Fokus

Ökade krav på hållbarhet.

Från skrivare till digital dokumenthantering.

Kontakta oss

Från skrivare till digital dokumenthantering

När utskrifterna minskar gäller det för ett företag som säljer skrivare att vara lyhörda för sina kunders behov. För Canon innebär det att erbjuda kompletta system för digital dokumenthantering, snarare än att sälja enskilda skrivare. Men också att lyssna på ökade krav på hållbarhet som kunderna ställer.

När våra sätt att arbeta förändras gäller det för företagen att hänga med. Det papperslösa kontoret är kanske inte verklighet än, men det är helt klart så att vi skriver ut mindre idag än någonsin tidigare.

– Trenden vi ser idag är att företagen går från att köpa skrivare till att titta på lösningar för att arbeta med stora informationsflöden. Våra skrivare ingår som en del i det, men fokus har flyttats från själva utskriften till att hantera dokument i allmänhet, säger Bodil Nordin som är national sustainability and quality specialist på Canon svenska.

För att ta reda på vilka behov ett företag har när det gäller dokumenthantering arbetar Canon med ”MPS”, Managed Print Service.

– Med MPS tar vi ett helhetsansvar för kundens utskriftsmiljö. Vi startar alltid med en analys av nuläget och tittar på vad företaget faktiskt behöver för att få en optimerad maskinpark. Har man inte haft det tidigare så kan det leda till att man minskar antalet skrivare totalt, vilket är bra ur miljösynpunkt, säger Bodil Nordin och fortsätter:

– Det handlar också om att utbilda användarna i hur de använder produkten på mest effektiva sätt. Vi har till exempel en mjukvara som ser till att dubbelsidig utskrift är standard så att du måste göra ett aktivt val för att få något annat. Det har stor betydelse ur miljösynpunkt.

Ett av fokusområdena för Canon är cirkulär ekonomi. Det innebär att man istället för att kassera en trasig produkt tar till vara på den och antingen lagar den eller återanvänder materialet.

– Ett exempel är vårt insamlingsprogram för tonerkassetter som vi drivit sedan 90-talet där vi tillverkar nya kassetter av de gamla. Vi har också ett system där vi samlar in kretskort och andra reservdelar som renoveras och används igen, säger Bodil Nordin.

Hon nämner även Canons serie multifunktionsskrivare EQ80 som till 80 procent består av återvunna delar och komponenter.

Hållbarhet handlar inte bara om miljö. Canon har en global företagsfilosofi som innebär att värna om sociala förhållanden för medarbetarna på företagets fabriker och i återförsäljarleden. Men också om att stötta sociala projekt i samhället som exempelvis BRIS.

– Vi har ett sponsorsamarbete med BRIS och förra året hjälpte vi även till med en utställning i Gallerian i Stockholm. Vi vill engagera oss mer och se vilka möjligheter det finns för oss att använda våra produkter för att lyfta viktiga frågor, säger Bodil Nordin.

3 viktiga trender inom utskrifter

  1. Kunderna är mer intresserade av en totallösning för dokumenthantering snarare av enskilda skrivare.
  2. Återbruk och återvinning blir viktigare. Ett exempel är Canons program för återvinning av tonerkassetter.
  3. Med en inventering av företagets behov kan maskinparken effektiviseras, vilket blir både en besparing för miljön och plånboken.

Bodil Nordin
Canon, Sverige

Se hela utbudet från Canon här »