NORDENS STÖRSTA IT-MÄSSA

NORDENS STÖRSTA IT-MÄSSA

Snabbt och relevant med kunden i fokus

På torsdagens Dustin Expo berättar Jessica Enbacka, Commercial Director på resekoncernen TUI, mer om hörnstenarna till en snabb och relevant affär samt varför framgångsrika organisationer måste kunna förutse kundens behov.

Data och digitala plattformar i all ära – men i centrum av alla beslut och förändringsarbeten står alltid kunden. Det menar Jessica Enbacka som varit med och drivit TUI:s resa från ett traditionellt katalogföretag till att erbjuda kunderna relevant information i realtid.

– Idag måste man jobba datadrivet och bygga en plattform som tillåter ”test and learn”. Det är mikroinsatserna som räknas. Du måste hela tiden testa och jämföra för att få en snabb, enkel, relevant och realtidsdriven affär. Sedan behöver du data för att förutsäga kundens behov och se mönster, säger hon.

Enligt Jessica Enbacka måste företag som vill bli mer snabbrörliga ge medarbetarna möjlighet att fatta egna beslut. Ledningen ska sätta riktningen, men bör inte detaljstyra hur den ska genomföras.

– För att kunna sätta kunden i fokus krävs en självgående organisation. Annars tar varje beslut för lång tid, konstaterar hon.

En annan förutsättning för att kunna testa nya idéer och skapa en wow-upplevelse för kunden är att automatisera.

– Frågan är inte vad du kan automatisera utan hur du kan automatisera det.

Lär dig mer om hur du bygger en framgångsrik organisation i en tid när IT och verksamhet blir allt mer sammanflätade, torsdagen den 22 mars kl. 13.00-14.00.