Cirkulära förpackningar

Som produktionsföretag har Contour Design ett stort ansvar för hur de bearbetar och använder resurser. FN har satt som mål att minska avfallsproduktionen avsevärt innan år 2030, genom förebyggande, minskning, återvinning och återanvändning. Och det är just inom detta område som de har påbörjat sitt arbete med cirkulära förpackningar.

Plastavfall är ett av de största problemen

Det är tydligt att det finns stora utmaningar och fallgropar när det gäller förpackningar och det är just det Contour Design har valt att fokusera på i sitt arbete med cirkulär ekonomi. När det finns stora utmaningar, finns det vanligtvis också stora möjligheter, vilket är exakt vad de ser i förpackningsbranschen. Siffrorna kommer från Europeiska kommissionen och talar för sig själva:

  • 40 % av de 58 miljoner ton plast som produceras i Europa varje år används till förpackningar.
  • 59 % av de 25 miljoner ton plastavfall som produceras i Europa varje år kommer från förpackningar.
  • Mellan 5-13 miljoner ton plast hamnar i haven varje år, vilket står för så mycket som 80 % av föroreningarna i världshaven.

Plastfria och cirkulära förpackningar

På Contour Design arbetar de med att introducera 100 % återvunnen kartong. De kommer också att eliminera all plast i våra produktförpackningar, som en del av sitt arbete med cirkulär ekonomi och för att uppnå FN:s mål att minska avfallsproduktionen. De uppmanar också alla sina konsumenter att återvinna sina förpackningar så att de kan återanvändas korrekt och så länge som möjligt.

Förpackningar med högre transparens

För att uppnå större insyn i den externa kommunikationen kommer de i framtiden att bli tydligare och mer detaljerade i siina rapporter. Det är viktigt för de att vara så uppriktiga och begripliga som möjligt. Inte bara för att du som konsument ska kunna fatta informerade beslut när du väljer dina produkter, utan också för att uppmuntra andra företag att använda mer hållbara metoder och integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.

Contour Designs väg till 100 % cirkulära förpackningar

Följ deras process mot målet att introducera 100 % cirkulära och plastfria förpackningar.

Läs mer här