Bättre samarbete med Teams.

Effektivt samarbete är avgörande för i stort sett alla företag i dag. Samtidigt behöver varje team frihet att samarbeta på ett sätt som passar just dem. Med Teams i Office 365 uppnås effektiviteten genom flexibilitet.

Vad är Teams?

Teams är en chattbaserad, flexibel och anpassbar arbetsyta i Office 365 som utgör navet för samarbete i olika team. För varje team går det att skräddarsy vad som ska finnas på Teams-ytan efter vilken information teamet behöver.

Kommunikationen kan ske på det sätt som passar bäst för tillfället – chatt-konversationer, möten, privata samtal och gruppsamtal. Eftersom det är molnbaserat, kan du nå Teams var du än befinner dig, från en PC, Mac eller mobil enhet.

Smidig inloggning och regelefterlevnad med Teams

Olika verktyg för olika behov

Att få saker gjorda på jobbet innebär i allt högre grad samarbete. Du interagerar dagligen med olika personer, både med kollegerna inom det egna företaget och med kunder, leverantörer och andra. För att nå framgång gäller det att få ut bästa effekt av all denna interaktion.

I utformningen av Office 365 har Microsoft utgått från att interaktionen sker i tre kretsar, som var och en får ett verktyg som passar:

  • För personer utanför det egna företaget används främst Outlook, det vill säga e-post.
  • I en yttre krets ingår personer som du samarbetar med öppet över hela den egna organisationen, där passar Yammer.
  • I en inre krets ingår slutligen dina kollegor som du dagligen jobbar ihop med i viktiga projekt. Det är för denna krets Teams passar bäst.

Få igång ditt team i Teams

Här får du sex tips som hjälper dig att snabbstarta arbetet i Teams.

1.

Under Teams kan du enkelt skapa nya team och du hittar alla team som du är medlem i.

2.

Samarbetet inom ett team sker i olika kanaler, som skapas utifrån ämne, avdelning eller bara i syfte för att till exempel kunna dela roliga saker med varandra.

3.

I kanalerna kan du bland annat boka möten, delta i team-chattar, dela, kommentera och samarbeta i filer eller starta nya chatt-konversationer enskilt eller i grupp.

4.

I varje kanal finns flikar som samlar teamets chatt-konversationer, viktiga filer, webbplatser, appar och tjänster.

5.

Utöver att boka möten, kan du också dra igång möten med team-medlemmar över nätet, direkt och spontant.

6.

Glöm inte att ladda ner Teams-appen till din mobil så att du har tillgång till Teams även när du är på språng.