NORDENS STÖRSTA IT-MÄSSA

NORDENS STÖRSTA IT-MÄSSA

GDPR - från lagtext till nya möjligheter

Många företag befinner sig mitt i sitt GDPR-arbete. Caroline Olstedt Carlström, partner och advokat specialiserad inom dataskydd på Lindahl, kommer till Dustin Expo för att tipsa om metoder för att hantera personuppgifter ansvarsfullt i praktiken.

Caroline Olstedt Carlström har arbetat med dataskyddsfrågor i snart 18 år. Hon har under årens lopp kämpat för att lyfta dataskyddsfrågan högre upp på agendan inom svenskt näringsliv.

– Den stora utmaningen för många är rent organisatoriskt. Läsa en lagtext kan de flesta företag göra, men sedan gäller det att få in lagstiftningen i de dagliga rutinerna. Vad betyder GDPR för mig i praktiken? Skärningspunkten mellan regulatoriska krav och normala affärsprocesser är svår, säger hon.

Enligt Caroline Olstedt Carlström är det dock viktigt att inte fastna i alla krav; möjligheterna med den nya EU-förordningen är många.

– Den är ett tillfälle att stärka trovärdigheten och varumärket. Att hantera personuppgifter ansvarsfullt är ett bra sätt att visa att du tar ansvar för dina kunder, anställda och leverantörer.

För företag som saknar en dedikerad legalavdelning är Carolines tips att först och främst utse en person som äger dataskyddsfrågan. När man väl rett ut ägandeskapet och fått rätt resurser är det dags att kartlägga dataflöden för hur, när och varför man behandlar olika typer av personuppgifter. Förordningen kräver särskilt att man anger för vilket syfte man behandlar information och vilken laglig grund man har för att göra det.

– GDPR är en lagstiftning som påverkar alla delar av verksamheten och som ska lösas gemensamt. När du kartlagt alla dina interna flöden är det dags för enskilda åtgärder som att ändra avtalsvillkor, personalhandbok, mallavtal till leverantörer och så vidare. Helt enkelt följa ditt Excelblad för respektive behandling och se om du uppfyller rättigheterna.

Vill du få fler GDPR-tips? Missa inte Caroline Olstedt Carlström seminarium på Dustin Expo, fredagen den 23 mars kl. 15:00.