Lenovos förstärkta och förlängda garantier

Lenovo erbjuder en heltäckande tjänsteportfölj som stöttar IT-produkterna genom hela livscykeln. Med hjälp av flexibla garantialternativ är du försäkrad vid t.ex. oplanerat underhåll och driftstopp, får en kostnadseffektiv lösning och kan vid behov ta del av service i världsklass. Lenovo rekommenderar att du matchar servicetäckningens längd med datorns förväntade livscykel.

Premier Support

Premier Support är en VIP-support för dig som ställer höga krav, en support som hjälper dig med både maskin- och programvarurelaterade frågor och tillbehör. Se på det som din interna IT-avdelning. Supporten ger dig förtur till reservdelar och snabb tillgång till tekniker - luta dig tillbaka med vetskapen om att du har hjälp på plats redan nästa arbetsdag.

All telefonsupport under kontorstid är lokal support på lokalt språk. Du har också tillgång till avancerad teknisk support dygnet runt. Lenovos målsättning är att all ärendehantering ska vara så smidig som möjligt, från början till slut, och ske med en enda kontaktpunkt.

Hur uppgraderar jag garantin på min dator?

  • Ta reda på vilken garanti datorn har som du vill beställa.
  • Använd sedan tabellen nedanför ”Bra, Bättre, Bäst” för att välja den förstärkta garantinivå du vill ha på din dator.

Bra

Bättre

Bäst

Lenovo ThinkPad T14s G2 T

Denna dator levereras med 1 års inskicksgaranti som bas.


3år batteri garanti
Läs mer

Accidental Damage Protection One
Läs mer

3års Premier support
Läs mer

Lenovo ThinkPad X1 Carb G9

Denna dator levereras med 1 års inskicksgaranti som bas.


3år batteri garanti
Läs mer

3år På plats support
Läs mer

3år Premier Support
Läs mer

Lenovo ThinkPad T14 AMD G1

Denna dator levereras med 1 års inskicksgaranti som bas.


3år batteri garanti
Läs mer

3år På plats support
Läs mer

3år Premier Support
Läs mer

När kan jag uppgradera garantin på min dator?

  • Förläng garantin upp till 5 år så länge du har en giltig basgaranti på din dator. Har basgarantin gått ut kan du inte förlänga den.
  • Förstärkt garanti som t.ex. Premier Support. 3 års Batteri- eller Olycksfallsskydd kan läggas till inom 90 dagar efter inköp av dator.

Här har du beskrivningarna av alla de garantiförstärkningar du kan välja mellan.

battery

Förseglad batteri-garanti (Sealed Battery)

Skydda din dator genom att förlänga den ettåriga batterigarantin upp till tre år. Garantin är en betydligt billigare lösning än batteribyten som inte täcks av förlängningsvillkoren och Lenovo-certifierade tekniker ser till att batteribytet genomförs effektivt och inte minst på rätt sätt.

laptops

Behåll din enhet (Keep Your Drive)

I händelse av hårddiskfel behåller du den felaktiga enheten tills datorn lämnas över till Lenovo för reparation. Se till att behålla avtalet med krav på sekretess och kvarhållning av data.

Med Lenovos ”Behåll din enhet” undviker din organisation potentiella rättsliga och ekonomiska följder vid ett eventuellt intrång i datasäkerheten och IT-personalen kan istället fokusera på verksamhetskritiska aktiviteter.

warranty

Förläng din basgaranti

Du kan när som helst under pågående garantitid förlänga basgarantin från t.ex. 1 års Inskicksgaranti eller På-platsen-garanti till 3, 4 eller 5 års garanti, förutsatt att basgarantin inte gått ut.

accident protection

Olycksfallsskydd (Accidental Damage Protection)

Täcker oavsiktliga fall, spill, stötar och strukturella fel som uppstår under normala användnings-förhållanden eller vid normal hantering och som inte täcks av garantin. Olycksfallsskyddet är en mer kostnadseffektiv lösning än att själv bekosta reparationskostnader, användare sparar vanligen mellan 28 % och 80 % beroende på datortyp och reparationsbehov.

Reparationen utförs av Lenovo™-utbildade tekniker som använder Lenovo™-kvalificerade reservdelar som minskar behovet av nya reparationer. Omfattande diagnostikverktyg kan dessutom identifiera osynliga skador som annars kanske aldrig hade upptäckts.

international upgrade

Internationell garanti

Få samma servicenivå som i hemlandet och utöka datorgarantin internationellt. Uppgradering till internationell garanti utökar skyddet utanför användarens hemland och täcker uppgraderingstjänster såsom förseglad batteri-garanti, ”Behåll din enhet” och olycksfallsskydd. Målet är alltid att erbjuda samma servicenivå eller så nära inpå samma servicenivå som i användarens hemland.