Edge-lösningar

Utöka din verksamhet med Edge

Tillväxten av smarta enheter och IoT-applikationer har gjort tillgången till data till ett hygienkrav, oavsett bransch. Den nya verkligheten innebär både nya möjligheter och en hel del nya risker. Så hur säkerställer du tillgänglighet och säkerhet för din data? Ett logiskt steg i denna utveckling är Edge Computing.

Med Edge Computing behandlas data och applikationer nära slutanvändaren, vid kanten av nätverket, därav namnet edge. Efter att datan bearbetats kan nödvändig information vid behov skickas vidare till centrala system.

Problem med tillgänglighet, svarstider och säkerhet

Lokal bearbetning och lagring är särskilt viktigt för applikationer där anslutning till internet, bandbredd och svarstider spelar en viktig roll. Exempelvis vid betalning i affärer. Det kan också vara viktigt att själv bearbeta data och lagra det lokalt. Inte minst sekretesskänslig information.

Med Edge Computing får du tillgänglighet, snabba svarstider och den säkerhet som du behöver. Det kallar APC för "certainty in a connected world" – säkerhet i en ansluten värld.

Vill du veta mer om Edge Computing?

Läs mer här (PDF)

Läs också artikeln om Edge:

Kunskapsbanken: Det här behöver du tänka på för att stå rustad för framtiden

Lär dig mer om Edge Computing i filmklippen: