Lenovo Think Green

Med hållbara och energieffektiva produkter, smartare förpackningar och satsningar på förnyelsebara energikällor arbetar Lenovo kontinuerligt för att minska sitt ekologiska fotavtryck. Här berättar vi om Lenovos miljöarbete som bland annat innefattar biologiskt nedbrytbara förpackningar, solenergipaneler och nya produktionstekniker.

5 berättelser om Lenovos miljöarbete

1. Mindre och lättare förpackningar av biologiskt nedbrytbart material

De senaste åren har Lenovo haft ett starkt fokus på att öka användningen av återvunna och återvinningsbara material i sina förpackningar. 2017/2018 började de använda ett nytt förpackningsmaterial av bambu- och sockerrörsfiber. Materialet är biologiskt nedbrytbart samtidigt som det möjliggör mindre förpackningar. Vad fick det för effekt? När Lenovo använde materialet för att skeppa en utvald ThinkPad-dator ledde den låga vikten och den mindre förpackningsvolymen till 6,7-procent lägre transportrelaterade koldioxidutsläpp.

Lenovo fortsätter att öka användningen av återvunna material och effektivare förpackningar. Och arbetet har gett resultat. Sedan 2008 beräknas företaget ha arbetat bort hela 2 750 ton förpackningsmaterial!

2. Solenergianläggningar i anslutning till fabrikerna

Lenovo satsar på installera lokal, förnyelsebar energi där det är genomförbart. En del i arbetet handlar om att installera solkraftsanläggningar i anslutning till deras fabriker. Bland Lenovos installationer märks solkraftsanläggningar i Beijing Huiyang, Shanghai och Hefei. Tillsammans producerar dessa anläggningar över 5 megawatt med potential att minska koldioxidutsläppen med 5000 ton årligen. Lenovo fortsätter att installera förnyelsebara energikällor och har som mål att anläggningarna ska generera 30 megawatt år 2020.

3. 59 ton mindre koldioxidutsläpp med ny lödtenn

Sedan lödtenn med bly började fasas ut i början av 2000-talet har en stor del av elektronikbranschen bytt till en lödtenn med större andel tenn. Nackdelen med blyfri lödtenn är att den kräver väldigt höga temperaturer under lödningen. I februari 2017 utannonserade Lenovo att de hade uppfunnit en lödtenn som kan användas vid 180 grader, vilket är 70 grader lägre än konventionellt lödtenn. När tekniken testades under 2017/2018 konstaterades det att övergången inneburit en årlig sänkning av koldioxidutsläppen med 59 ton. När Lenovo nu utökar användningen väntas de göra ännu större besparingar.

4. Lenovo ger din dator ett andra liv

Under 2017 finansierade eller hanterade Lenovo bearbetningen av 24 872 ton Lenovo-ägd eller återlämnad datorutrustning. Av dessa ton kunde 2,5 procent återanvändas som produkter eller delar och hela 91,7 procent kunde återanvändas som material. Målet framöver är att en ännu större andel ska kunna återvinnas och återanvändas. Sedan 2005 har Lenovo bearbetat mer än 207 000 ton utrusning genom sina samarbetspartners.

5. Andelen återanvänd plast i datorerna växer

Lenovo strävar efter att bygga hållbara och energieffektiva produkter med låg miljöpåverkan. En viktig del i arbetet handlar om att välja miljövänliga material och återanvända så mycket som möjligt. Lenovo har länge haft en hög andel återvunnen plast i sina produkter och jobbar aktivt för att ta fram återvunnen plast med den höga kvalitet som krävs för IT-produkter. Genom att återanvända plasten i datorer sker en besparing av både råvara och den energi som hade behövts för att producera ny plast.

Sedan 2005 har Lenovo använt över 90 000 ton plastmaterial innehållande olika mängd återvunnen plast. Vissa ThinkPad-modeller innehåller faktiskt mer än 50 procent återvunnet material.

Lenovos hållbarhetsrapport

Vill du läsa mer om Lenovos hållbarhetsarbete? De fem exemplen ovan är plockade ur Lenovos hållbarhetsrapport.

Läs rapporten i sin helhet (PDF)

Lenovo ThinkPad X1 Carbon G7

Fast vi inte trodde det var möjligt är X1 Carbon Gen 7 ännu tunnare och lättare än sin föregångare, och du kan även välja en variant med ett topphölje i kolfiberväv som gör den om möjligt ännu snyggare. Vi har också höjt säkerhetsfaktorn med vår inbyggda svit med ThinkShield-funktioner som skyddar dina data. En Intel® Core™ i7 vPro® processor driver enheten och levererar hög prestanda, medan den storslagna batteritiden på 18,3 timmar gör att du enkelt kan vara produktiv även när du är i farten.

Till produkten

Med ett brett utbud av laptops, stationära datorer, bildskärmar, workstations och servrar har Lenovo någonting för alla tänkbara användare. Klicka här för att se hela vårt Lenovo-utbud.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside, and Intel Optane are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.