NORDENS STÖRSTA IT-MÄSSA

NORDENS STÖRSTA IT-MÄSSA

Jan Eliasson hjälper dig navigera i digitaliseringens globala landskap.

Vid årets upplaga av Nordens största IT-mässa Dustin Expo, den 22-23 mars, är Jan Eliasson en av huvudtalarna. Som en av Sveriges mest välkända och internationellt mest uppskattade diplomater har han decennier av internationell erfarenhet. På Jan Eliassons digra CV listas bland annat posten som vice generalsekreterare för FN, utrikesminister och ordförande i FN:s generalförsamling. Han har unika insikter i internationellt ledarskap, medling och förhandlingar.

- I dagens globaliserade värld behöver varje beslutsfattare internationell kompetens och kunskap om världen. På Dustin Expo kommer jag att ge en internationell utblick över det globala landskapet som kan bidra till denna nödvändiga kunskap. Jag tar upp både hot och hopp i den aktuella utvecklingen och kommer även att beröra digitaliseringens betydelse för den globala samhällsutvecklingen, utlovar Jan Eliasson.

Med utgångspunkt i sin internationella utblick kommer han att diskutera vilken typ av ledarskap som krävs i en föränderlig värld.

– Kärnan är att vara lyssnande, öppen och inkluderande samtidigt som man har stor känslighet för vart utvecklingen är på väg. Det är en viktig aspekt när man ska navigera i digitaliseringens tid, då våra sätt att leva är stadda i förändring.

Han understryker vikten av att bevara en humanistisk grundsyn även när den tekniska utvecklingen rusar fram i snabb takt med artificiell intelligens, robotar och användning av internet i olika syften.

– Vi kommer aldrig ifrån att människan måste stå i centrum. Tekniken ska bemästras av oss människor. Vi får inte bli fångar i den, slår han fast.

Jan Eliasson kommer också att berätta om sina egna erfarenheter av förhandling och medling.

– Genom åren har jag kunnat dra många lärdomar av både lyckade och misslyckade internationella förhandlingar. Det är nyttiga kunskaper jag gärna delar med mig av.

Till sist vill han slå ett slag för bibehållen öppenhet gentemot omvärlden:

– Vi ska inte bara se att Sverige är en del av världen, utan också att världen finns här i Sverige. För ett fullödigt samhälle är det min övertygelse att vi behöver tillföra varor, idéer och människor utifrån. I dag kan det ibland ses som kontroversiellt, men jag tror att vår framgång som samhälle hänger på detta.