Klimatkompensera enkelt

Lenovo rekommenderar Windows 11 Pro för företag

lenovo Logotypemicrosoft windows 11 Logotype

Lenovos initiativ förenklar klimatkompensation

Den gröna övergången accelererar i hela samhället och Lenovo fortsätter att gå i täten. Förpackningar av biologiskt nedbrytbart material från bambu och sockerrör samt satsningar på förnybara energikällor är bara några exempel på hur Lenovo arbetar för att minska sitt ekologiska fotavtryck.

Tjänst som hjälper till att förenkla din koldioxidkompensation

Lenovos klimatprogram, CO2 Offset Service, gör det enklare att räkna på och kompensera för koldioxidutsläpp i samband med att du köper ny utrustning.

Tanken är att det ska vara så enkelt som möjligt utan att du ska behöva investera så mycket tid.

”Intresset för det här och liknande initiativ är stort. Inte minst i Norden, som också är den första regionen att få tillgång till tjänsten. Vi har redan fått önskemål om att utveckla tjänsten till att täcka mer än bara datorer”, säger Stefan Larsen, EMEA Business Development Manager på Lenovo.

Hur fungerar tjänsten?

Upplägget är enkelt. Som kund har du möjlighet att kompensera koldioxid-avtrycket för varje maskin du köper. Kompensationen inkluderar utsläpp vid produktion, transport och fem års användning. En heltäckande lösning där du får en verklig CO2-siffra och över tid kan spåra hur många kilo CO2 som kompenseras för varje dator.

Storleken på klimatavtrycket och i sin tur kompensationen beror på vilken modell du väljer att köpa. Av samma anledning varierar också priset beroende på hur mycket CO2 som behöver kompenseras.

Certifikat för din koldioxidkompensation

Om du väljer att klimatkompensera för dina enheter får du ett certifikat som du kan använda dig av för att kommunicera ditt miljöarbete. På certifikatet anges den exakta mängd koldioxid som kompenserats för.

”Som tillverkare har vi bra koll på hur stora koldioxidutsläpp varje produkt genererar när den tillverkas, skeppas från Kina och används under till exempel fem år”, avslutar Stefan.

Kompensationen investeras i gröna energiprojekt

Beloppet som kompenseras investeras därefter av Lenovo i gröna energiprojekt i samarbete med världens ledande offsetleverantör, ClimeCo.

Själva klimatkompensationen sker bland annat i form av utbyggnad av förnybara energikällor som solcellsanläggningar, vindkraftverk och bioenergi. Trädplantering och bevarande av skog är områden som undersöks inför framtiden.

Flyg

2,09 kg CO2 eq/tkm

Tåg

0,0272 kg CO2 eq/tkm

Lastbil

0,0659 kg CO2 eq/tkm

Fartyg

0,0131 kg CO2 eq/tkm

Frakt från fartyg är det mest hållbara

Det är stor skillnad på hur mycket koldioxid som släpps ut vid transport av produkter beroende på om frakten sker med tåg, flyg, fartyg eller lastbil. Här anges hur många kilo CO2 varje transportmetod släpper ut per tonkilometer. Som du kan se är det tydligt att frakt med fartyg eller tåg är det mest hållbara.

(Källa: European Platform on Life Cycle Assessment 2016)

Låter det här intressant?

Lenovo CO2 Offset Service finns tillgänglig för beställningsprodukter. Kontakta oss om du vill veta mer.

08-553 44 553