Check Point Software Technologies Ltd är världsledande inom cybersäkerhet och förser kunder med säkerhetslösningar som ger ett kompromisslöst förebyggande skydd mot såväl kända som okända cyberattacker. Check Point identifierar mest skadlig kod och andra typer av hot i branschen och erbjuder en komplett säkerhetsarkitektur som hjälper verksamheter att effektivt skydda och säkert komma åt sina digitala tillgångar oavsett var de befinner sig – i nätverket, datacentret, molnet och på mobila enheter eller klienter – tillsammans med integrerad hantering av IT-säkerhetsmiljön.

Next Generation Firewall

9 495:- 295 kr/mån Exkl. moms
img
Check Point 730 Next Generation Threat Prevention 3 year license
Nästa generationens hotförebyggande säkerhetsappliance med 3 års licens.
13 995:- 435 kr/mån Exkl. moms
img
Check Point 750 Next Generation Threat Prevention 3 year license
Nästa generationens hotförebyggande säkerhetsappliance med 3 års licens.
18 495:- 576 kr/mån Exkl. moms
img
Check Point 750 Next Generation Threat Prevention with SandBlast 3 year license
Nästa generationens hotförebyggande säkerhetsappliance med 3 års licens.

Sandblast Mobile

I dagsläget har i princip alla verksamheter krav på att skydda sina affärsdata, ge säker mobilåtkomst till dokument och att hålla de mobila enheterna säkra från hot. Check Points mobila säkerhetslösningar ger det bredaste utbudet av produkter som hjälper dig och din verksamhet med att säkra er mobila värld. De mobila enheterna är en möjlig orsak till nätverksavbrott och exponerar känslig företagsdata och information för risker. SandBlast Mobile är den ledande ”moving target defence” (MTD) lösningen som skyddar enheter i ditt företag från avancerade attacker på mobila enheter.

3 095:- Exkl. moms
img
1 045:- Exkl. moms
img

Sandblast Cloud Email

Check Points Sandblast Cloud Email för MS Office 365 skyddar mot okända hot (s.k ”zero-day-attacker”) som sker via e-mail genom att en kopia av filen i realtid skickas utan aktiv kod samtidigt som originalfilen granskas i en sandboxmiljö innan de når fram till mottagaren. Visar sig dessa vara skadliga blockeras dessa från att komma in i nätverket och tas emot av användaren. Detta möjliggör ett förebyggande av hoten istället för att endast upptäcka dem i efterhand när det kan vara för sent. Sandblast for Cloud Email är lätt att hantera och enkel att installera, manageringen av skyddet sker enkelt och centralt via en dedikerad webbportal.

205:- Exkl. moms
img
Slutsåld
595:- Exkl. moms
img
Slutsåld

Sandblast Agent for Endpoint

Check Point Endpoint Security är en programvara för varje individuell användare och dess utrustning som bidrar till datasäkerhet, nätverkssäkerhet, hotförebyggande och fjärranslutning till VPN. Produkten ger ett komplett skydd för klienter både i Windows- och i Mac OS X miljö. Som ett integrerat system erbjuder Endpoint Secrurity en enkel och enhetlig managering och policyhantering. Skydda företagets enheter från sofistikerade attacker och zero-day-hot, samt gör det möjligt att få en djup förståelse av säkerhetshändelserna för snabb respons på eventuella attacker.

795:- Exkl. moms
img
Check Point SandBlast Agent Abonnemangslicens
  • Typ av licens Abonnemangslicens
395:- Exkl. moms
img
Check Point SandBlast Agent Abonnemangslicens
  • Typ av licens Abonnemangslicens
1 145:- Exkl. moms
img
Check Point SandBlast Agent Abonnemangslicens
  • Typ av licens Abonnemangslicens