En IT-infrastruktur att lita på
Problemfria tjänster, innovativ teknik och system som du kan lita på dygnet runt

En IT-infrastruktur att lita på
Problemfria tjänster, innovativ teknik och system som du kan lita på dygnet runt

Kan du lägga dina resurser där de behövs?

När IT-miljöer blir alltmer komplexa läggs en allt större del av budgeten på driftsrelaterade kostnader och endast en bråkdel på verksamhetsutvecklande IT. För att inte riskera att förlora relevans behöver de flesta verksamheter skapa en grundläggande infrastruktur som är så pass driftsäker och effektiv att tid och resurser istället kan läggas på att utveckla verksamheten.

83 procent av företagens arbetsbelastning kommer att ligga i molnet 2020.

Källa: Forbes

83%

Trendrapport: Cloud

I den digitala världen är mer eller mindre allt kopplat till molnet. Frågan är inte längre om företag ska föra ut hela eller delar av sin IT till molnet utan i vilken grad. Hur ska ditt företags molnkonfiguration se ut och vad ska överlåtas till samarbetspartners? Ta del av vår trendrapport Cloud och lär dig mer.

Ta del av rapporten

Tjänster att lita på

Private Cloud

En egen molnmiljö med garanterad tillgänglighet, flexibilitet och kostnadskontroll

Backup

En säker lösning som ger dig full kontroll

Network

En stabil och säker nätverkslösning med brandvägg, LAN och WiFi

Vill du lägga mer tid på att utveckla verksamheten?