivt för att föra fram ert företag. Platserna väljs från en planskiss.

Plusmeny

Valbart för alla som investerar i ett paket, pris 5 000 SEK per aktivitet.
Obs! Begränsat antal, först till kvarn gäller.

 • Monterpitch live till scenen
  I samband med en seminariepunkt går vi ut live till ditt företags monter där Dustins reporter genomför en intervju för vilken ni har valt person och ämne. Intervjun visas på jumbotronen och hörs från scenens ljudsystem. Det blir ett gyllene tillfälle att få ut ert budskap om varför besökarna ska komma till just er monter. Intervjun bestäms innan.
 • En extra monteryta
  Ni väljer en extra monteryta i närheten av entrén till mässgolvet. Här kan ni tidigt fånga besökarna med ert budskap och skapa intresse för just er monter. Till exempel kan ni ha en teaser om vad ni visar upp på mässan eller anordna en tävling som lockar dem till montern. Eller så kanske ni bidrar med trevlig musik eller något annat positivt för att föra fram ert företag. Platserna väljs från en planskiss.
 • Seminarium i Dustins konceptbutik efter mässan
  Ditt företag får hålla ett valfritt frukostseminarium för upp till 30 personer i Dustins konceptbutik. Seminariet bokas innan Dustin Expo så att ni kan ta in registreringar i samband med mässan. I seminariet ingår frukost för deltagarna (tar 30 minuter) och en timmes talartid. Ni får även tillgång till en person från Dustin som hjälper till och exponering genom Dustins eventkalender.
  Obs! Dustin ansvarar inte för att marknadsföra eventet. Vi bistår endast med registreringsformulär och publicerar det i vår eventkalender. Denna länk får ni självklart sprida i egna kanaler. Ni ansvarar för seminariets innehåll men titel, förklaring av eventet samt namn och bild på talare ska skickas till Dustin.
 • Exponering på jumbotronen i Ericsson Globe
  Under de pauser som varje mässdag ingår i schemat för scenprogrammet visas en ljudlös reklamslinga på jumbotronen i Ericsson Globe. Ditt företag får fritt disponera en minut av detta innehåll per paus för att få ut ert budskap. Ni kan antingen dela upp denna tid i flera kortare budskap eller välja att hålla samman hela minuten.
  Obs! Det går inte att ha innehåll med ljud.

Boende

Dustin Expo har samarbete med Hotel With intill Dustin Concept Store på Sveavägen 44. Ett helt nytt och supermodernt hotell på Sveavägen 44 i hjärtat av Stockholm. Vi är ett nytänkande ”Lean Luxury” hotell beläget under marknivå med 106 väldesignade rum som är befriande från störande solljus. Vi har lagt mycket tid på design, materialval och teknik för att kunna erbjuda våra gäster ett riktigt bekvämt boende.

Boka till rabatterat pris:

Uppge koden DEXPO19 för att få rabatterat pris. Gäller mellan 20–24 mars 2019.

Klicka här, välj datum och sök rum.
Alt ring: 08 30 30 50 och boka direkt med hotellet.

Hitta till Dustin Expo från Hotel With

Tunnelbana grön linje 19 från Hötorget till Globen, ca 12 minuter
Taxi ca 250:- från Sveavägen till Globen

Hotel With Urban Deli

Sveavägen 44
111 34 Stockholm

Dustin Expo har ett samarbete med Quality Hotel Globe så att du kan bo i anslutning till mässan till ett förmånligt pris. Quality Hotel Globe ligger i Globenområdet, alldeles intill Ericsson Globe och Dustin Expo.

Boka till rabatterat pris:

Uppge koden Dustin Expo 2019 - 2040GR008828 för att få rabatterat pris.
Boka ditt hotellrum via telefon +46 8 686 63 20 eller maila q.globe@choice.se.

Quality Hotel Globe

Arenaslingan 7
121 26 Stockholm

Öppettider Dustin Expo

Företagsdag 1 (torsdag 21 mars)

10:00 – 17:00

Företagsdag 2 (fredag 22 mars)

10:00 – 16:00

Konsumentdagen (lördag 23 mars)

10:00 – 16:00

Kontakt

Dustin-relaterade frågor (deltagande m.m.)

Mikaela Nyberg, Dustin AB
Telefon: +46 (0)72 171 41 25
E-mail: mikaela.nyberg@dustin.se

Monterfrågor

Magnus Torén, Workman Event
Telefon: +46 (0)70 772 52 50
E-mail: magnus.toren@workman.se

Beställning av rigghjälp, punkter och riktningshjälp

Andreas Bonnevier, EDGE Design & Technology
Telefon: +46 (0)70 422 68 02
E-mail: andreas.bonnevier@edgegroup.se

Övriga praktiska frågor

Patrik Eriksson, Occasion
Telefon: +46 (0)73 590 82 23
E-mail: patrik.eriksson@occasion.se