Check Point Software Technologies Ltd är världsledande inom cybersäkerhet och förser kunder med säkerhetslösningar som ger ett kompromisslöst förebyggande skydd mot såväl kända som okända cyberattacker. Check Point identifierar mest skadlig kod och andra typer av hot i branschen och erbjuder en komplett säkerhetsarkitektur som hjälper verksamheter att effektivt skydda och säkert komma åt sina digitala tillgångar oavsett var de befinner sig – i nätverket, datacentret, molnet och på mobila enheter eller klienter – tillsammans med integrerad hantering av IT-säkerhetsmiljön.

Next Generation Firewall

Sandblast Mobile

I dagsläget har i princip alla verksamheter krav på att skydda sina affärsdata, ge säker mobilåtkomst till dokument och att hålla de mobila enheterna säkra från hot. Check Points mobila säkerhetslösningar ger det bredaste utbudet av produkter som hjälper dig och din verksamhet med att säkra er mobila värld. De mobila enheterna är en möjlig orsak till nätverksavbrott och exponerar känslig företagsdata och information för risker. SandBlast Mobile är den ledande ”moving target defence” (MTD) lösningen som skyddar enheter i ditt företag från avancerade attacker på mobila enheter.

CloudGuard

Allt fler drar nytta av det publika molnets fördelar, samtidigt som vi ser en växande trend av personlig och känslig data som exponeras på grund av bristande säkerhet i molnet. Medan många leverantörer av publika molntjänster levererar en hög grad av säkerhet i molninfrastrukturen ligger ansvaret att skydda datan i molnet hos kunden själv. Check Point CloudGuard skyddar informationen i molnapplikationer mot skadlig kod och stoppar IT-kriminella från att ta över konton och komma åt känslig information. CloudGuard är ett avancerat skydd för SaaS applikationer som Microsoft Office 365, Google G-Suite, BOX, Citrix ShareFile, Salesforce med flera.

Sandblast Agent for Endpoint

Check Point Endpoint Security är en programvara för varje individuell användare och dess utrustning som bidrar till datasäkerhet, nätverkssäkerhet, hotförebyggande och fjärranslutning till VPN. Produkten ger ett komplett skydd för klienter både i Windows- och i Mac OS X miljö. Som ett integrerat system erbjuder Endpoint Secrurity en enkel och enhetlig managering och policyhantering. Skydda företagets enheter från sofistikerade attacker och zero-day-hot, samt gör det möjligt att få en djup förståelse av säkerhetshändelserna för snabb respons på eventuella attacker.